• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24675 items
 1. UPH Friskvårdskonsulent Hund

  UPH Friskvårdskonsulent Hund ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Degree of Master in Educational Sciences

  Degree of Master in Educational Sciences ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor of Audio Production

  Bachelor of Audio Production ...

  Provider NameSAE Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. IKT

  Utbildning i digitala läromedel så som laptop, Ipad och mobil. ...

  Provider NameMo Gård folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Audio Engineering Program

  Audio Engineering Program ...

  Provider NameSAE Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Political science: In-depth courses with Prospect for Environmental Politics

  Political science: In-depth courses with Prospect for Environmental Politics Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=SK139 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Political sciences and civics Language ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master (one year) in Business Administration: Accounting and Auditing, 60 Higher Education Credits

  Fördjupa dina kunskaper inom redovisning och revision och ge dig själv möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master program in special education with a focus on Applied Behavior Analysis and autism

  Utbildningen har sitt fokus på, och ska ge en fördjupad kompetens inom, tillämpad beteendeanalys (TBA) och autismspektrumtillstånd. Programmet ges i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Utbildningen ger dig fördjupad kompetens i specialpedagogik, och kan även förbereda dig för fortsatta studier på forskarnivå. Du kommer att få kritiskt granska forskning samt utforma interventioner grundat på både forskning och evidensbaserad praktik, där också behov och förutsättningar hos individen och dennas kontextuella miljö vägs in. Programmet är utformat för att möta behovet av kompetenta forskande praktiker. Målsättningen är att ge dig en gedigen grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom förskola, skola, habilitering och elevhälsovårdsteam.Programmet är indelat i fyra olika delar med kurser inom huvudområdet med inriktning TBA, vetenskapsteori och forskningsmetod, examensarbete samt valbara kurser som även kan läsas vid annan institution eller lärosäte. Kurserna inom huvudområdet ger en god kunskap om autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, single-case forskningsdesign, en teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, funktionella analyser och kartläggningar. Stort fokus kommer att ligga vid etiska frågor kopplat till evidensgranskning och implementering.TillgodoräknandeEventuell tillgodoräkning av delar av mastersprogrammet görs först efter terminsstart och registrering och påverkar inte när du startar programmet. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor's Degree Program with Theology as Main Area, Blended Learning

  I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.Studierna inom huvudområdet omfattar:. A-kursen, 30 hp. Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp. Examensarbete, 15 hpDenna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen. ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor's Degree Program with Philosophy as Main Area, Blended Learning

  programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.Studierna inom huvudområdet omfattar:. A-kursen, 30 hp. Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp. Examensarbete, 15 hpDenna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen. ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages