• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Performance-design

  Du arbejder med at analysere og skabe bevidsthed og relationer mellem mennesker og virksomheder gennem social og sanselig kommunikation, bl.a. i samspil med elektronisk kommunikation. Performance-design er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag. Som performance-designer kan du fx arbejde som leder, konsulent eller eventkoordinator i de kreative erhverv. Det være sig i kommunikationsbranchen, konference- og mødebranchen eller inden for turisme. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Musikvidenskab

  Du arbejder med musikkens almene begreber og terminologier, fx harmonik, som er læren om de musikalske klanges opbygning og kombinationsmuligheder, og akustik, som er læren om lyd og notation. Som færdiguddannet kandidat i musikvidenskab kan du søge job i kulturinstitutioner samt inden for radio, tv og musikbranchen. Det er også muligt at undervise i musik på gymnasiet, hvis du kombinerer faget med et andet gymnasiefag. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Kunsthistorie

  Du tilegner dig et overblik over perioder og temaer i kunsthistorien og udbygger din viden om forskellige stilretninger og nationale forskelle, der er typiske for historiske epoker. Som færdiguddannet kunsthistoriker kan du arbejde i såvel erhvervssektoren som i kultur- og undervisningssektoren. Nogle kunsthistorikere laver udstillinger på museer, designer visuelle løsninger for virksomheder eller bliver ansat på kulturprojekter. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Audiologopædi

  På kandidatuddannelsen bygger du videre på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen, men der er mere fokus på teori, og du lærer, hvordan teori og forskning kan kombineres med praksis. Efter endt uddannelse vil du typisk komme til at arbejde inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller på hospitaler eller i private firmaer i høreapparatindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Filosofi og videnskabsteori

  På kandidatuddannelsen får du en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling i den europæiske historie. Filosofi og videnskabsteori er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat kan fx være inden for undervisning og forskning, eller du kan arbejde i andre brancher som fx forlags- og it-branchen. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Lifelong Learning: Policy and Management

  Kandidatuddannelsen henvender sig især til ansøgere, der arbejder med undervisning, uddannelsespolitik eller ledelse af undervisningsinstitutioner. Som færdiguddannet kandidat kan du finde beskæftigelse inden for uddannelsessektoren, og du kan varetage opgaver for internationale virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kultur- og sprogmødestudier

  I undervisningen vil du stifte bekendtskab med de globale historiske processer, som er med til at skabe aktuelle kulturmøder, fx 'opdagelser', kolonialisme, international migration og turisme, imperialisme og neo-imperialisme, udviklingen af skriftlige, audiovisuelle og digitale medier samt internettet. Som kandidat kan du komme til at arbejde med integration, kultur- og nyhedsformidling eller i uddannelsessektoren. Nogle kandidater bliver endvidere ansat i private og offentlige virksomheder, hvor de fx arbejder med kommunikation, ledelse og konfliktløsning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Religionsvidenskab

  I undervisningen læser du forskellige slags religiøse tekster og ser på, hvilken betydning religion har for mennesker i dag, samt den rolle den spiller i kulturmøder og i skabelsen af nationale og etniske identiteter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde inden for undervisning og forskning, i internationale virksomheder, humanitære organisationer, ved museer og andre kulturinstitutioner eller i forlagsbranchen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Kommunikation og it

  Du lærer, hvordan it-systemer er opbygget, og hvordan de kan bruges i netværk, der forbinder mennesker i såvel deres arbejdsliv som i deres private liv. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for innovation, udvikling og rådgivning i private og offentlige it- og medievirksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Migrationsstudier

  På baggrund af metodisk og teoretisk viden lærer du at analysere de moderne folkevandringer og får en forståelse for såvel muligheder som udfordringer i relation til fx integration. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for politiske institutioner, der arbejder med immigration og integration, private firmaer med forskellige nationaliteter ansat, eller i NGO-organisationer der arbejder med migrationsrelaterede emner. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages