• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124584 items
 1. Erhvervsøkonomi og matematik

  Undervisningen omfatter fag som matematik, statistik, datalogi og økonomi samt nationaløkonomi, der sætter afgørende rammer for den enkelte virksomheds økonomi.Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder inden for økonomisk planlægning i offentlige eller private virksomheder. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Serviceøkonom

  På uddannelsen lærer du om organisation og ledelse, økonomi og kunderelationer. Du lærer også om kultur- og samfundsforhold, der påvirker branchen.Du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse fx i kultur- og kongresvirksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Sydasienstudier

  Der bliver hovedsageligt fokuseret på Indien, som er det største og vigtigste land i regionen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som fx tolk og oversætter. Det kan både være i private virksomheder eller i internationale organisationer som FN eller WTO. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Jordemoder

  Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære.Når du er fædiguddannet som jordemoder, kommer du typisk til at arbejde på et hospital. Du kan også finde job på et jordemodercenter eller undervise på jordemoderskolen. ...

  Provider NameJordemoderuddannelsen i Aalborg (Jordem.Aalborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- mekatronik

  Uddannelsen forener ingeniørfaglig viden med teknologisk og menneskelig indsigt. Du får en grundig viden om mekanik, logistik, software, robotteknologi og elektronik, og du bliver trænet i at samarbejde i projektteams.Som færdiguddannet diplomingeniør i mekatronik kan du finde job i virksomheder, der udvikler og designer produkter med teknologi-indhold. Du kan fx blive ansat som teknisk konsulent, rådgivende ingeniør eller projektleder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Miljø og ressource management

  Du lærer om forskellige former for konflikter mellem miljø, natur og samfund og at medtænke politiske og økonomiske interesser i forhold til fx en økologisk løsning på et miljøproblem. Du har både samfundsvidenskabelige fag, tekniske fag, naturvidenskabelige fag og metodefag.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, i miljøorganisationer eller i ministerier og styrelser. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Idræt

  Der er fokus på alle aspekter af idræt. Du lærer om fysiologi og anatomi, om kroppens opbygning og funktion, om pædagogik og psykologi og om idrættens historie - fra de gamle grækeres olympiade til mellemkrigstidens gymnastikbevægelse.Med en bacheloruddannelse har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde som projekterleder, underviser eller konsulent fx inden for sundhedssektoren og den frivillige idrætsverden. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Diplomingeniør- produktion

  Du lærer at kunne medvirke til udvikling af danske og internationale virksomheder, der produktudvikler, sælger og producerer deres varer og services i hele verden. Produktionsingeniører arbejder tværfagligt med områder som fx fabriksetablering og indretning, ledelse, planlægning, driftsøkonomi og it-anvendelse i en virksomhed.Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage en lang række job i forskellige typer af produktionsvirksomheder i den private sektor. Desuden er der jobmuligheder i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- nanoteknologi

  På uddannelsen lærer du at arbejde med udvikling af nye materialer og produkter. Du lærer også om samspillet mellem menneske, teknologi og samfund og får kendskab til nanoteknologiske måleteknikker.Som færdiguddannet diplomingeniør i nanoteknologi kan du finde job i fx bioteknologiske virksomheder, farmaceutiske firmaer, nanotek-firmaer eller i katalysatorindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- kemi

  Du får undervisning i bl.a. kemisk og bioteknologisk procesteknik, almen og organisk kemi samt fysik og matematik. Uddannelsen giver dermed den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du får erfaring med arbejdsområderne under den indlagte praktikperiode.Som kemiingeniør kan du arbejde med udvikling og rådgivning i virksomheder, der arbejder med kemiske processer. Det kan bl.a. være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, i laboratorier og ved miljøforvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages