• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. Bachelor of Arts in Adult & Workforce Education

  Bachelor of Arts in Adult & Workforce Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 2. Bachelor of Arts in Early Childhood Education

  Bachelor of Arts in Early Childhood Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Bachelor of Arts in Montessori Education

  Bachelor of Arts in Montessori Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Bachelor of Arts in Training and Development

  Bachelor of Arts in Training and Development ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Early Childhood Education. Department of Early Childhood Education. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  KNOWLEDGE: They:- Have a coherent and complete body of pedagogical knowledge ranging from infancy to early childhood. - Recognize and record the typical course of child development in all areas during infancy and early childhood as well as the factors that can facilitate or hinder the development process of infants and children up to the age of six. - Know the basic principles and paediatric first aid for infants and children up to six years. - Understand the function of preschool education institution and establish a communicative attitude towards the family of each child. - Have the pedagogical knowledge of psychopedagogics methodology & of its implementation techniques. - Acquire knowledge about the preparation - implementation - evaluation framework of the pedagogical practice in preschool places for infants and children up to six years. SKILLS: - They analyse the characteristics and individual differences in infants from birth to the first year of life and their importance for the orderly development of infants. - Examine thoroughly the need of infants for individualized treatment and care from birth to the first year of life.Organize sites that accommodate infants; mainly nurseries. - Combine their knowledge and plan the provision of education and care to young children 1-3 years old and toddlers 3-6 years old by setting targets aimed at their all-round development. - Organize sites that accommodate young children 1-3 years old and toddlers 3-6 years old. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor of Education

  Profesinis kvalifikacijos pritaikymas: Įgyjama švietimo ir ugdymo bakalauro kvalifikacija reikalinga norintiems dirbti visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose kaip laisvalaikio organizatoriai/asmenys atsakingi už neformalų švietimą, neformaliojo švietimo įstaigose kaip laisvalaikio organizatoriai/asmenys atsakingi už neformalų švietimą, socioedukacinę pagalbą teikiančiuose institucijose – vaikų ir jaunimo dienos centruose, daugiafunkciniuose bendruomenių centruose, vaikų globos namuose; asmenims su negalia skirtuose centruose kaip užimtumo specialistai, laisvalaikio organizatoriai/asmenys atsakingi už neformalų švietimą, kultūros institucijose (muziejuose, bibliotekose ir pan.) kaip edukacinių programų iniciatoriai ir koordinatoriai. Rekreacijos institucijose – sanatorijose, laisvalaikio centruose, sporto klubuose, poilsio namuose, viešbučiuose kaip laisvalaikio renginių skirtingo tipo klientų grupėms organizatoriai Funkcinės kompetencijos: sąlygojančios gebėjimą atsižvelgiant į asmenų poreikius ir ypatumus, rekreacinius ir kultūrinius interesus įtraukti vaikus, paauglius, neįgaliuosius ir pagyvenusius asmenis į aktyvią socioedukacinę veiklą. Pažintinės kompetencijos: neformalaus ugdymo žinios, šiuolaikinio laisvalaikio organizavimo procesų bei principų taikymas praktinėje veikloje ir gebėjimas praktiškai savo veiklo ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Bachelor of Educology

  A person who has acquired the qualification of adult educator should: Be able to prepare integrated programmes of education and self-development corresponding to the peculiarities of the socialization and moral development of adults and analyze the structure of the personality of a trainer of adults and develop the most important abilities.Know the peculiarities and programmes of educational activity and self-development, the specifics of working with adults, and classical and modern educational theories and systems.Be able to work responsibly, carefully, independently and quickly and organize his/her work. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Bachelor of Pedagogy

  Profesinis kvalifikacijos pritaikymas: Įgyjamas švietimo ir ugdymo bakalauras ir pedagogo kvalifikacija reikalinga norintiems dirbti formaliojo (pvz. bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose) ir neformaliojo švietimo (karjeros centruose, vaikų dienos centruose, daugiafunkciniuose bendruomenių centruose, vaikų globos įstaigose ir kt.) įstaigose. Funkcinės kompetencijos: sąlygojančios gebėjimą atsižvelgiant į ugdytinių brandos ypatumus, empatiškai diagnozuoti ugdytinio galimybes ir jam iškylančius ugdymo(si) sunkumus, planuoti ir organizuoti į ugdytinį orientuotą, inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymu grįstą ugdomąją veiklą formalioje ir neformalioje aplinkoje, suteikti pagalbą priimant karjeros sprendimus. Pažintinės kompetencijos: sudarančios pilietinės visuomenės, švietimo krypčių, teorijų ir modelių žinios, šiuolaikinio švietimo ir ugdymo procesų bei principų supratimas ir gebėjimas praktiškai savo veikloje naudoti pagrindinius norminius dokumentus, siekiant kurti pilietiškai aktyvią žinių visuomenę. Bendrosios kompetencijos: įgalinančios valdyti ugdymui(si) aktualią informaciją, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti institucijos bendruomenėje, aktyviai ir konstruktyviai dalyvaujant organizacijos tobulinime, pokyčių valdyme ir kt. veiklose, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą, darnaus vystymosi ir kitas strategines nuostatas asmeninio ir profesinio tobulėjimo srityje. Mokymo institucija: šias kvalifikacijas galima įgyti universitetinėse studijose. Reikalavimai stojantiesiems: Norintys studijuoti Ugdymo karjer ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Bachelor's Degree in Digital Systems. Department of Digital Systems. Faculty of Information and Communication Technologies. University of Piraeus.

  The Department of Digital Systems of the University of Piraeus covers two important branches of the Digital Economy and Society of Knowledge: - The field of Network-oriented Digital Systems and Services; - The field of Telecommunication Systems and Networks. The Undergraduate Studies Programme (USP) of the Department leads to the Bachelor's Degree in Digital Systems, while containing two Directions of Study: - Communication and Network Systems (CNS), focused on modern and future wireless and wired broadband technologies about the Internet and other telecommunication infrastructures, and - Electronic Services (ES) focused on Internet Services, such as e-learning, e-health, e-business, and e-government. The Undergraduate Studies Programme of the Department has been designed in order to prepare scientists who are capable of successfully dealing with the composite problems regarding the design, development, implementation and management of systems of modern digital technology. Knowledge:The graduates of the Department have knowledge with regard to the following: - Mathematical Analysis, Possibility Theory and Statistics, Stochastic Processes- Linear Algebra, Discrete Mathematics, Mathematical Logic- Digital design and organisation of the structural units of a Computer System. - Principles for the design of operating systems. - Principles of operating system for multiple processors, distributed systems, and multimedia systems. - Design theory and implementation of distributed systems. - Methodology of object-ori ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Early Childhood Care and Education. Department of Early Childhood Care and Education. Faculty of Health and Welfare Professions. Technological Educational Institute of Epirus.

  Upon completing their undergraduate studies, the graduates of the Department of Early Childhood Care and Education acquire the necessary scientific knowledge, competences, and skills about the daily education and care, as well as about the spherical development of infants and pre-schoolers. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Epirus

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages