• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 913 items
 1. Tradenomi (Ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

  Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksessa esimies- ja johtamistoimintaa tukeva liiketoimintaosaaminen yhdistyy tutkimus- ja kehittämistaitoihin. Tämän koulutuksen erityisosaamisalueita ovat sopimusosaaminen, asiakas- ja verkostosuhteiden johtaminen sekä osaamisen johtaminen. Voit erikoistua valinnaisissa opinnoissa ja opinnäytetyöskentelyssä valitsemalla opintoja seuraavilta vaihtoehtoisilta aihealueilta: henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö, markkinointi sekä asiakas- ja verkostosuhteet, talousjohtaminen ja oikeudellinen osaaminen. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muista samantasoisista koulutuksista. Opintojen suunniteltu kesto on 2,5 vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (Ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

  Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksessa esimies- ja johtamistoimintaa tukeva liiketoimintaosaaminen yhdistyy tutkimus- ja kehittämistaitoihin. Voit erikoistua valinnaisissa opinnoissa ja opinnäytetyöskentelyssä valitsemalla opintoja seuraavilta vaihtoehtoisilta aihealueilta: henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö, markkinointi sekä asiakas- ja verkostosuhteet, talousjohtaminen ja oikeudellinen osaaminen. Vapaasti valittavia opintoja voit valita myös muista samantasoisista koulutuksista. Opintojen suunniteltu kesto on 2,0 vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

  Tutkimusryhmässä tapahtuvan YAMK -koulutuksen osaamisalueet painottuvat liiketalouden osaamisalueisiin. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Business Administration, International Business, Online

  Our curriculum consists of the following components: basic and professional studies, practical training, optional studies and bachelor thesis. Basic studies will develop your understanding of the key business functions and the dynamics of markets and organizations. You will work online together with other students on projects under the guidance of our teaching staff. Upon completion of the basic studies, you will continue deepening your competences and experience in international business with professional studies. Professional studies are structured in a way that they provide both a general education in international business and also a practical hands-on training in projects. You will have possibility to work with companies to support their business activities. In addition, our professional studies will also provide the possibility to direct your professional development to specific area of international business. Professional studies consist of core study modules and elective courses which you can customize with the guidance of a teacher tutor to make your individual study plan and meet up your career goals. In preparing yourself for your global business career, an efficient way of learning is to acquire first-hand knowledge and experience in other cultures and market areas. Student exchange offers you additional possibilities for specialization as our partner universities have their own focus areas. Practical training provides you with work experience in an industry and within an area of your interest. It w ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master of Business Administration, International Business Management

  International Business Management programme includes advanced studies in research and development methods as well as in strategies, management and leadership. Individual study planning discussions are taken in the beginning of the studies and also during the studies. The aim with individual study planning is that you can choose those optional studies which best support his/her own competence and career development. Optional studies can be taken from the offerings of other master programmes. A central part of MBA studies is master’s thesis, in which you will not only develops the knowledge and skills in a certain study field and specific topic, but you will also have a possibility to enhance the skills of leading teams and work groups. The systemic thinking and futures approaches are relied in studying and this, together with methodological studies, will enhance your abilities to carry out research, development and change projects within an organization. The programme is working life as well as research and development oriented and thus the studies can be usually connected well with the students’ current employers’ objectives. The programme is built on multiform studies including problem-based learning processes, lectures and seminars, e-learning and independent work. Contact sessions are usually two days long and held approximately once a month. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor´s Degree Programme, International Business, application spring 2017

  The degree programme consists of basic studies (100 cr), professional specialisation studies (50 cr), free-choice studies (15 cr), a thesis (15cr) and work placements 1 and 2 (30 cr). The semesters 1-3 provide the students with an introduction to international business as well as the necessary study skills in English, ICT tools, business mathematics, presentation skills and multicultural teamwork. Every semester has an anchor course that combines the knowledge of the different disciplines into a practical project. The first semester theme is International Business, the second Entrepreneurship and the third Sales and Services. Full-time studies:During semesters 3 - 7, five specialisation tracks are offered: Customer Relationship Management and Communication, Entrepreneurship, Financial Management, Human Resource Management and Supply Chain Management. Part-time studies: During semesters 3 - 7, three of the following specialisation tracks are offered: Customer Relationship Management and Communication, Entrepreneurship, Financial Management, Human Resource Management and Supply Chain Management. Free-choice studies, language studies and work placement 1 & 2 can be accomplished flexibly. The thesis is completed in semesters 5 and 6. Learning takes place in combinations of contact-based tuition, virtual learning, independent and team study as well as projects done by either exploring businesses or collaborating with business organisations. The international student body and the international semester allow ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Degree Programme, Communication Management, application spring 2017

          The curriculum of the programme has been designed to mirror everyday business without forgetting the needed academic discipline. The programme starts from the premise that the students need to apply what they learn to constantly changing situations. Therefore in every course the students are encouraged and expected to take what they learn and put it into practice. The curriculum covers both theory and practice in its entities that cover methodology (focusing on development projects), leadership, and communications as a practice. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tradenomi (AMK), johdon assistenttityö ja kielet, haku keväällä 2017

  Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma profiloituu erilaisten organisaatioiden hallinnon työtehtäviin. Koulutuksen perustan muodostavat liiketalouden, viestinnän, tiedonhallinnan sekä organisoinnin ja palveluosaamisen opinnot. Osaaminen saavutetaan integroiduissa opintojaksoissa, joissa yhdistyy eri osaamisalueiden osaamistavoitteet. Oppimisessa hyödynnetään aitoja työelämän yhteistyötilanteita ja projekteja. Erilaisissa tiimeissä toimiminen opiskelun aikana valmentaa opiskelijaa toimimaan menestyksekkäästi erilaisten tiimien jäsenenä ja erilaisissa tiimityön rooleissa. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tradenomi (AMK), myyntityö, haku keväällä 2017

  Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelmasta valmistuvan tradenomin myyntiosaaminen muodostuu liiketoimintaosaamisesta, myynti- ja asiakasosaamisesta, johtamistaidoista, viestintä- ja vuorovaikutustaidoista sekä tieto-, tutkimus- ja kehittämisosaamisesta. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bachelor's Degree Programme, Multilingual Management Assistants, application spring 2017

  The programme provides students with a broad set of skills, enabling them to function in roles requiring initiative and a proactive approach. The skills set is built on a core of business studies and strong and diverse language skills. The emphasis is on multiculturalism, communication, good service ethic and organisational skills. The competencies of management assistant graduates are divided into subsets as follows: Business competence, Communication, information retrieval and analysis competence, Organisational skills and service competence. The competences and skills will be reached in integrated study modules in which the competence objectives of different fields are combined. The learning objectives will be reached by using different ways of learning, e.g. team work, contact lessons with project tasks, individual work, company visits and organising events. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages