• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameIzobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Preoblikovalec tekstilij

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno in varno delo z osnovnimi tekstilnimi stroji in napravami; za izdelavo enostavnih tekstilnih izdelkov in nekaterih njihovih elementov; enostavna popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov; za prepoznavanje tekstilij za različne namene; za prepoznavanje osnovne terminologije stroke; gospodarno rabo materialov in energije. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Pek

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro in pravilno skladiščenje surovin; pripravo recepture in preračunavanje receptur; pripravo surovin in pripravo različnih vrst testa; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v pekarstvu; oblikovanje testa v različne oblike osnovnih, posebnih in zahtevnih vrst kruha in pekovskega peciva; vzhajanje, pripravo na pečenje in pečenje različnih vrst pekovskih izdelkov; pakiranje in skladiščenje pekovskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Pek

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro in pravilno skladiščenje surovin; pripravo recepture in preračunavanje receptur; pripravo surovin in pripravo različnih vrst testa; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v pekarstvu; oblikovanje testa v različne oblike osnovnih, posebnih in zahtevnih vrst kruha in pekovskega peciva; vzhajanje, pripravo na pečenje in pečenje različnih vrst pekovskih izdelkov; pakiranje in skladiščenje pekovskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Pek

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro in pravilno skladiščenje surovin; pripravo recepture in preračunavanje receptur; pripravo surovin in pripravo različnih vrst testa; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v pekarstvu; oblikovanje testa v različne oblike osnovnih, posebnih in zahtevnih vrst kruha in pekovskega peciva; vzhajanje, pripravo na pečenje in pečenje različnih vrst pekovskih izdelkov; pakiranje in skladiščenje pekovskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameIzobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages