• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. szaknyelvoktató és szaknyelvpedagógiai tanácsadó

  A program fő célja, hogy a résztvevők szakmai alkalmassága, tanítási hatékonysága, és szaktárgyi tudása empirikusan is regisztrálható módon fejlődjön. A képzés további célja a verbális képesség, az interperszonális készségek, a szaknyelvoktatás céljára és formáira vonatkozó tudatosság és a problémamegoldó képesség fejlesztése, valamint a feladatorientált attitűd kialakítása, amely lehetővé teszi a feladathoz történő rugalmas alkalmazkodást és a kreatív feladatmegoldást. A képzés eredményeként bővülnek, illetve elmélyülnek a résztvevők szaknyelvi háttérismeretei, valamint nyelvpedagógiai, különösen a szaknyelvoktatásra vonatkozó módszertani, didaktikai ismeretei. A tanítási kompetenciák körében a program fejleszteni kívánja azokat a szakmai és interperszonális készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a résztvevő aktív szereplője legyen a szükségletekre épülő tanterv- és szervezetfejlesztésnek, valamint értékelésnek. A program több területen kívánja, integrált formában fejleszteni a tanári kompetenciákat; a végső cél az, hogy a pedagógus oktatási céljait mind saját maga, mind a hallgatók számára a lehető legkedvezőbb módon kösse a munkaerőpiaci és szociális megfontolásokhoz, igényekhez, értékekhez. Az egyes ismeretkörökhöz kapcsolható fejlesztendő ismeretek és kompetenciák. IsmeretkörökIsmeretek és kompetenciákElméleti szaknyelvpedagógiaA szaknyelv fogalmának, tartalmának, a nyelv egyébterületeihez való viszonyának megismerése.A nyelvoktatás céljainak tudatosítása.A szaknyelvpedagógia területén végzett kutatáso ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* kifogástalanul az anyanyelvüket;* magas szinten az adott idegen nyelvet;* a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját;* a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; képesek:* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;* gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; alkalmasak:* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szövegek alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a társadalomtudományi és gazdasági szakterületek terminológiai elvárásainak is;* különböző műfajú társadalomtudományi és gazdasági szakszövegek pontos, a kulturális kü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages