• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24675 items
 1. Integrerat prästprogram 4,5 år

  Integrerat prästprogram 4,5 år ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bridging Teacher Education Programme

  Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Programmet är 90 hp och ges under tolv månader med studier även under sommaren. Prioriterade ämnen är biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Secondary School Teacher Programme- Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Mathematics, 270 hp

  Har du en passion för några få ämnen? Då kan du bli specialist och inspiratör för vetgiriga tonåringar på högstadiet. Att vara ämneslärare i årskurserna 7 till 9 innebär att arbeta med elever som är i en spännande fas i livet. Det ger dig möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga. Du läser två eller tre ämnen. När du säker väljer du ett ingångsämne, de andra ämnena väljer du under utbildningen. Hur ämnena kan kombineras läser du mer om på www.liu.se/larare. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Teologiskt introduktionsår distans

  Teologiskt introduktionsår distans ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Teaching Programme in Upper Secondary School Education, Swedish/Mathematics

  Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du verktygen att leda undervisning i morgondagens skola, och genom både teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Industrial Design, Intensive

  This course package aims at giving an intensive training in industrial design fundamentals: design methodology, the product design process, visualisation and design management. Studies are conducted in project form where theory and practice are combined, with a strong user focus in the education. 5ID182 Design process basics, 15 creditsThe course provides an overview of and introduction to the methods and processes used in the field of industrial design and in the product development process. An introduction to visualisation techniques in 2D (sketching) and 3D (modelling techniques), as well as in graphic design, is given. Focus is on the design process in development of physical products and on the visualisation and communication of ideas and design concepts. The perspectives of design for all and sustainable design are introduced in relation to the design process. The aim is that student understands and performs a basic application of design methods and processes in supervised projects. 5ID194 Design Implementation, 15 creditsThe course provides a deeper exploration into methods and processes applied in industrial design, with a special focus on ergonomic design, user studies and form development. The sub-course includes applied studies in project form, in which the main focus is on methods for analysis, problem solving and evaluation in relation to user focus, design for all, ergonomics and branding in the product development process. Visualisation skills focused in the course include sketching and computer ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Kandidatprogram i teologi

  Kandidatprogram i teologi ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Basic formgiving

  Kurspaketet, som består av två kurser, är en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor. Grundläggande tvådimensionell formgivning, 15 hpFokus läggs på traditionell tvådimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis grafik, typografi, fotografi, teckning m.m.). Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: redogöra för och tillämpa olika tekniker inom tvådimensionell design. redogöra och förklara grundläggande begrepp inom grafisk form, färg och tvådimensionell formlära. experimentera med tvådimensionella formelement för att uppnå ett personligt uttryck. analysera och diskutera olika stilepoker och relatera det till en samtida kontext. Grundläggande tredimensionell formgivning, 15 hpFokus läggs på både traditionell och nyskapande tredimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis gestaltning, materiallära, grundläggande 3D-modellering i datormiljö, mm). Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: förklara och diskutera inriktning för ett eget nyskapande formuttryck. skapa kreativa och kvalitativa formförslag för tredimensionell gestaltning. överföra ett formförslag från skiss till tredimensionell form, och reflektera över vilka överväganden som behöver göras i övergången från 2D till 3D för att bibehålla det eftersträvade formspråket och formuttrycket. självständigt driva och genomföra en gestaltningsprocess, och analysera en sådan process muntligt och skriftligt. Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till e ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Teologiskt introduktionsår

  Teologiskt introduktionsår ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Exchange studies 3 dentistry months

  Exchange studies 3 dentistry months ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages