• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 88 items
 1. Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching, Swedish, English

  I programmet varvar du ämnesstudier i svenska och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Svenska är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching, Swedish, History

  I programmet varvar du ämnesstudier i svenska och historia med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Svenska är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, historia är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching, Swedish, Physical Education and Health

  I programmet varvar du ämnesstudier i svenska och idrott och hälsa med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Svenska är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, idrott och hälsa är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Engineering Mathematics

  The programme will provide you with a broad and relevant knowledge of mathematics and its applications. This knowledge is in high demand since tomorrow's technology depends on mathematical methods and calculations. The programme will give you knowledge and skills that will be useful to you in developing new technology, building a sustainable society or running your own successful businesses. The Master's Programme in Engineering Mathematics is designed to equip students with the mathematical tools for developing tomorrow's technology. You will have a broad and relevant knowledge of mathematical applications and methods that are useful both in private enterprise and in the academic world, among other areas. You will master mathematical methods with applications in statistics, information technology, computer science, energy and environmental engineering, robotics and automatic control engineering as well as optimisation. The programme is carefully designed yet flexible and will provide you with good theoretical knowledge and well-developed working methods in engineering. You will take courses in matrix theory, quantum computing, wavelets, optimisation and algebra, all chosen to be applicable in modern engineering. Topics treated in courses in the programme include big data analysis, secure and reliable communication, Pagerank and mathematical modelling.   The flexibility of the programme will give you the opportunity to delve deeper into different areas that are of particular interest to you. Within the project ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master's Programme in Financial Engineering

  The Master's programme in Financial Engineering provides you with advanced qualifications in mathematics and finance, covering a wide range of topics from the management of financial portfolios to risk analysis in financial markets. As a graduate you will be in demand for senior positions in the international world of finance. Financial Engineering is a carefully designed Master's programme, belonging to the popular educational area of financial engineering. Focusing on both theoretical and quantitative computer-based methods of financial analysis, the programme provides an advanced basis in mathematics, oriented towards financial real-life problems. Research is concentrated on financial mathematics, financial engineering, financial and risk management software, actuarial mathematics, applied statistics, stochastic processes and simulation. To prepare you for a senior position in finance, advanced financial software and programming languages are systematically used in the teaching process. You also have the opportunity to be involved in research activities. The teachers of the programme are lecturers from both academia and the financial industry. This Master's programme is internationally oriented and is taught entirely in English. As a graduate you will have very competitive advanced qualifications for obtaining senior positions in a bank, on the stock exchange, in an investment company, insurance or financial software company, in government or a financial institution.Alumni from the programme can be found in ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme in Mathematics- Mathematics

  Tycker du om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny nivå? På masterprogrammet i matematik kommer du att få fördjupade insikter inom några av matematikens mest centrala och aktuella forskningsområden. Då lärarna på programmet också är aktiva forskare med många internationella kontakter kommer du här att få tillgång till den moderna matematiska världen. Programmet ges på engelska och leder till en masterexamen i matematik.  Om du vill arbeta med matematisk forskning är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i matematik har gått vidare till forskarstudier, både i Sverige och utomlands. Men även om du väljer att arbeta utanför akademin finns det goda möjligheter till en framgångsrik karriär, särskilt om du breddar din utbildning med kurser inom andra områden. Exempel på yrken där våra alumner arbetar är aktuarie, analytiker, systemutvecklare och data scientist. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Statistics

  We face an increased flow of information every day. As a qualified statistician, you can analyse this data and find out what is important and what to ignore. The Master Programme in Statistics at Uppsala University provides a solid foundation in statistical theory and a deeper knowledge in areas such as econometrics, psychometrics and biostatistics. This provides very good skills to critically analyse and interpret data from various application areas. With this degree you are well prepared and in demand for work in both the private and the public sectors. The qualification also provides eligibility for doctoral studies in statistics. Statistics is both a formal science and a practical approach, and both aspects are taken into account in the programme. The study consists of theory oriented courses such as Probability Theory, Inference and Programming. Also offered alongside these courses are applied courses, such as Multivariate Analysis, Econometric Theory and Methodology, Time Series Econometrics, Structural Equation Models, Generalized Linear Models and courses in the field of Biostatistics. In the fourth semester you will write a Master's thesis worth 30 credits. The Master Programme in Statistics is an international programme and is taught in English. The programme is offered in Uppsala. The Master Programme in Statistics leads to a Master of Social Science (120 credits) with Statistics as the main field of study. After one year of study it is also possible to obtain a Master of Social Science (60 credits). ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Mathematics- Applied Mathematics and Statistics

  Tycker du om matematik och vill använda dina kunskaper för att lösa tillämpade problem? På masterprogrammet i tillämpad matematik och statistik kommer du att lära dig avancerade metoder för modellering inom naturvetenskap, teknologi och ekonomi. Då lärarna på programmet också är aktiva forskare kommer du även att ha goda möjligheter att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av tillämpad matematik och statistik. Programmet ges på engelska och leder till en masterexamen i matematik. Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?  Det vanligaste yrket bland våra tidigare studenter är aktuarie. Andra vanliga titlar är biostatistiker och systemutvecklare. Vidare jobbar många som olika typer av analytiker. Ett nytt yrke som är på uppgång är data scientist. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Mathematics- Financial Mathematics

  Tycker du om matematik och vill satsa på en karriär inom finanssektorn? Masterprogrammet i finansiell matematik erbjuder en blandning av statistiska och matematiska verktyg som kommer att göra dig väl förberedd för yrkeslivet. Du har dessutom möjlighet att fördjupa dig i teori då lärarna på programmet är aktiva forskare. Programmet ges på engelska och leder till en masterexamen i finansiell matematik. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i finansiell matematik jobbar som olika typer av analytiker, främst inom banksektorn. En annan titel som börjar bli vanligare bland våra alumner är data scientist. Även om de flesta som tar examen i finansiell matematik ger sig ut i arbetslivet har flera av våra tidigare studenter gått vidare till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor Programme in Mathematics

  Kandidatprogrammet i matematik passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som ligger bakom formlerna. Sedan nittiotalet har den matematiska forskningen i Uppsala växt och förgrenat sig inom ett stort antal olika fält. Forskningens mångfald avspeglar sig även i våra matematikprogram. På kandidatprogrammet erbjuder vi ett brett urval av kurser inom många aktuella matematiska områden. Under de första två åren får du en god matematisk grund. Du lär dig bland annat om oändligheten och hur du kan räkna med tal i flera dimensioner. Du får även baskunskaper i programmering och beräkningsvetenskap och lär dig att lösa svåra matematiska problem med dator. Det tredje året har ett friare upplägg som ger dig möjlighet att läsa fördjupningskurser efter intresse. Du kan välja att fördjupa dig i matematisk teori eller att använda matematik för att lösa konkreta problem. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med matematik som huvudområde. Karriär: Utbildningens bredd kommer att ge dig värdefulla kunskaper i modern matematik och en hög konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Du kan arbeta som till exempel aktuarie, analytiker, IT-specialist eller data scientist. Du kommer dessutom att få behörighet till flera masterprogram, i bland annat matematik, finansiell matematik, bioinformatik, tillämpad beräkningsvetenskap och matematisk statistik. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages