• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 45 items
 1. Integrerad trafikflygarutbildning med MPL-certifikat

  Trafikflygare – 2,5 ÅR (5OO YH-poäng) 100 veckor• En modern utbildning med hög grad av integrering mellan teori, grundflygning och kvalificerad praktik som styrman• En utbildning med stark förankring i näringslivet • Ett yrke som handlar om såväl avancerad teknik som samspel människor emellan• Ett yrke med tydliga rutiner och instruktioner där det krävs noggrann planering, men där ändå ingen arbetsdag är den andra lik YrkesrollenPiloter verkar i en internationell miljö med många möjligheter till stimulerande upplevelser och erfarenheter. En flygning genomförs inom ramarna för ett flertal omfattande regelverk, alltifrån flygbolagets arbetsregler till luftfartsmyndighetens regler och flygbestämmelser kring flygverksamhet i allmänhet. Trots detta är yrket omväxlande och utmanande, alltid nytt väder, ständigt nya kollegor i cockpit och kabin, nya städer att flyga till och mycket annat som piloten alltid tar hänsyn till vid en flygning. Alla oförutsedda situationer ska kunna hanteras tryggt, lugnt och på ett korrekt sätt. Pilotyrket är onekligen ett speciellt yrke med höga krav på kompetens och ansvarskännande men som också ger hög grad av tillfredsställelse. Att ständigt prestera på topp är både utvecklande och givande.Utbildningens målUtbildningen leder till att man i första hand ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) i den kommersiella luftfarten. Exempel på arbetsgivare är Norwegian, SAS, Primera Air mfl. Andra yrken i yrkesområdet är t.ex. administrativ- teknisk- eller simulatorpilot, aeronautisk analytiker ...

  Provider NameLunds universitet Trafikflyghögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Trafikflygare

  Vi är södra sveriges största flygskola och baserade på Malmö Sturup Flygplats. Just nu är det stort tryck från flygbolagen, de har brist på piloter och de behöver många nya under flera år framöver. Vår trafikflygar-utbildning är två år lång och nya kursstarter startar varje vår och höst, ingen flygerfarenhet behövs för att bli antagen. Kontakta oss för antagningskrav och mer information! ...

  Provider NameSouth Sweden Flight Academy AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Trafikflygare

  Vi är södra sveriges största flygskola och baserade på Malmö Sturup Flygplats. Just nu är det stort tryck från flygbolagen, de har brist på piloter och de behöver många nya under flera år framöver. Vår trafikflygar-utbildning är två år lång och nya kursstarter startar varje vår och höst, ingen flygerfarenhet behövs för att bli antagen. Kontakta oss för antagningskrav och mer information! ...

  Provider NameSouth Sweden Flight Academy AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Transportledare- Grön logistik

  Att arbeta som transportledare är ett framtidsyrke då transporter av olika slag blir alltmer vanligt förekommande samtidigt som kraven gällande miljömässighet, effektivisering- samt den ekonomiska delen för kund ökar. Som transportledare säkerställer du att samtliga transporter du ansvarar för sker på det mest effektiva sättet med fokus på miljö. Efter avslutad utbildning kan du självständigt samordna och styra gods- och transportflöden ur ett hållbart perspektiv. Du kommer även att kunna utreda olika transportalternativ där såväl ekonomiska, miljömässiga- samt tekniska aspekter måste beaktas. Efter utbildningen kan du tolka juridiska dokument inom transportområdet och förhandla med kund- och leverantör. Dessutom kommer du att kunna tillämpa olika optimeringsverktyg som exempelvis Supply Chain- och LEAN. Du kommer dessutom att kunna använda branschengelska som kommunikationsverktyg. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som transportledare, transportplanerare, transportsamordnare, trafikplanerare- eller logistiker. Du kommer att arbeta med många samverkansparter då förmågan till god kommunikation- och service är viktigt. ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Teknikhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages