• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124584 items
 1. Produktudvikling og innovation

  Uddannelsen byder bl.a. på undervisning i design, konceptudvikling samt salg og marketing, og du får en bred indsigt i, hvordan teknologi og forretning spiller sammen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil have jobmuligheder inden for produktudvikling og innovation i både danske og internationale virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Antropologi

  Du lærer at analysere både materielle, sociale og politiske forhold i forskellige regioner, og du beskæftiger dig med værdier, symboler og erkendelsessystemer. Uddannelsen byder på en kombination af teori, metode og praktisk feltarbejde.Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, analyse, projektledelse, planlægning, evaluering og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Internetteknologier og computersystemer

  Det kan fx være sikkerhedssystemer til tog eller biler samt satelitter eller robotter, der skal kommunikere og koordinere opgaver imellem sig. Du får et solidt kendskab til internettet og andre netværk, til overvågningssystemer og styreprogrammer samt til robotsystemer og autonome systemer.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder i elektronikvirksomheders udviklingsafdelinger og i ingeniørvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Thai

  Du får indsigt i komplicerede sproglige konstruktioner og vil tilegne dig en række analytiske og sproglige kompetencer. Du bliver desuden præsenteret for videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der vedrører Sydøstasien.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne varetage forskellige formidlingsopgaver i firmaer og virksomheder, der beskræftiger sig med handel i Sydøstasien eller med udviklingsarbejde. Du kan også finde job som oversætter eller tolk. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Byggeteknologi

  Du lærer såvel om byggematerialer og konstruktioner som om energiforbrug og miljø. Desuden får du kendskab til de økonomiske og ledelsesmæssige forhold omkring et bygge- eller anlægsprojekt.Med en bachelor i byggeteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Statskundskab

  Uddannelsen rummer også vigtige elementer fra fag som sociologi, jura, offentlig forvaltning, international politik og økonomi. Ligeledes får du et solidt kendskab til det moderne samfund og de strømninger, som har påvirket det gennem tiden.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Østeuropastudier

  Du lærer om flere af de østeuropæiske landes historie og kultur. En del af undervisningen tager udgangspunkt i den kommunistiske styreform, som i mange år har præget Østeuropa.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Der vil være jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Matematik-økonomi

  Uddannelsen kombinerer naturvidenskab med samfundvidenskab. Du lærer gennem tværfaglige fag som mikro- og makroøkonomi, statistik og lineær algebra at forklare og analysere økonomiske problemstillinger fra flere vinkler.Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i banker og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Farmaci

  På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med opretholdelse af lovgivningsmæssige og etiske regler inden for lægemiddelområdet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi.Bacheloruddannelsen giver dig både praktiske og teoretiske færdigheder samt en bred forståelse for forandringsprocesser i det moderne, teknologiske samfund. Du har efterfølgende mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages