• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124584 items
 1. Indianske sprog og kulturer

  Uddannelsen tilbyder undervisning i arkæologi, historie, lingvistik, antropologi og kunsthistorie. Du beskæftiger dig desuden med ikonografi, ruiner, samfundsstrukturer og landbrug og får mulighed for at læse tekster med hieroglyffer.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan derefter komme til at arbejde med bl.a. ulandsforhold eller med formidling på museer, arkiver og biblioteker. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International virksomhedskommunikation- arabisk og kommunikation

  Kommunikationsdelen handler om at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation, både internt i en virksomhed eller en organisation og eksternt med kunder og samarbejdspartnere.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du være i stand til at løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, fx EU. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Den humanistiske bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være dansk og performance-design, fysik og filosofi, historie og sprogmødestudier, tysk og EU-studier eller kommunikation og it.Bacheloruddannelsen giver en bred tværvidenskabelig forståelse af den humanistiske videnskabs centrale problemstillinger og giver mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Skov- og landskabsingeniør

  Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, naturgenopretning eller pleje af vådområder.Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde inden for en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i privat og offentligt regi. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, entreprenør eller selvstændig rådgiver. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Uddannelsesvidenskab

  Den giver færdigheder i at identificere og analysere uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger ud fra en samfundsmæssig sammenhæng.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes bl.a. i virksomheders HR-afdelinger med arbejde inden for kompetenceudvikling eller i undervisningsinstitutioner, fagforeninger, kommuner, regioner m.fl. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Katastrofe- og risikomanager

  Uddannelsen lærer dig at deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt og at analysere en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. ...

  Provider NameKatastrofe- og risikomanageruddannelsen Metropol (Metropol Sigurd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Financial Controller

  Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kan arbejde i både nationale og internationale virksomheder.Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Arabisk- og islamstudier

  Du lærer at skrive og tale arabisk, hvilket gør dig i stand til at læse arabiske tekster på originalsproget.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i erhvervslivet, turismen, medierne, efterretningstjenesten, bistands- eller flygtningesektorerne. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Spansk sprog og kultur

  Du bliver også undervist i litteraturteori og får kendskab til litterære teorier og metoder. Du arbejder med at analysere både moderne og ældre episke, lyriske og dramatiske tekster og med at placere teksterne i en historisk og idemæssig sammenhæng.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i private virksomheder, der samarbejder med spansktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- it

  Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.Som it-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, internet, kommunikation og programmering. Du kan bl.a. også finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages