• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24675 items
 1. Management and Control (Course Package T2)

  Management and Control (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Information Systems and Digital Communication

  Information Systems and Digital Communication ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Economic History B

  Första kursen (15 hp) fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater. Andra kursen (15 hp) ger färdigheter och kompetens för att skriva en vetenskaplig uppsats av mindre omfång. Detta innefattar grundläggande undervisning i samhällsvetenskaplig arbetsmetod och enskilt arbete med att skriva och försvara en uppsats samt opponera på en uppsats som någon annan student skrivit. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Information Systems B

  Kursen ger en djupare förståelse av relationen mellan användare och teknik. Delkursen e-tjänster och webbprogrammering behandlar denna relation både teoretiskt och praktiskt. En delkurs fokuserar på informations- och IT-säkerhet, som är en viktig del i samspelet teknik och människa. Dessutom introduceras verksamhetsinriktad systemutveckling där verksamhetsmodellering, kravspecifikationer för informationssystem och arbetsprocesser för verksamhetsmodellering ingår. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Management and Control

  Kurspaket: Management and Control 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom ledning och styrning. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Economics B

  Nationalekonomi B 30 hp består av Mikro med tillämpningar 15 hp, Makroteori 7,5 hp och Finansiell ekonomi 7,5 hp. Det är möjligt att läsa kursen Economics of Development 7,5 hp istället för Makroteori eller Finansiell ekonomi. Eventuellt byte av kurs görs vid terminsstart. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Kvalificerad trädgårdsanläggare

  Kvalificerad trädgårdsanläggare ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits

  Att leda människor och utveckla deras potential och kompetens är en grund för alla framgångsrika företag och organisationer. Med kunskaper om psykologi, hur människor fungerar i grupp, kommunikation och organisation lär du dig hur man utvecklar en effektiv arbetsplats där de anställda trivs. Programmet tar sin grund i det verkliga arbetslivets möjligheter och problem, med nära näringslivskontakt och en längre praktikperiod. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Filmproduktion med fältstudier- Brännpunkt Europa

  Sugen på filmskapande på professionell nivå? Vi erbjuder en kreativ filmkurs där vi jobbar processbaserat med filmproduktionens alla delar. Tillsammans skapar vi skildringar av samtidens rörelser. ...

  Provider NameNyköpings folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Supplementary Teacher Education (First Cycle), Upper Secondary School, One Subject

  Supplementary Teacher Education (First Cycle), Upper Secondary School, One Subject ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages