• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157153 items
 1. Plan, by og proces

  Du lærer blandt andet om byer og regioners udvikling, og om hvordan planlægning indgår i denne opgave. Derudover får du en større forståelse for selve planlægningens betydning. Plan, by og proces er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses sammen med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil dine jobmuligheder bl.a. være i kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage jobs hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Digitale medieteknologier

  Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løsninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de forretningsmæssige aspekter. Som færdiguddannet civilingeniør i digitale medieteknologier vil du have jobmuligheder som projektleder, udvikler eller rådgiver i private virksomheder. Det er også muligt at finde jobs i mediebranchen. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Transport og logistik

  Du får et solidt kendskab til matematiske modeller og it-baserede løsninger. Samtidig får du metodisk viden om statistik, softwareteknologi og dataanalyse, lige som du bliver undervist i geoinformatik, planlægning og ledelse. Som færdiguddannet civilingeniør finder du typisk beskæftigelse inden for transportsektoren, fx i virksomheders transport- og logistikafdelinger. Men der er også mulighed for at specialisere sig og forske videre. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Bæredygtig kulturarvsmanagement

  Du får indsigt i opbevaring, registrering og bevarelse af kulturarv for de kommende generationer og beskæftiger dig såvel praktisk som teoretisk med emnet. Fokus er på kommunikation, ledelse og styring af kulturarvsprojekter. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på museer, biblioteker, arkiver og nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturarv. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Neuroscience and Neuroimaging

  På samme tid vil du opnå stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning inden for neurovidenskab og som specialist på hospitalsafdelinger, der benytter neuroimaging diagnostisk og forskningsmæssigt. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Tværkulturelle studier

  Du specialiserer dig bl.a. i en regions forhold inden for politik, kultur, samfund, religion og lignende og får viden om, hvordan man kan anvende teorier og metoder på komplekse tværkulturelle problemstillinger. Med kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier har du jobmuligheder inden for erhvervslivet, offentlige instituioner og NGO'er, hvor du vil kunne rådgive i forhold til analyser af tværkulturelle, globale eller regionale problemstilinger. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Teatervidenskab og performancestudier

  Du får mulighed for i høj grad selv at vælge de fag, du vil følge, og på den måde specialisere dig inden for et eller flere områder. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde ved et teater som dramaturg, administrator eller markedsføringsansvarlig. Det er også muligt at finde beskæftigelse i kulturforvaltninger, i medierne eller i undervisningssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Nanobioteknologi

  Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biokemi, bioteknologi og matematik samt en række ingeniørdiscipliner. Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse inden for en lang række områder, fx inden for bioteknologi- eller nanoteknologiindustrien. Nogle kandidater finder også job i farmaceutiske firmaer eller inden for kommunikation. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Elektronisk komposition

  Uddannelsen veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning og giver bl.a. viden om elektronisk musikteori og musikhistorie, æstetik, it, musikkultur og kommunikation, krop og musik.Du har efter endt uddannelse mulighed for at arbejde med komposition og produktion af elektronisk musik eller inden for undervisning og musikformidling. ...

  Provider NameDet Jyske Musikkonservatorium Aarhus (Musikkons - AAr)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Konstruktionsteknik

  Du får specialviden om beton- og stålkonstruktioner eller om mekaniske konstruktioner som fx robotter. Du får også mulighed for at beskæftige dig med vibrationer i konstruktioner og undersøge, hvordan fx vind påvirker en konstruktion. Som færdiguddannet civilingeniør kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for maskinkonstruktion eller i rådgivende ingeniørfirmaer eller entreprenørvirksomheder. Du vil typisk arbejde med konstruktion, projektering, projektledelse, tilsyn og drift. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages