• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124192 items
 1. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaja valitsee osaamisalaansa tukevia ammatillisia tutkinnon osia. Talous- ja toimistopalvelujen suorittaja suorittaa myös osan talouspalvelut ja lisäksi osaamisalaansa tukevia osia. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa osaamista laajentavissa taidoissa. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Koulutuksen keskeisiä tavoitteita on, että tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, esim. toimistoissa, virastoissa, kanslioissa jne. Osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa toimiston ja taloushallinnontehtävissä. Hän osaa myös käyttää työssään toimiston ja taloushallinnon työväline- ja sovellusohjelmia. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alan vaihtajille, jotka esim. terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen. Asiakaspalvelun osaamisalalla suoritetaan lisäksi pakollisina tutkinnon osina: asiakaspalvelu ja myynti sekä annosruokien ja juomien tarjoilu. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, omatoimisuutta, myyntihenkisyyttä, palvelualttiutta, kielitaitoa, paineensietokykyä ja halua kohdata uusia asiakkaita eri vuorovaikutustilanteissa. Tarjoilijalla tulee olla esteettistä silmää ja luovuutta sekä ulkoisen olemuksen on oltava siisti ja huoliteltu. Työ on yleensä vuorotyötä. Koulutus Kpedun verkkosivuillla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Tarjoilijaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen. Asiakaspalvelun osaamisalalla suoritetaan lisäksi pakollisina tutkinnon osina: asiakaspalvelu ja myynti sekä annosruokien ja juomien tarjoilu. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, omatoimisuutta, myyntihenkisyyttä, palvelualttiutta, kielitaitoa, paineensietokykyä ja halua kohdata uusia asiakkaita eri vuorovaikutustilanteissa. Tarjoilijalla tulee olla esteettistä silmää ja luovuutta sekä ulkoisen olemuksen on oltava siisti ja huoliteltu. Työ on yleensä vuorotyötä. Koulutus Kpedun verkkosivuillla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Tarjoilijaksi Kokkolassa    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kemiantekniikan osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat käynnissäpito ja tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus. Kemiantekniikan osaamisalalla suoritetaan lisäksi osa yksikköprosessin hallinta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan kouluttautumiseen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Prosessinhoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kemiantekniikan osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat käynnissäpito ja tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus. Kemiantekniikan osaamisalalla suoritetaan lisäksi osa yksikköprosessin hallinta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset, kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat; käynnissäpito sekä tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus, sekä puolet kaikille yhteisistä opinnoista. Kolmantena vuotena syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan kouluttautumiseen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Prosessinhoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Laboratory Technology, VQ

  Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat laboratorion perustyöt, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka sekä mittaukset ja laiteanalytiikka. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuun ottaminen omasta työtä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä.  Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Laborantiksi tai prosessinhoitajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Laborantti    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Laboratory Technology, VQ

  Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat laboratorion perustyöt, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka sekä mittaukset ja laiteanalytiikka. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset, kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Kolmantena vuotena syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Laborantiksi tai prosessinhoitajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Laborantti    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Pintakäsittelyalan perustutkinnon rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan, maalarin, pakolliset tutkinnon osat ovat rakennusten korjausmaalaus ja uudisrakennusmaalaus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Rakennusten korjausmaalaus Uudisrakennusmaalaus sekä puolet yhteisistä tutkinnon osista  Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle  alan yrityksissä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Maalariksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Pintakäsittelyalan perustutkinnon rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan, maalarin, pakolliset tutkinnon osat ovat rakennusten korjausmaalaus ja uudisrakennusmaalaus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Rakennusten korjausmaalaus Uudisrakennusmaalaus sekä puolet yhteisistä tutkinnon osista  Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle  alan yrityksissä. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä, kädentaitoja ja huolellisuutta. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Maalariksi Kokkolassa    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages