• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 114 items
 1. segítő technológia szakmérnök

    A képzés célja:   A képzés célja olyan jelentős informatikai, gépészmérnöki és villamosmérnöki ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik a mérnöki ismeretek mellett a képzés során elsajátítandó egészségügyi, orvosi, pedagógiai (gyógypedagógiai) és pszichológiai ismeretekkel képesek segítő technológiai eszközöket fejleszteni, már meglévőket egyénre szabottan átalakítani illetve beüzemelni. Magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint fejlesztői és alkalmazási készségekkel rendelkeznek, akik különösen előnyösen alkalmazhatók egészségügyi, szociális, oktatási, és rehabilitációs intézetekben, biztosító társaságoknál, illetőleg akadémiai és egyetemi kutatóhelyeken. Képesek lesznek speciális szükségletű emberek (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmileg akadályozott, mozgássérült és idős emberek) lehetőség szerinti önálló életvitelének segítésére különböző segítő eszközöket, szoftvereket tervezni, már meglévőket testre szabni, azaz a képességeikhez megfelelően akadálymentesíteni, ennek során mind a lakótér, mind a tanulási, mind a munka és szabadidős környezet, használati és kommunikációs eszközeit megfelelően kialakítani vagy az egyedi idényekhez hozzáigazítani.       A szakképzettség birtokában a Segítő technológiai szakmérnök ismeri:   a segítő technológia elméletét és gyakorlatát, hardver, szoftver ismereteket, rendelkezik bizonyos szintű manualitással, mérési készséggel – ezek laboratóriumi szintű ismeretével, az informatika területén az ismeretek rendszerezett me ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakmérnök, számítógép-hálózati szakon

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzés során elsajátítható kompetenciák: A hallgatók képessé válnak: -              a számítógép-hálózatok tervezésére, működtetésére, azok ellenőrzésére; -              a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra; -              a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására; -              a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni; -              az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni; -              a számítógép-hálózatokat menedzselni.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -              számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei; -              a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai; -              számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai; -              adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban; -              adatátviteli protokollok; -              adatvédelem- és biztonság alapelvei; -              számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei; -              a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -              számítógépes ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gazdasági informatikus

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani, vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni, munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán, vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani, megfelelni a hazai munkáltatói piacon, munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni, különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni, megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására, programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására, munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani, a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni, a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni, feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni, statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani, adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét c ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. bionikus számítástechnikai szakember

  A képzés célja:Az elmúlt évtizedben az orvosi kutatásban és gyakorlatban olyan új technikák terjedtek el, amelyek új, speciális informatikai ismereteket igényelnek. A szakirányú képzés célja olyan, megfelelő informatikai képzettségű, de kellő biológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik diszciplináris tudásanyag birtokában, elméleti és gyakorlati jártasság alapján képesek önálló kutatási, fejlesztési feladatok megoldására, és az ehhez szükséges tevékenységek megszervezésére is. A bionikus számítástechnika szakirányú továbbképzés multidiszciplináris alapokra helyezett, a kutatásban és a gyakorlati tervezőmunkában egyaránt hasznosítható ismereteket ad és a projektmunkák, laborfoglalkozások során készségeket fejleszt a hallgatókban. A képzés során megismerik, és később képesek követni is a tudományos fejlődést, amely az élővilág által alkalmazott megoldásokat igyekszik hasznosítani az információs technológiában. A szakirányú képzés a bionikának az információtechnológiai vonatkozásait célozza meg. A most kialakuló irányzatok várhatóan hamarosan megjelennek a mindennapjainkban is, ezért ezen a területen nem lehet elég korán megkezdeni a szakemberek felkészítését.A bionikus számítástechnikai szakemberekre szükség lesz az egészségügy területén alakuló diagnosztikai központokban, ahol a modern képalkotó- és laboratóriumi mérő rendszereket telepítik. Hasonlóképpen a gyógyító intézményekben (elsősorban klinikák és nagyobb kórházak) ahol hasonló diagnosztikai valamint terápiás rendszerek működnek.Jelenl ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. multimédia informatikus

  A multimédiás anyagok tervezését és készítését komplexen szemlélő és megvalósító multimédia informatikus szakember egységes struktúrát, külső stílust teremt a tartalom megjelenéséhez. Ismeri a számítástechnika és a multimédia alapjait, továbbá a legújabb internetes technológiákat. Jártas a multimédiás tartalmak kialakításában, a tartalommenedzsment eszközeiben. Képes a bevitt fotó-, videóanyag megszerkesztésére, adatbázisok, logók, diagramok, prezentációk, plakátok elkészítésére és az azokban tárolt információ on-line és off-line megjelenítésére. Jártas a multimédiás tartalom on-line megjelenítésének különböző formáiban. Képes igényes weblapok megtervezésére. Ismeri a multimédia alkalmazások létrehozásához szükséges hardver és szoftver eszközöket. Jártas a fejlesztés módszereiben. Ismeri és használni tudja a modern internetes alkalmazásokat és technológiákat. Képes a forrásanyagok (dokumentumok, kép, szöveg, hang, videó) bevitelére, digitalizálására, megszerkesztésére, forrásadatokból diagramok, prezentációk készítésére. Jártas az információk strukturált megjelenítésének területén is, ismeri ezek strukturált, on-line megjelenítésének, a tartalom on-line közvetítésének a formáit. Átlátható, világos, egységes szerkezetet, stílust teremt a modern eszközök segítségével az információk megjelenésében, annak vizuális és interaktív formáiban. A multimédia informatikus továbbképzési szak számos kulcskompetenciát kapcsol össze, fejleszt és mélyít el. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magab ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Computer Systems and Networks

  Computer Systems and Networks ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Computer Systems and Networks

  Computer Systems and Networks ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Certificate in Computing

  Certificate in Computing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Higher Diploma in Science in Data Analytics

  Higher Diploma in Science in Data Analytics ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Computer Networking

  Computer Networking ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages