• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. legeltetésre alapozott állattartási specialista

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett legeltetésre alapozott állattartási specialisták képzése, akik rendelkeznek a legmodernebb, gyakorlatba átültethető komplex ismerettel a legeltethető állatok szaporodásbiológiája, takarmányozása és tartástechnológiája területén. Felkészültek a kérődző gazdasági haszonállatok, valamint a lovak okszerű táplálóanyag ellátására, a legelőfű és a téli takarmány előállítására. Szakterületükön képesek tervezői és irányítói feladatok ellátására. A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket ad a legeltetésre alapozott állattartás szakterületén. Tudása: Nem mezőgazdasági jellegű alapképzésére építve megtanulja és tudja a mezőgazdasági alapismereteket, biológiai, kémiai, élettani, agrárinformatikai és általános agrártermelési ismereteket. Ismeri -       a legeltetésre alapozott állattartás általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez; -       a kérődző haszonállatok és lovak szaporodásbiológiájának, takarmányozásának és tartástechnológiájának, valamint a legelő- és rétgazdálkodásnak és a legelőhasználatnak, legeltetéstechnikának összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. -       a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a legeltetésre alapozott állattartás sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait; -       a legeltetésre alapozott állattartás szakmai szókincsét, az írott és beszélt nyelvi k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. legeltetésre alapozott állattartási szakmérnök

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett legeltetésre alapozott állattartási szakmérnökök képzése, akik rendelkeznek a legmodernebb, gyakorlatba átültethető komplex ismeretekkel a legeltethető állatok szaporodásbiológiája, takarmányozása és tartástechnológiája területén. Felkészültek a kérődző gazdasági haszonállatok, valamint a lovak okszerű táplálóanyag ellátására, a legelőfű és a téli takarmány előállítására. Szakterületükön képesek tervezői és irányítói feladatok ellátására. A képzés gyakorlati ismeretek nyújtásával részletes és új ismeretekkel bővíti az agrár képzési területen szerzett mérnöki alaptudást a legeltetésre alapozott állattartás területén. Tudása: Ismeri -       a legeltetésre alapozott állattartás általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez; -       a kérődző haszonállatok és lovak szaporodásbiológiájának, takarmányozásának és tartástechnológiájának, valamint a legelő- és rétgazdálkodásnak és a legelőhasználatnak, legeltetéstechnikának összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát; -       a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a legeltetésre alapozott állattartás szakmai szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait: legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén, valamint legalább egy idegen nyelven; -       a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a legeltetésre alapozott állattartás sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós tec ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Mezőgazdasági munkás

  A képesítéssel rendelkező képes: Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani Állatot takarmányozni Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Környezet-, tűzés munkavédelmi előírásokat betartani Talaj-előkészítést, vetést végezni A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni Növényápolást végezni Gyümölcs-, szőlőés zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Parkgondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: Növényápolást végezni Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani Parkfenntartási, gondozási munkát végezni Előírások szerint dolgozni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alternatív növénytermesztő szakmérnök

  A képzés célja a megfelelő termesztés technológiai szemléletének kialakítása, valamint olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése mezőgazdasági szakterületen, akik elméleti felkészültségük, szakismereteik és gyakorlati ismereteik birtokában képesek az alternatív gabonafélék (tönköly, durum búza, triticale), a cirokfélék (takarmánycirok, szemescirok, silócirok, szudánifű és seprűcirok), az alternatív pillangósok (csicseriborsó, lóbab, tarka koronafürt), olajnövények (ricinus, mustár), olaj- és takarmánytök, csicsóka, rostnövények (len, rostkender), köles, bíborhere, bükkönyfélék (tavaszi [takarmány] bükköny, szöszös bükköny, pannon bükköny), zöldbab, szárazborsó, lencse [étkezési és takarmány), csillagfürt, dohány, valamint mák, sáfrányszeklice, somkóró, szarvaskerep, szegletes lednek és a szója termesztési, növényvédelmi, termék-feldolgozási technológiáinak fejlesztésére, a fejlesztési eredmények elemzésére, értékelésére, alkalmazására, valamint a felmerülő termesztési problémák kezelésére, megoldására.  A képzés során megszerezhető ismeretek, elsajátítandó tudáselemek:   A hallgatók -       megismerik: ·     az érintett növények növényélettani ismereteit, víz- és tápanyagigényüket; ·     Magyarország klimatikus viszonyait, az ország éghajlati viszonyaihoz alkalmazkodó alternatív növényfajtákat; ·     az érintett növénycsoportok vízigényét; ·     a növénytermesztési, növényvédelmi technológiák sajátosságait, azok illeszkedését a különböző növénytermesztési stratégiákhoz; ·   ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Kerti munkás

  A képesítéssel rendelkező képes: gyümölcstermesztési feladatokat ellátni szőlőtermesztési feladatokat ellátni zöldségtermesztési feladatokat ellátni eszközöket használni és karbantartani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Kertépítő és-fenntartó

  A képesítéssel rendelkező képes: Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni Középszintű vezetői feladatokat ellátni Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat Növényápolást végezni, végeztetni Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni Irányítási, szervezési feladatokat ellátni Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni Parkfenntartási, gondozási munkát végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Lóápoló és gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat kiválasztani a korcsoportoknak, használatnak, tenyészállatnak megfelelő takarmányokat és összeállítani a takarmány adagokat kialakítani az istálló és környezetének rendjét gondoskodni az istálló higiéniai előírások betartásáról karbantartani az istálló, a karámok és a szérűskert berendezéseit és a felszereléseit segédkezni a ló egészségügyi ellátásában felismerni a ló legjellemzőbb betegségeit, illetve a beteg és sérült állat gondozását az állatorvos utasításainak megfelelően elvégezni elvégezni a kancák próbáltatását és közreműködni a termékenyítésben felismerni a közeledő ellés jeleit, szakszerűen előkészülni az ellésre és segítséget nyújtani az ellésnél végrehajtani a ló főápolását, munka előtti és munka utáni ápolását, gondozását ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nemzetközi bormarketing szakembere

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a legfontosabb borrégiókat Európában és Európán kívül, tisztában vannak a borkészítési alapokkal és a nemzetközi trendekkel, a bor szerepével a gasztronómiában.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:              A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató ismeri: – a nemzetközi borpiac és borkészítés legfontosabb trendjeit; – a borkészítés, borkóstolás alapjait; – és használni is képes a terület szakszókincsét; – az online és mobilmarketing működését, eszközeit; – a piacorientált stratégiai menedzsment, valamint az innovációmenezsment alapjait; – a rendezvények és egyéb események élményturisztikai szempontrendszerű megközelítését, megtervezését; – az olyan nagy borrégióknak a jellegzetességeit, mint Dél-, Nyugat- és Kelet-Európa, valamint az Európán kívüli térségekét; képes: – piacorientált vállalkozások vezetésére; – a piac, a fogyasztói szokások kutatására, és az ennek megfelelő marketingstratégia kialakítására; – a termékek megfelelő reklámstratégiájának kialakítására; – nemzetközi borvásárokon, kiállításokon való megjelenés megtervezésére  és lebonyolítására; – sajtótájékoztatók, egyéb megjelenések megszervezésére; – egyedi módon alkalmazni a stratégiai, valamint az innovációmenedzsment során tanultakat; – egyéni és csoportos projektmunka megtervezésére, lebonyolítására és értékelésére; – a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikáció alkalmazására,  a szervezet/cég egységeivel, munkatársakkal, ügy ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. precision farming expert

  Precíziós gazdálkodási szakember képzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·        a modern adatnyerési technológiák és az adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; ·        a távérzékelési adatok és a földfelszín tulajdonságok közötti összefüggések elméleti és gyakorlati ismerete;  ·        GNSS-technológiai ismeretek és alkalmazásuk az adatnyerésben és mezőgazdasági gépek vezérlésében; ·        gyakorlati ismeretek a precíziós gazdálkodás előnyeiről és a hozzá tartozó technológiai háttérről, gépi eszközökről és berendezésekről; ·        a precíziós mezőgazdasághoz szükséges térinformatikai adatbázis felépítéséhez szükséges ismeretek: több forrásból származó, különböző típusú adatok jellemzőinek és integrálási módszereinek ismerete; ·        alkalmazói szintű ismeretek a távérzékelés-alapú szakirányú vizsgálatok, a problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; ·        a távérzékelés-alapú növénymonitoring alapismeretei; ·        a talajműveléshez kapcsolódó és a növénytermesztési időszakban felmerülő kérdések és problémák felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; ·        interdiszciplináris ismeretek (műszaki, térinformatikai, agrár) integrálása a precíziós gazdálkodásba; ·        a precíziós mezőgazdaság területén jelentkező szervezési, szabályozási, tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerése, azok értelmezése, majd azok magas szintű menedzsment szemlélettel történő megoldása. E szakképzettség ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages