• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Erhvervsøkonomi, cand.merc.

  Du får uddybet og udvidet din teoretiske og metodiske viden og kunnen inden for det område, som din specialisering fokuserer på, og lærer at løse komplekse problemstillinger. De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.Som færdiguddannet kandidat har du en lang række jobmuligheder, alt efter hvilken specialisering du har fulgt. Eksempler på job er marketingmedarbejder, projektleder, økonomi- eller regnskabschef, controller, personalemedarbejder eller konsulent inden for virksomhedsrådgivning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International Hospitality Management

  Uddannelsen har et internationalt perspektiv og giver dig bl.a. viden om, hvordan man udvikler nye markeder og koncepter samt arbejder med gæster fra forskellige kulturer.Uddannelsen kan give mulighed for ledelsesfunktioner i restauranter, på hoteller og lignende. Det kan både være i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameCphbusiness Nørrebro (Cph Nørrebro)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Samfundsfag

  På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde selvstændigt med fagets teorier og metoder og at gennemføre videnskabelige undersøgelser og analyser inden for et afgrænset samfundsfagligt emne.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning på det gymnasiale område eller indenfor det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne varetage informations- og konsulentjob i private eller offentlige organisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Statskundskab

  Du får analytiske færdigheder og teoretisk indsigt og lærer om såvel Danmarks som andre landes politiske systemer samt om international politik og forvaltning.Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. Du vil kunne beskæftige dig med områder som organisationsanalyse og udviklings- og planlægningsarbejde. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Psykologi

  På kandidatuddannelsen arbejder du videnskabeligt med faget og øver dig i at bruge det, du lærer, i praksis. Uddannelsen belyser forskellige psykologiske problemstillinger, som du lærer at tage stilling til gennem teoretisk og metodisk orienteret undervisning.Som færdiguddannet cand.psych. kan du bl.a. arbejde inden for social- og sundhedsområdet. Du kan også arbejde som praktiserende psykolog eller blive ansat i private virksomheder, hvor du kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde. Der er endvidere mulighed for at undervise og forske. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. International business, BSc(IB)

  Du får bl.a. på undervisning i markedsføring, økomoni, regnskab og statistik. Desuden får du et solidt kendskab til international virksomhedsstrategi, erhvervsret og organisationsteori.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i salgs- og marketingsafdelinger på virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Erhvervsøkonomi og it

  Du får undervisning i økonomi, regnskab, systemanalyser og databaser. Derudover er der fokus på it-ledelse, udvikling af it-systemer og it i organisationen. Uddannelsen giver ikke en udtømmende viden om det tekniske ved it, men lærer dig at forstå it-systemers rolle i virksomheder.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. it-virksomheder og øvrige virksomheders it-afdelinger. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Økonomi

  Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Offentlig politik og økonomi

  Du får indsigt i centrale teorier og begreber inden for samfundsøkonomien og lærer at bruge fagets metoder bl.a. i forbindelse med indsamling af data og det efterfølgende analyse- og formidlingsarbejde.Med en bachelor i offentlig politik og økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

  Du får undervisning i forskellige grundlæggende juridiske og erhvervsøkonomiske fag som fx driftsøkonomi og regnskabsvæsen samt økonomisk teori og nationaløkonomi. Statistik er et vigtigt redskabsfag på studiet.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i det private erhvervsliv, bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i den offentlige sektor som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages