• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 110 items
 1. Doctorate of science in the field of agriculture (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate autonomy in the highest-level research and most demanding scientific work, fundamentally understand theoretical and methodological foundations and master research methods, procedures and processes, be autonomous in criticism in the field of science and the profession, synthesise and apply knowledge, independently develop new knowledge and solutions in solving the most challenging problems, work in scientific research groups and on projects, communicate internationally in the highest scientific and professional circles, show commitment to professional scientific and technical ethics, take responsibility in making the most challenging scientific and professional decisions, demonstrate independence and responsibility in management and responsibility towards team work, (job-specific competences) pursue the highest-level scientific and research work in a specific field within agriculture in which they were immersed during doctoral studies, solve key and the most demanding problems in research and development work in a narrowly specific field within agriculture, seek the most appropriate solutions to the most challenging problems in a narrowly specific field, show responsibility in making decisions based on the highest, science-supported, narrowly defined expertise within agriculture. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. doktor (PhD)- forestry and wildlife management

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Engineering diploma in forestry (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) master fundamental knowledge, integrate a variety of knowledge, chiefly from the natural science, technical and social studies fields, demonstrate comprehensive knowledge of forest ecosystems, work in a group and on projects, keep abreast of and develop literacy in the field of forestry IT, show environmental responsibility and an ethical attitude to nature, communicate with co-workers, owners and the public, pursue self-study and professional development, solve professional developmental problems and understand research work, use modern tools and skills, analyse, synthesise and plan, (job-specific competences) understand ecological, economic and social aspects of forest management, understand public and private interests in forest use, understand the dependence between forest growth areas, stands, ecological factors, the social environment and cultivation approaches, show familiarity with the morphological, horological, ecological and physiological characteristics of (forest) plants and the basics of genetics, forest seed production and nursery work, show familiarity with the geological base, forest floors and phytocoenoses, their role in forest ecosystems, master the French-Swiss methods for studying forest vegetation and apply phytocoenological findings in practice, determine the production capacity of forest growth areas and understand the structure of forest ecosystems, understand the evaluation of forest ecology data, understand and formulate forest cultiva ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Engineering diploma in forestry (no legal status)

  (general competences) understand fundamental knowledge, synthesise knowledge from the natural science, technical and social studies fields, demonstrate social responsibility and a commitment to professional ethics, communicate with co-workers, owners and the public, participate in project work, keep abreast of development in the field of forestry IT, keep abreast of the results of research work, organise, prepare and carry out work, analyse, plan practically and implement, autonomously work in a professional manner and show self-critical judgement, show familiarity with the structure of forest ecosystems, (job-specific competences) show familiarity with the ecological, social and production roles of forests, understand the differences between ownership categories in forest management and adapt to them, understand and be familiar with forest business planning, show familiarity with regulations in the areas of nature protection and environmental protection that affect forest management, be familiar with tree and bush species, especially their distribution, morphology and ecological needs, show familiarity with the main forest systems and their rejuvenation ecology, show familiarity with endangered forest plants and animals and vulnerable minority ecosystems, and adapt management to this, show familiarity with forest-related species of wild game and understand the connections between them and the plant component of the forest, show familiarity with abiotic factors that cause damage in forests, show familiarity wit ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Erdészeti szakmunkás

  A képesítéssel rendelkező képes: Fakitermelési műveleteket elvégezni Erdőművelési feladatokat megoldani Vállalkozást indítani, működtetni Motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni Erő-és munkagépeket kezelni, karbantartani Közelítő-gépeket, rakodógépeket, felkészítő-gépeket kezelni Felismerni a legfontosabb fa-és cserjefajokat Vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Erdésztechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: erdősítést végezni, a munkavédelmi előírásokat betartani, az erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni, termőhely-feltárást végezni, szaporítóanyagot előállítani, erdőművelési munkákat végezni, erdővédelmi feladatokat ellátni, fakitermelést végezni, irányítani, egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni, erdőés fatömegbecslést végezni, erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani, területellenőrzést végezni, vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni, az élőhely fejlesztéséről gondoskodni, vadásztatni és vadásztatást szervezni, vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani, vadtenyésztést, vadbefogást végezni, vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni, a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani, a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat vezetni, természetvédelmi feladatokat ellátni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Erdőművelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szaporítóanyagot gyűjteni, csemetét nevelni, erdősítést végezni, ápolási munkákat végrehajtani, az állománynevelési munkákban részt venni, a különféle károk felszámolásában közreműködni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. faiskolai termesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  Szakmai kompetenciák: * a faiskolai termesztés hazai és nemzetközi helyzetének megismerése, nyomon követése, a jelenlegi faiskolai termesztésben lévő lehetőségek felismerése és kihasználása; * korszerű faiskolai termesztési szemlélet elsajátítása, új szaporítási technológiák, új dísz-, gyümölcs- és alanyfajták; * dendrológiai fogalmak, ismeretek és innovációk megismerése; * korszerű, integrált szemléletű növényvédelem alkalmazási lehetőségei a faiskolai termesztésben; * környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele; * a szaporítóanyag-termesztési fogalmak értelmezése, szabályozások; * a faiskolai termesztés jogi környezetének és uniós szabályozásának megismerése; * faiskolai termesztés igazgatása, szervezése (kereskedelem, logisztika, árumozgatás, üzemszervezés).  Módszertani kompetenciák: * a szakirodalom követése, szaktudáson alapuló, kritikus értékelése; * a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján ésszerű és szakszerű elemzések végzése, összefüggések keresése; * problémamegoldó képességek elsajátítása a faiskolai termesztés területén; * a faiskolai termesztés részfolyamataiban szélesebb körű szemléletmód kialakítása.  Személyes adottságok, készségek: * jó problémafelismerő és -megoldó képesség; * érdeklődés a faiskolai termesztés innovatív módjai iránt; * rugalmasság, kreativitás; * megfelelő önértékelési képesség és a minőség iránti elkötelezettség.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakon o ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. faiskolai termesztési szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Szakmai kompetenciák: * a faiskolai termesztés hazai és nemzetközi helyzetének megismerése, nyomon követése, a jelenlegi faiskolai termesztésben lévő lehetőségek felismerése és kihasználása; * korszerű faiskolai termesztési szemlélet elsajátítása, új szaporítási technológiák, új dísz-, gyümölcs- és alanyfajták; * dendrológiai fogalmak, ismeretek és innovációk megismerése; * korszerű, integrált szemléletű növényvédelem alkalmazási lehetőségei a faiskolai termesztésben; * környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele; * a szaporítóanyag-termesztési fogalmak értelmezése, szabályozások; * a faiskolai termesztés jogi környezetének és uniós szabályozásának megismerése; * faiskolai termesztés igazgatása, szervezése (kereskedelem, logisztika, árumozgatás, üzemszervezés). Módszertani kompetenciák: * a szakirodalom követése, szaktudáson alapuló, kritikus értékelése; * a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján ésszerű és szakszerű elemzések végzése, összefüggések keresése; * problémamegoldó képességek elsajátítása a faiskolai termesztés területén; * a faiskolai termesztés részfolyamataiban szélesebb körű szemléletmód kialakítása. Személyes adottságok, készségek: * jó problémafelismerő és -megoldó képesség; * érdeklődés a faiskolai termesztés innovatív módjai iránt; * rugalmasság, kreativitás; * megfelelő önértékelési képesség és a minőség iránti elkötelezettség.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakon okta ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Fakitermelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Elvégezni a döntést. Elvégezni a gallyazást. Választékolni. Darabolni. Elvégezni a felkészítés műveleteit. Elvégezni a készletezés műveleteit. Elvégezni a számbavételt. Önálló vállalkozást működtetni. A leggyakoribb erdei faés cserjefajokat megkülönböztetni. A fakitermelési munkákat megszervezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages