• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1795 items
 1. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Pri študiju študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami. Študijski program ohranja celoto potrebnih klasičnih slovenističnih znanj, a jih obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Usmerja se tudi v preučevanje jezika/-ov in književnosti v medkulturnih prostorih, predvsem na območju prostora kulturnega stika med Alpami in Jadranom, kjer so se zaradi številnih sprememb v poteku politične meje oblikovali različni družbeni in kulturni prostori ter različne oblike družbene, kulturne in prostorske identitete, kakor tudi različne medetnične, mednarodne ter medregionalne jezikovne in kulturne politike. Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v jezikoslovju in literarni vedi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Zakonski in družinski študiji (Marital and family studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program seznanja z različnimi temami s področja družine, ki jo predstavi kot sistem odnosov. Posebna pozornost velja vlogam, komunikaciji, reševanju konfliktov, pogajanju in zaznavam odnosov posameznikov znotraj družine. Diplomanti imajo teoretično in metodološko znanje, da lahko načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo svetovalno, edukativno ter preventivno delo z družinami, zakonci oziroma partnerji in posamezniki. Vpišejo se lahko tudi v doktorski program teologija - področje zakonske in družinske terapije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Teologija (Theology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program vključuje dve področji: Teologija ter Zakonska in družinska terapija. Usposablja za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo in za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih, za vodenje teh projektov in že morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Hispanistika (Hispanic studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti hispanistike pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Študenti pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem svojega študija. Diplomanti pridobijo naslednja znanja in zmožnosti: poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikovnih izhodišč teh znanj; poznavanje osnovnih literarnokritiških izhodišč, kot so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil; poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Ethics for School and Job

  Ziel des Studiums ist die Vermittlung grundlegender fachlicher und didaktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die es erlauben, in unterschiedlichen Bereichen der Arbeitswelt, der Gesellschaft und der Schule ethische Fragestellungen und Konflikte zu reflektieren und zu deren Lösung beizutragen. - Grundlagenmodul - Wahlmodulgruppe - Bereichsethiken ( Aus der Wahlmodulgruppe sind aus mindestens drei Modulen Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens je 5 ETCS verpflichtend zu absolvieren. Insgesamt gilt die Wahlmodulgruppe dann als abgeschlossen, wenn insgesamt 40 ECTS in mindestens 3 Modulen der Wahlmodulgruppe erworben worden sind.) A Ethik im Kontext von Politik und Recht B Ethik im Kontext von Leben und Gesundheit C Ethik im Kontext von Medien und Technik D Ethik im Kontext von Religionen und Kulturen E Ethik im Kontext von Ökonomie und Ökologie - Alternative Pflichtmodule 25 ECTS - Abschlussphase mit MA-Seminar, Masterarbeit und Defensio ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Philosophy (E)

  The master’s programme brings the student up to the latest developments in theoretical philosophy, practical philosophy, logic and philosophy of science. It encourages students to work either on traditional problems in philosophy (e.g. the nature and scope of human knowledge, the foundations of our moral judgements, the problem of free will, etc.) or to engage with new challenges arising from contemporary science (e.g. the problem of climate change, the foundations of cognitive science, the use of statistical methods in science, etc.) The first three semesters focus on coursework (seminars, lectures, essay writing). 84 ECTS credits have to be earned in philosophy, additional 24 ECTS credits can be earned either in philosophy or any other scientific area (free electives). The fourth semester is dedicated to writing a master’s thesis (30 credits). A master’s examination (6 credits) has to be taken at the end of the programme. ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 7. Philosophy

  bietet anhand der klassischen Grunddisziplinen der Philosophie (Theoretische Philosophie, Praktische Philosophie / Ethik, Geschichte der Philosophie) eine geschichtlich und systematisch breit angelegte Auseinandersetzung mit den Grundvollzügen des Menschen (Erkennen, Handeln, Gestalten und Glauben). ...

  Provider NameKatholische Privat-Universität Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Religion in Culture and Society

  Es geht um Orientierungswissen im Feld von Religion und Religionen. Die Außenperspektive auf Religion tritt in den Vordergrund: Religiöse Phänomene und die jeweilige Selbstverortung einzelner Religionen in ihren gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten und Herausforderungen werden darin aus einer religionswissenschaftlichen Beobachterperspektive beschrieben, verstanden und erklärt. ...

  Provider NameKatholische Privat-Universität Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 9. Psychology and Philosophy

  Das Studium gliedert sich in jeweils fachwissenschaftliche und fachdidaktische Inhalte der beiden gewählten Unterrichtsfächer. Dazu kommen die bildungswissenschaftlichen und schulpraktischen Inhalte Es sind Lehrveranstaltungsprüfungen aus folgenden Modulen zu absolvieren: Modul 1: Angewandte Psychologie Psychische Störungen und deren Behandlung Experimente im Psychologieunterricht Wahlpflichtveranstaltungen Modul 2: Unterrichtsfach Philosophie Einführung in die Ontologie und Metaphysik Einführung in die Wissenschaftstheorie Fachdidaktik Philosophie Modul 3: Wahlpflichtmodul nach Angebot ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 10. History, Social Studies and Political Education

  Entsprechend der Ausrichtung des Lehramtsstudiums an den vier Säulen Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften und Schulpraxis werden die Rahmen- bzw. Kernkompetenzen festgelegt. Es sind Lehrveranstaltungsprüfungen aus folgenden Modulen zu absolvieren: - Didaktik der Geschichte und der Politischen Bildung - Wissenschaftliches Arbeiten - Spezialisierungs- und Vernetzungsmodul 3 - Masterprüfung - Masterarbeit ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg

Pages