• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4044 items
 1. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Candidates may work in various sales, trade, financial, office, library, banking, insurance and public administration assignments. The field of business and administration is influenced by digitalisation, networking, internationalisation, the ageing population and social communities. Trade and service enterprises are regrouping across different sectors. Electronic commerce, automation and outsourcing are changing trade and office and administration services. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must possess general competence in business and administration, good co-operation and communication skills, language and information technology skills as well as competence in economic affairs and profitability. They must be service-oriented, proactive, co-operative, flexible and creative. They must possess basic business skills required for entrepreneurship in trade, business and administration or in some other field. They must be able to operate in international environments and with customers from different cultures. Those who have completed the Study Programme or Competence Area in Customer Services and Sales know how to maintain and develop long-term customer relationships. They know how to sell to and serve customers. They have the capacity t ...

  Provider NameRaahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu   Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti Asiakkuuksien hoito Toimistopalvelut Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Sähköinen kaupankäynti Tuoteneuvonta Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Liiketalouden perustutkinnossa tutustutaan asiakaspalvelun ja myynnin eri vaiheisiin sekä tehtäviin kehitetään asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja harjoitellaan palvelutilanteissa toimimista perehdytään palvelutilanteiden jälkitoimien hoitamiseen tutustutaan kaupan alan toimintaprosesseihin tutustutaan vähittäiskaupan yritys- ja ketjutoimintojen perusteisiin opetellaan markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta perehdytään talousosaamiseen ja kustannuslaskentaan harjoitellaan viestintätaitoja opetellaan hyödyntämään tietotekniikkaa kaupan alan tehtävissä opetellaan yritystoimintaa Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat hyvät yhteistyötaidot, palveluhenkisyys sekä yritteliäs asenne. Lisäksi organisointikyvystä ja matemaattisesta osaamisesta on hyötyä. ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu   Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Sähköinen kaupankäynti Tuoteneuvonta Palveluosaamisen syventävät opinnot (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) vapaasti valittavat tutkinnon osat   Liiketalouden perustutkinnossa tutustutaan asiakaspalvelun ja myynnin eri vaiheisiin sekä tehtäviin kehitetään asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja harjoitellaan palvelutilanteissa toimimista perehdytään palvelutilanteiden jälkitoimien hoitamiseen tutustutaan kaupan alan toimintaprosesseihin tutustutaan vähittäiskaupan yritys- ja ketjutoimintojen perusteisiin opetellaan markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta perehdytään talousosaamiseen ja kustannuslaskentaan harjoitellaan viestintätaitoja opetellaan hyödyntämään tietotekniikkaa kaupan alan tehtävissä opetellaan yritystoimintaa Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat hyvät yhteistyötaidot, palveluhenkisyys sekä yritteliäs asenne. Lisäksi organisointikyvystä ja matemaattisesta osaamisesta on hyötyä. ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Inom yrkesstudierna för merkonom lär du dig bland annat:-       att betjäna kunder och utveckla kundrelationer-       att räkna löner, fakturera och sköta bokföring-       produktrådgivning Vi erbjuder merkonomstudier som ger dig möjlighet att välja mellan två olika utbildningsprogram: ekonomi- och kontorsservice eller kundbetjäning och försäljning. Studierna genomförs i olika lärmiljöer och genom LiA, dvs. inlärning i arbetet ute i arbetslivet. Du kan göra din LiA-period utomlands. Under studierna jobbar vi mycket med informations- och kommunikationsteknik. Viktiga egenskaper för en merkonom är pålitlighet, flexibilitet, goda kommunikationsfärdigheter och god samarbetsförmåga. En merkonomutbildning är bred eftersom den ger kompetens för att arbeta på många olika arbetsplatser, det är en utbildning som ger insikt i många olika ämnen.   ...

  Provider NameOptima, Jakobstad, Trädgårdsgatan

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy  asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittaviin perusasioihin asiakasryhmien muodostamiseen kilpailukeinojen soveltamiseen tulokselliseen yritystoimintaan markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen lehtimainontaan, suoramainontaan sekä internet-markkinointiin  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan.  Opetus toteutetaan pääosin kontaktiopetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. Ammatissa ovat avuksi reipas ja omatoiminen asenne ja ongelmanratkaisutaidot. Alan ammattilaisilta edellytetään joustavaa, asiakaslähtöistä ja yrittäjämäistä osaamista, tietotekniikan hallintaa sekä oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä. ...

  Provider NamePohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekoski Opinahjo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy  asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittaviin perusasioihin asiakasryhmien muodostamiseen kilpailukeinojen soveltamiseen tulokselliseen yritystoimintaan markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen lehtimainontaan, suoramainontaan sekä internet-markkinointiin  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Ylioppilaat suorittavat asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan opinnot 2-3 vuodessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus toteutetaan pääosin kontaktiopetuksen ja työssäoppimisen lisäksi tarvittaessa mm. verkko-opetuksena ja itsenäisenä opiskeluna.  Ammatissa ovat avuksi reipas ja omatoiminen asenne ja ongelmanratkaisutaidot. Alan ammattilaisilta edellytetään joustavaa, asiakaslähtöistä ja yrittäjämäistä osaamista, tietotekniikan hallintaa sekä oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä. ...

  Provider NamePohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekoski Opinahjo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OULA Facebookissa Oulaisten ammattiopisto OULA Instassa Oulaisten ammattiopisto   ...

  Provider NameOulaisten ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OULA Facebookissa Oulaisten ammattiopisto OULA Instassa Oulaisten ammattiopisto ...

  Provider NameOulaisten ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin merkonomi työskentelee asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi myyjänä, myyntineuvottelijana, myyntisihteerinä tai tuoteryhmä- tai osastovastaavana. Merkonomi voi työskennellä lisäksi itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa markkinointitehtävissä. Merkonomi osaa myydä asiakkaille erilaisia tuotteita ja palveluita sekä luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Merkono-min työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Kaupan alalla työ on usein vuorotyötä, jota tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opintoihin sisältyy asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti asiakkuuksien hoito visuaalinen myyntityö toimistopalvelut sähköinen kaupankäynti yrittäjyys myynnin tukipalvelut Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin merkonomi työskentelee asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi myyjänä, myyntineuvottelijana, myyntisihteerinä tai tuoteryhmä- tai osastovastaavana. Merkonomi voi työskennellä lisäksi itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa markkinointitehtävissä. Merkonomi osaa myydä asiakkaille erilaisia tuotteita ja palveluita sekä luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Merkono-min työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Kaupan alalla työ on usein vuorotyötä, jota tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opintoihin sisältyy asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti asiakkuuksien hoito visuaalinen myyntityö toimistopalvelut sähköinen kaupankäynti yrittäjyys myynnin tukipalvelut Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages