• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 793 items
 1. Master's Programme in Public Administration, Accounting and auditing

  Master's Programme in Public Administration, Accounting and auditing Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=REDO Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management and ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Landart

  Landart kan förenklat sägas handla om konstverk av och i naturen. ...

  Provider NameKyrkeruds folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Public Administration, Concepts and Issues in Policy Analysis

  Master's Programme in Public Administration, Concepts and Issues in Policy Analysis Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=POLC Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Public Administration, Management

  Master's Programme in Public Administration, Management Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=LEDN Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management and administration Language: ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Human Resources, Organization and Leadership

  Human Resources, Organization and Leadership ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Programme for Master of Science in Industrial and Management Engineering

  Civilingenjörsutbildningen ger dig breda och djupa kunskaper i teknikbaserad affärsutveckling. Du lär dig maskinteknik, produkt- och kvalitetsutveckling, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Redan från första terminen kommer du att analysera och hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Presentationsteknik, projektledning, samarbetsförmåga och nätverksbyggande är kompetenser som är nödvändiga för att bli en framgångsrik civilingenjör och går som en röd tråd genom hela utbildningen. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme on Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare

  Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk, teknisk och social utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver förändrade angreppssätt. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter så som ledningssystem, definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, och dessa återspeglas i utbildningens innehåll. De två första åren går på halvfart och kan avslutas med en möjlig magisterexamen. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. International Business Management, Master's Programme (one Year)

  International Business Management, Master's Programme (one Year) ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Public Administration and Leadership: Master's Programme Sociology

  Public Administration and Leadership: Master's Programme Sociology ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master's Programme (120 credits) in Strategic Entrepreneurship for International Growth with specialization in International Marketing

  Master's Programme (120 credits) in Strategic Entrepreneurship for International Growth with specialization in International Marketing ...

  Provider NameHalmstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages