• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157159 items
 1. Parasitologi

  På uddannelsen får du den videnskabelige indgang til at forstå og analysere parasitære sygdomme som fx malaria. Du lærer at klassificere parasitgrupperne og får viden om parasitoverførte sygdomme, og om hvordan de kan bekæmpes. Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at arbejde internationalt og nationalt inden for bioteknologisk forskning. Du vil også kunne finde jobmuligheder på områder inden for fødevare- og miljørådgivning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Europastudier

  I løbet af studiet lærer du at udarbejde analyser af centrale udviklinger og konflikter i Europa set ud fra et historisk og teoretisk perspektiv. Med en afsluttet kandidatuddannelse har du jobmuligheder inden for formidling af europæiske forhold, fx i forbindelse med undervisning, i medieverdenen eller i en europæisk organisation eller virksomhed. Jobtypen varierer alt efter din forudgående bacheloruddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Nederlandsk

  Nederlandsk er et lille fag, og du kommer derfor til at arbejde meget selvstændigt, men du har dermed også mulighed for i vid udstrækning selv at bestemme indholdet af din uddannelse. Som færdiguddannet kandidat i nederlandsk kan du bl.a. arbejde med oversættelse, både i virksomheder og som oversætter af nederlandsk litteratur. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Fødevareteknologi

  Du lærer at udvikle fødevareprodukter ved hjælp af avancerede teknologier inden for bl.a. mikrobiologi og bioinformatik, så du vil være i stand til at imødekomme forbrugernes krav om sunde og sikre fødevarer, hvor bæredygtighed og etik også er i fokus. Som civilingeniør i fødevareteknologi vil du kunne finde job som fx udvikler, rådgiver og projektleder inden for fødevareindustrien. Du kan ligeledes arbejde med kontrol i fødevareproducerende virksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Serviceassistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at yde service til andre mennesker på en god og positiv måde. Som serviceassistent lærer du også om hygiejne og miljø, og om hvordan du vedligeholder ting.Serviceassistenter kan arbejde på hospitaler, skoler eller i private virksomheder. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Malervænget (EUC Sj Næstv M)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Forhistorisk arkæologi

  På baggrund af materielle levn fra forhistorisk tid får du mulighed for at fordybe dig i arkæologiske temaer. Du kan vælge at gennemføre et arkæologisk projekt, eller du kan vælge profilfag eller et udlandsophold. Som færdiguddannet i forhistorisk arkæologi kan du finde beskæftigelse på arkiver og museer eller inden for andre former for kulturformidling. Nogle kandidater vælger desuden at gå forskningens vej. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Plan, by og proces

  Du lærer blandt andet om byer og regioners udvikling, og om hvordan planlægning indgår i denne opgave. Derudover får du en større forståelse for selve planlægningens betydning. Plan, by og proces er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses sammen med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil dine jobmuligheder bl.a. være i kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage jobs hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Digitale medieteknologier

  Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løsninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de forretningsmæssige aspekter. Som færdiguddannet civilingeniør i digitale medieteknologier vil du have jobmuligheder som projektleder, udvikler eller rådgiver i private virksomheder. Det er også muligt at finde jobs i mediebranchen. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Transport og logistik

  Du får et solidt kendskab til matematiske modeller og it-baserede løsninger. Samtidig får du metodisk viden om statistik, softwareteknologi og dataanalyse, lige som du bliver undervist i geoinformatik, planlægning og ledelse. Som færdiguddannet civilingeniør finder du typisk beskæftigelse inden for transportsektoren, fx i virksomheders transport- og logistikafdelinger. Men der er også mulighed for at specialisere sig og forske videre. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Bæredygtig kulturarvsmanagement

  Du får indsigt i opbevaring, registrering og bevarelse af kulturarv for de kommende generationer og beskæftiger dig såvel praktisk som teoretisk med emnet. Fokus er på kommunikation, ledelse og styring af kulturarvsprojekter. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på museer, biblioteker, arkiver og nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturarv. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages