• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 140 items
 1. Varastopalvelujen osaamisala

  Opiskelija oppii varastotyön perustaitoja, joita ovat mm. trukilla ajaminen, tavaran vastaanottaminen ja saavuttaminen, säilytyspaikan valinta, lähetysyksikön muodostaminen ja lähettäminen, ajoneuvon kuormaaminen ja purkaminen, sekä kuorman varmistaminen. Lisäksi opiskellaan varaston tietojärjestelmiä ja vaarallisten aineiden varastointia ja niiden pakkaamista kuljetusta varten. Alalla korostuu alan työvälineiden ja koneiden osaaminen, tietotekniset taidot sekä logistiikka-alan yritysten ja toimintaympäristön tunteminen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, jos siihen ei ole terveydellisiä esteitä. ...

  Provider NameValidia Ammattiopisto, Järvenpää

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 90 osp Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 40 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Massatavarakuljetukset 30 Tavaran kuljettaminen 15 osp tai Terminaalitoiminnat ja lastaus 15 osp   ...

  Provider NameKouvolan seudun ammattiopisto, Utinkatu 44

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services. The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods. Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment. Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems. Airport Attendants who have completed the Study Pro ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services. The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods. Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment. Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems. Airport Attendants who have completed the Study Pro ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Varastopalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services. The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods. Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment. Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems. Airport Attendants who have completed the Study Pro ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Varastopalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services. The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods. Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment. Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems. Airport Attendants who have completed the Study Pro ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Tutkinnon muodostuminen; - Kaikille yhteiset opinnot - Vapaasti valittavat opinnot - Ammatilliset opinnot*Valinnaiset tutkinnon osat *Kuljetuksen hallinta*Kuljetusalan perustason ammattipätevyys*Sekä valitusta tutkinnosta riippuen edellisten lisäksi kuorma-autonkuljettajan tehtävät tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävät tai linja-autonkuljettajan tehtävät Lisäksi suoritat ennakoivan ajon koulutuksen, ensiapukurssin ja vaarallisten aineiden ajoluvan (ADR). Koulutukseen kuuluu myös elintarvikekuljetuksissa usein pakollisena vaadittavan ns. hygieniaosaamiskoulutuksen suorittaminen.     ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Kolmisopentie 7

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Timber Lorry Transport, FQ

  Tutkinnon suorittanut - tuntee puutavara-ajoneuvojen rakenteet, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä niiden hallinta- ja lisälaitteet - huolehtii ajoneuvon kunnosta, kunnostuksesta ja korjauksista - huomioi työturvallisuuden ja noudattaa ympäristö- ja laatuvaatimuksia työssään - osaa tarkistaa ajoneuvoyhdistelmän ajokelpoisuuden ja kuljettaa puutavara-ajoneuvoa turvallisesti ja taloudellisesti - osaa kuormata puutavaraa nosturilla tehokkaasti, turvallisesti ja oikein - hallitsee asiakaspalvelun ja tietää hyvän yhteistyön merkityksen toiminnalle - hallitsee puutavaran paikantamisjärjestelmiä sekä tunnistaa puutavaralajeja - osaa varastoida ja mitata puutavaraa sekä tehdä vastaanottotoiminnot - hallitsee työaikoihin, kuormaukseen, työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet - osaa tehdä työaikoihin liittyvän dokumentoinnin oikein - tuntee ajoneuvon tekniikan ja osaa hallita ajoneuvot - tietää alan riskit ja vaatimukset - on suorittanut kuljetusalan ammattipätevyyden kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti - tietää yrityksen perustamisen ja yrittäjyyden vaatimukset ja toimenpiteet - saa liikenneluvan suoritettuaan yrittäjyyskurssin Tutkinnon suorittajat voivat työskennellä puutavara-auton kuljettajina toisen palveluksessa tai itsenäisinä kuljetusalan yrittäjinä. ...

  Provider NamePohjois-Karjalan Aikuisopisto, Valtimo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Driver of Artic. Vehicles, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset ja osaa tehdä lähtötarkistukset- osaa tunnistaa tavallisimmat viat, vaihtaa varaosia ja valmistella korjaustoimet huoltohenkilöstöä varten- ottaa huomioon ympäristön ja työturvallisuuden- hallitsee asiakaspalvelun- toimii taloudellisesti sekä osaa markkinoida palveluja ja käyttää tarvittavaa tietotekniikkaa- on suorittanut kuljetusalan perustason ammattipätevyys -osan kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti- osaa valitsemansa osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn- hallitsee lisälaitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon- suorittaa vaaditun liikenneluvan liikenneyrittäjyyskurssilla Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymässä oppilaitoksessa Tutkinnon suorittaneet voivat toimia yhdistelmäajoneuvojen kuljettajina valitsemallaan alalla. ...

  Provider NamePohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  WinNovassa autonkuljettajakoulutus sisältää ajokoulutusta, varastointi-, kuormaus- ja autotekniikan perusteita. Opintoihin sisältyy työssäoppimista. Opinnoissaan autonkuljettajat opiskelevat: - autotekniikan perusteita ja ajoneuvojen huoltoa- kuljetustaitoja, joihin sisältyvät autokouluopinnot ja BC-ajokortti- kuljetuspalvelua, kuorman käsittelyä ja työkoneiden käyttöä- osalle opiskelijoita voidaan tarjota CE-ajokorttiluokkaan tähtäävää opetusta Opintoihin sisältyy kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyys Koulutuksen rakenne ja tarkempi sisältö: KULJETUSPALVELUJEN OSAAMISALAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta Yhdistelmäajoneuvokuljetukset Massatavarakuljetukset (valinnainen) YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri Tieto- ja viestintätekniikka, valinnainen Vieraskieli, valinnainen englanti Liikunta, valinnainen liikunta VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp Suoritealakohtaiset kuljetukset Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Professorintie 5, Pori ...

  Provider NameWinNova, Pori

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages