• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124192 items
 1. Zobotehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izdelovanje snemno-protetičnih nadomestkov: delne in totalne proteze (delne in totalne akrilatne proteze, zgotovitev delne proteze s kovinsko bazo, podložitev proteze, reparaturo proteze); izdelovanje fiksno-protetičnih nadomestkov: prevlek in mostovnih konstrukcij (polne kovinske prevleke, fasetirane prevleke, fasetirani členi, akrilatne prevleke, kovinsko-porcelanske prevleke); izdelovanje fiksno-protetične priprave; izbiro ustreznih materialov, tehnoloških postopkov in aparatur za izdelavo stomatoprotetičnih nadomestkov; pripravo in uporabo materialov, aparatur in strojev; poznavanje postopkov pri izdelavi stomatoprotetičnih nadomestkov;  racionalno rabo energije, materiala in časa; sodelovanje v timu: zobozdravnik – zobna asistentka – zobotehnik; sporazumevanje v timu s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v zobotehničnih laboratorijih; aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje sodelavcev; poznavanje predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja; razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta. ...

  Provider NameSrednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Ekonomski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave; načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo; načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju; izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov; ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države; razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb; izvajanje trženjskih aktivnosti; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc. ...

  Provider NameEkonomska in trgovska šola Brežice, Poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Ekonomski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave; načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo; načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju; izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov; ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države; razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb; izvajanje trženjskih aktivnosti; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc. ...

  Provider NameEkonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Ekonomski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave; načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo; načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju; izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov; ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države; razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb; izvajanje trženjskih aktivnosti; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc. ...

  Provider NameEkonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Ustvarjalec modnih oblačil

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno, varno in ekološko delo s tekstilnimi materiali, stroji in napravami; estetsko in kreativno mišljenje, usklajevanje barv; delo, ki zahteva ročne spretnosti; modno svetovanje strankam in uspešno komuniciranje; izbiro in usklajevanje vseh tekstilnih materialov, delovnih sredstev in načinov izdelave izdelkov; konstruiranje in modeliranje krojev oblačil; izdelavo modnih oblačil in kolekcij; popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov; razumevanje in uporabo različne strokovne literature in terminologije ter informacijsko komunikacijske tehnologije; razvijanje podjetniške miselnosti ter promocije svojih izdelkov in storitev na tržišču. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Veterinarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport; izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali; izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila; pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih;  asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih; apliciranje zdravil; pomoč pri vodenju veterinarske lekarne; za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank; za human odnos do živali; komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci); delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin; upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov; zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov. ...

  Provider NameBiotehniška šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Veterinarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport; izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali; izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila; pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih;  asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih; apliciranje zdravil; pomoč pri vodenju veterinarske lekarne; za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank; za human odnos do živali; komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci); delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin; upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov; zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov. ...

  Provider NameBiotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Vrtnar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; samostojno izvajanje tehnoloških postopkov pridelave okrasnih rastlin in vrtnin na podlagi načrta vrtnarske proizvodnje; pridelavo, oskrbo in varstvo okrasnih rastlin in vrtnin ob upoštevanju rastnih dejavnikov in načel varstva okolja; pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu z zahtevanimi standardi; oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin; izvajanje del z vrtnarskimi stroji, napravami in orodji ob upoštevanju predpisov o varnem delu; izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo vrtnarskih pridelkov, izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Vrtnar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; samostojno izvajanje tehnoloških postopkov pridelave okrasnih rastlin in vrtnin na podlagi načrta vrtnarske proizvodnje; pridelavo, oskrbo in varstvo okrasnih rastlin in vrtnin ob upoštevanju rastnih dejavnikov in načel varstva okolja; pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu z zahtevanimi standardi; oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin; izvajanje del z vrtnarskimi stroji, napravami in orodji ob upoštevanju predpisov o varnem delu; izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo vrtnarskih pridelkov, izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Vrtnar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; samostojno izvajanje tehnoloških postopkov pridelave okrasnih rastlin in vrtnin na podlagi načrta vrtnarske proizvodnje; pridelavo, oskrbo in varstvo okrasnih rastlin in vrtnin ob upoštevanju rastnih dejavnikov in načel varstva okolja; pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu z zahtevanimi standardi; oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin; izvajanje del z vrtnarskimi stroji, napravami in orodji ob upoštevanju predpisov o varnem delu; izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo vrtnarskih pridelkov, izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages