• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 836 items
 1. Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus

  Tuotantotalouden koulutus sisältää perusopintoja, ammattiopintoja, valinnaisia opintoja, teknisen suuntautumisen opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Turun ammattikorkeakoulussa toimitaan innovaatiopedagogiikan tavoin ja opiskelijoille pyritään saamaan mahdollisimman hyvät yhteistyö- ja organisaatiotaidot sekä innovaatiovalmiudet. Opinnot on tällöin muodostettu pääosin 15 opintopisteen moduuleiksi. Moduulit sisältävät eri aineita, joista koostuu suurempi osaamiskokonaisuus. Opiskelijan tutkinto koostuu seuraavista moduuleista ja kokonaisuuksista:• Perusammattiopinnot 60 op.o Insinöörin matemaattiset apuvälineet 1 moduuli (15 op)o Insinöörin matemaattiset apuvälineet 2 moduuli (15 op)o Teknistaloudelliset perusteet moduuli (15 op)o Tekninen kauppa moduuli (15 op) • Ammattiopinnot 75 op.o Yrityksen toiminnanohjaus moduuli (15 op)o Yritystalous ja säädökset moduuli (15 op)o Supply Chain Management moduuli (15 op)• Valinnaiset opinnot 30 op. (Sisältyvät ammattiopintoihin, valitaan alla olevista moduuleista) o Industrial Sales moduuli (15 op)o Industrial Purchasing moduuli (15 op)o International Business moduuli (15 op)o Product Development Management moduuli (15 op)• Tekninen suuntautuminen 30 op.o Alakohtaisia opintoja 30 op opiskelijan valitsemalta teollisuudenalalta. • Vapaasti valittavat opinnot 30 op.o Opiskelija täydentää, kohdentaa ja syventää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla. Vapaasti valittavina opintoina on yleensä kieliopintoja, valinnaisia projektiopinto ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen

  Rakentamisen koulutus toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan YAMK- koulutusta. Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä rakentamisen syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia

  Ympäristöteknologian koulutus toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan YAMK -koulutusta. Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä ympäristöteknologian syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master of Engineering, Marine Technology

  Education of Marine Technology is carried out as part of the Master of Engineering Programmes in Turku University of Applied Sciences. The studies consist of methodological and business studies as well as advanced professional studies in Marine technology (30 credits), and the thesis work (30 credits). The nominally two-year education is planned for students who have full time occupations. The teaching methods are flexible and they stress the responsibility of the students and their employers in learning. Two mandatory week-day attendances per month are set in curriculum, otherwise the timing is rather flexible. The study methods emphasize teamwork of the students. All students prepare individual study plans, which are closely linked to their profession and thesis work. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (ylempi AMK), tekniikka

  Kursseina suoritettavien opintojen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä. Kaikille opiskelijoille on tarjolla tutkimusmenetelmien perusteet, koska niiden ymmärtäminen on perusedellytys tutkimustiedon hyödyntämiselle kehitystyössä. Lisäksi tarjotaan annokset yritystaloutta ja johtamista. Sen jälkeen opiskelijalla on valittavana ammatilliset moduulit 10 opintopistettä kukin ·         Advanced Marine Design ·         Marine Power Plants ·         Marine Industry Cluster ·         Tekninen myynti ·         Rakentaminen ·         Ympäristöteknologia Marine Technologyn opintoja voi valita kaikista kolmesta tarjolla olevasta moduulista. Moduulit käynnistetään vuosittain hakijoiden ennakkotehtävässä ilmaiseman mielenkiinnon perusteella. Tästä syystä kaikki moduulit eivät välttämättä käynnisty joka vuosi. Moduulien tarkemmasta sisällöstä löytyy tietoa Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology, full-time

  The curriculum consists of basic, professional and optional studies as well as practical training and a Bachelor’s Thesis project. Basic Studies (70 cr) contain coaching in study skills, language and communication courses, and fundamentals of Science and ICT. Most of the basic studies are taught during the first study year, and they guide you into the topics of your future professional field. The main goal is to build solid fundamental knowledge and skills required in the professional studies. Professional Studies (90 cr) focus mainly on more advanced topics in ICT and its applications. Also courses containing topics in business and entrepreneurship are provided. During the second study year you can focus either on modules in software design or data networks. A significant part of the advanced professional studies are formed by the so called competence track modules which are studied during the third and fourth study year. The degree contains also Optional Studies (30 cr), a Bachelor’s Thesis (20 cr), as well as an industrial Practical Training (30 cr) period. The learning and teaching methods vary from course to course. The student’s individual learning process is supported by lectures, laboratory exercises, virtual courses, seminar presentations, and individual tutoring. Studying with us, you will participate in a lot of team work, laboratory work, and project work. We value problem-based learning, and incorporate our students in hands-on projects from the beginning. The advanced professional studies typic ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

  Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista, teknologiaosaamisen johtamisen syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (ylempi AMK), Hyvinvointiteknologia

  Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu syventävistä ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Syventävät opinnot muodostuvat hyvinvointipalvelujen ja hyvinvointiteknologian kehittämistoiminnan opinnoista sekä johtamisen opinnoista. Syventävät ammattiopinnot painottuvat hyvinvointipalvelujen ja -teknologian sovellus- ja kehittämisosaamiseen sekä johtamisosaamiseen. Hyvinvointipalvelujen ja -teknologian sovellus- ja kehittämisosaaminen kehittää opiskelijan taitoja testata, suunnitella, käyttää ja arvioida hyvinvointiteknologian ratkaisuja, suunnitella käyttäjälähtöisiä, eettisiä ja kestäviä sekä viranomaisvaatimukset täyttäviä hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Työelämän kehittäminen kietoutuu innovatiiviseen korkeakoulutukseen, jossa opinnäytetyö on projektiluontoinen työelämän käytäntöjä kehittävä hanke. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuuttasi tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelijoita tuetaan kiinnittämään opintojaan sekä Turun ammattikorkeakoulun että omien taustaorganisaatioidensa tai muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettaviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI). ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen

  Projektijohtamisen opinnot toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan ja liiketalouden YAMK-koulutusta. Opinnot koostuvat projektihallinnan menetelmistä, kehittämistyönä tehtävästä opinnäytetyöstä sekä tutkimusmenetelmistä. Opiskelussa korostuvat vuorovaikutus ja tiimityö. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina ja lähiopetusta on kerran kuukaudessa järjestettävät 2 lähipäivää. Opinnot on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa ja niiden kesto on 1,5 vuotta, mutta joustavilla ratkaisulla tuetaan myös nopeampaa valmistumista. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

  Teknologiaosaamisen johtaminen toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan YAMK -koulutusta. Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä teknologiaosaamisen johtamisen syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages