• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Bachelor of Business Administration, Business Information Technology

  Studies concentrate on information management, software development, programming and digital media. Graduates will understand both web and mobile technologies as well as entrepreneurship and international business skills. Studies will also include languages, mathematics, business administration, marketing, accounting and finance. Aspects of developing and managing information systems are emphasised. Students can direct their studies either toward business or information technology by free-choice and optional professional studies. In addition to lectures students will learn teamwork and problem solving skills. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Programme in Information Technology, Doctor of Science (Economics and Business Administration) (4 yrs)

  The postgraduate degrees awarded by the Faculty of Information Technology are Licentiate of Science (Economics and Business Administration) and Doctor of Science (Economics and Business Administration) in Information Systems Science. The emphasis of the degree is on research, i.e. on doctoral thesis or the licentiate's dissertation. The normal duration of studies is up to four years. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely

  Suuntautumisvaihtoehdon mukaan ammattiopinnot jakautuvat seuraavasti. Web-sovelluskehityksessä pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Erilaisia harjoitustöitä toteutetaan joko yksin tai pienissä ryhmissä. Pääpaino on web-tekniikoissa ja web-sovellusten toteutuksessa. Internet-palvelut ja digitaalinen media -suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään web-sovellusten sisällöntuotantoon (teksti, kuvat, ääni, video, animaatio) ja web-tekniikoihin. Ohjelmoinnissa pääpaino on JavaScript-, HTML- ja CSS-kielissä. Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tietoliikenneverkkoihin, infrastruktuuriin ja asiakastukitoimintaan. Keskeistä on myös tietoturva ja palvelinten ylläpito. Eri suuntautumisvaihtoehdoissa opetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta. Ryhmätöitä on monella opintojaksolla. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opetuksella ja kirjatenteillä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely

  Suuntautumisvaihtoehdon mukaan ammattiopinnot jakautuvat seuraavasti. Web-sovelluskehityksessä pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Erilaisia harjoitustöitä toteutetaan joko yksin tai pienissä ryhmissä. Pääpaino on web-tekniikoissa ja web-sovellusten toteutuksessa. Internet-palvelut ja digitaalinen media -suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään web-sovellusten sisällöntuotantoon (teksti, kuvat, ääni, video, animaatio) ja web-tekniikoihin. Ohjelmoinnissa pääpaino on JavaScript-, HTML- ja CSS-kielissä. Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tietoliikenneverkkoihin, infrastruktuuriin ja asiakastukitoimintaan. Keskeistä on myös tietoturva ja palvelinten ylläpito. Eri suuntautumisvaihtoehdoissa opetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta. Ryhmätöitä on monella opintojaksolla. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opetuksella ja kirjatenteillä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Programme in Information Technology, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The postgraduate degrees awarded by the Faculty of Information Technology are Licentiate of Philosophy and Doctor of Philosophy in Mathematical Information Technology, Computer Science or Cognitive Science. The emphasis of the degree is on research, i.e. on doctoral thesis or the licentiate's dissertation. The normal duration of PhD studies is up to four years. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Degree Programme in Computational Sciences and Engineering, Master of Science (2 yrs)

  The programme consists of courses in simulation, data analysis, signal processing, optimization and decision making but will also include some language studies as well as project studies to provide graduates with excellent international communication skills. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tietojenkäsittelytiede, kyberturvallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opinnoissa voi painottaa joko organisatorista tai teknologista näkökulmaa. Organisatorisessa näkökulmassa korostuvat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta. Teknologisessa näkökulmassa painotus on taas ennen kaikkea tietoon, tietoverkkoihin, tietoliikenteeseen liittyvissä teknisissä riskeissä, niiden hallinnassa ja riskien hallinnan johtamisessa.. Kaikki maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat kyberturvallisuuteen liittyvän teknisen perusosaamisen, ellei heillä ole sitä jo aiemmin ollut. Perusosaamisen tuottamat täydentävät opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v+ 2 v)

  Suoritat opintoja pääaineessa (eli tietojärjestelmätieteessä) ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Opinnot kehittävät lisäksi taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla. Tietojärjestelmätieteen opinnot ovat käytännönläheisiä ja kehittävät sekä tietoja että käytännön taitoja. Sivuaineena opiskelet kauppatieteellistä ainetta (esimerkiksi markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, yrittäjyys tai taloustiede). Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Opi analysoimaan käytännön haasteita ja rakentamaan informaatioteknologiaan perustuvia ratkaisuja näihin haasteisiin. Opi suunnittelemaan fiksuja digitaalisia palveluja. Opi johtamaan IT-organisaatiota ja kehittämään uutta teknologiaan perustuvaa liiketoimintaa. Hanki valmiuksia toimimiseen esim. IT-konsulttina, palvelujen kehittäjänä, järjestelmäsuunnittelijana, projektipäällikkönä, startup-yrittäjänä ja IT-alan tutkijana. Tietojärjestelmätieteen lähtökohtana on informaatioteknologian hyödyntäminen. IT mahdollistaa uudet toimintatavat ja uudenlaisen liiketoiminnan. Teknologia on mukana ihmisten arjessa, töissä ja vapaa-aikana. Jotta vanhat toimintatavat voidaan haastaa ja tehdä asioita paremmin, tulee informaatioteknologiaa ymmärtää kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien, teknologian käytön vaikutusten ja liiketoiminnan näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia, haastaa vanhat tavat toimia ja oppia rakentamaan uutta. Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnot, joissa tietojärjestelmätiede on pääaineena, ovat maassamme ainutlaatuisia. Niihin sisältyy informaatioteknologian aiheiden lisäksi runsaasti taloustieteiden ja viestinnän opintoja sekä yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa erittäin päteviä IT-alan ammattilaisia, joilla on kyky suunnitella ja rakentaa informaatioteknologiaan perustuvia ratkaisuja, kyky tieteelliseen ja loogiseen ajatteluun sekä viestintätaitoja ja sosiaalisia taitoja. Maisteriopinnoissa on lisäksi tavoit ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Pakollisena sivuaineenasi opiskelet opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages