• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 106 items
 1. Parasitologi

  På uddannelsen får du den videnskabelige indgang til at forstå og analysere parasitære sygdomme som fx malaria. Du lærer at klassificere parasitgrupperne og får viden om parasitoverførte sygdomme, og om hvordan de kan bekæmpes. Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at arbejde internationalt og nationalt inden for bioteknologisk forskning. Du vil også kunne finde jobmuligheder på områder inden for fødevare- og miljørådgivning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Neuroscience and Neuroimaging

  På samme tid vil du opnå stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning inden for neurovidenskab og som specialist på hospitalsafdelinger, der benytter neuroimaging diagnostisk og forskningsmæssigt. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Husdyrvidenskab

  Du vil bl.a. kunne fordybe dig i, hvordan man via fodring og tilrettelæggelse af fysisk træning kan sikre sundhed og præstationsevne i et livslangt perspektiv.Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning, rådgivning og drift af forsøgsdyrsvirksomhed. Du kan også arbejde med udvikling og salg inden for industri og produktion. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Medicinalbiologi

  Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangpunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom. Medicinalbiologi er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for sundhedssektoren eller private virksomheder i relation til sundhedsformidling eller -administration. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Videnskabsstudier

  Du lærer at forstå de naturvidenskabelige fag og deres metoder og teorier i et historisk perspektiv og studerer bl.a. teknologiens samfundsmæssige konsekvenser samt lærer at formidle et videnskabshistorisk emne. Uddannelsen giver dig kompetencer inden for forskning og undervisning ved højere uddannelsesinstitutioner, så du fx kan vælge at fortsætte på en ph.d.-uddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. TekSam- miljøplanlægning

  I undervisningen går du i dybden med de emner, der er blevet gennemgået på bacheloruddannelsen. Du bliver bl.a. undervist i teknologi og produktion, naturbegrebet, risikobegrebet, demokrati, økologi og bæredygtighed. Alt efter studieretning kan du finde arbejde inden for planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Naturressourcer og udvikling

  Du lærer om, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, ernæring, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale organisationer som Danida eller i rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Anvendt matematik

  Du lærer at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af anvendt matematik, du finder mest interessante. Som færdiguddannet kandidat i anvendt matematik vil du bl.a. kunne finde beskæftigelse i den offentlige eller private sektor eller ved forskningsinstitutioner. Du vil fx kunne arbejde med at løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages