• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 93 items
 1. Kultūras un starpkultūru studijas (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogramma. Apakšprogrammas studējošie iegūst padziļinātas zināšanas par modernās un postmodernās kultūras daudzveidīgajiem aspektiem. Īpaša uzmanība apakšprogrammā pievērsta starpkultūru studijām, tādējādi paplašinot gan studiju spektru, gan darba iespējas, studijas beidzot. Apakšprogrammas struktūrā iekļauti kursu bloki, kas izkopj studējošā teorētiskās spējas un praktiskās iemaņas, ļauj studentiem likt lietā svešvalodu zināšanas un parādīt sagatavotību diplomātisko attiecību darbam starptautiskajā kultūras vidē un liela mēroga kultūras projektu īstenošanā. Programmas veiksmīgai realizācijai Akadēmija sadarbojas ar kultūras organizācijām un radošām apvienībām. Atsevišķu studiju kursu augstvērtīgai īstenošanai tiek pieaicināti ārvalstu viesdocētāji. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām: - vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs; vai - vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs. Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Asian Studies- Bachelor studies

  This programme combines language studies with culture and regional studies in relation to the language module chosen by the student. The language courses are taught by native speakers. The Bachelor programme is targeted towards maintaining continuity of the research work in Asian studies; it aims at ensuring quality of knowledge and skills needed to pursue further professional or academic studies at MA level. The programme is divided into four language modules: - Japanese language module; - Sinology module: Chinese, Classical Chinese (Wenyan); - India and Indonesia module: Hindi or Tibetan or Indonesian language; - Middle East module: Arabic or Turkish language. Graduates can apply for work in schools and universities, business and culture oriented fields. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. English Philology- Master studies

  The main goal of the study programme is to develop competences of conducting independent research in the selected sub-branch of philology on the basis of the acquired knowledge and skills. The objectives of the programme are to ensure that students broaden and systematize the acquired knowledge about the content, methodology, major theories and current research in literature, general and applied linguistics, develop awareness of implementing theories in practice, acquire research work skills, foster generic and subject-specific competences and apply them in research work and professional practice. Students develop the ability to formulate, do a summative analysis of the developmental tendencies in linguistics, literary studies and language acquisition, and the ability to state the research problems and propose approaches to solving problems. Upon a successful completion of the programme MA degree holders will be able to conduct independent research on issues related to general linguistics, applied linguistics and literature, to continue to advance their knowledge and research skills in the doctoral programme studies. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. English Philology- Bachelor studies

  Aims of the programme The BA programme in English Philology is designed for the students interested in various aspects of the English language, literature and culture. The programme aims at developing the students’ competences essential for roles in the global workforce, at the same time preparing them for independent research in their chosen fields. In the 5th semester, students specialize either in Linguistics (Language, Culture, Translation; Creative Writing, EU Institutional and Project Management Discourse, Language, Culture, Translation (Scandinavian languages), Internship in Applied Linguistics) or Literature and culture (Introduction to Visual and Film Studies, Realism in American Literature, Methodologies of Literary Research, Visual and Film Studies (Scandinavian culture). Main study courses English has become the most important medium for international communication and for the dissemination of scientific research, which requires high standards of the English language knowledge. The curriculum for English Philology, therefore, is designed to address these requirements, and it offers courses focussing on the four core areas of English Philology: Linguistics, Applied Linguistics, Literature and Culture. The curriculum comprises such compulsory courses as English Spoken and Written Communication, English Normative Phonetics and Phonology, English Normative Grammar, Integrated Text Analysis, Introduction to Linguistics of the English Language, Introduction to Studies of Literature, Basics of Translat ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. French Philology- Bachelor studies

  he programme “French Philology” offers simultaneous studies of two Romanic and German languages. The goal of the programme is to prepare multi competence specialists, who have not only a good command of two Romance languages but know also the history, geography, culture, economics and politics of the respective language speaking countries. The studies of the specific areal, courses for professional purposes (translation, business language, language teaching methodology), basics of economics and law, diplomacy, politics, academic studies and research. The programme envisages students’ mobility within the framework of Erasmus in the institutions of higher learning of France, Belgium, Italy, Spain and Germany. Some courses have been delivered by guest lecturers. After successful completion of the programme graduates may pursue further studies in the Master’s degree programme ‘Romance Languages and Culture’ or any other relevant programme. The study programme offers elective module of second foreign language studies: French - Spanish module French - Italian module French - German module After graduation students can work as translators, assistant managers etc. in government or private institutions in Latvia and abroad where knowledge of Romance and German languages and knowledge of Romance and German language speaking countries history, geography, culture, economics and politics and diplomacy are required. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Modern Language and Business Studies- Bachelor studies

  Aims of the programme Modern Language and Business Studies programme combines language studies with business studies and aims at preparing students for international careers in enterprises and institutions operating in the modern economic and political environment. Upon graduation from the programme, students are awarded a Bachelor’s degree in Humanities. Main study courses The language studies in the programme offer a choice between three language modules: English-French, English-Spanish and English-German. All three modules comprise studying Business English, Financial English, English for Law, as well as studying general and business aspects of the other modern language (e.g. French Language in the Modern Discourse, Business French, Business Spanish, etc.). A third language can be also chosen.The programme provides cultural studies through such study courses as Intercultural Communication, Intercultural Business Relations, a.o. The business studies comprise the basic management studies as well as EU and international market specific study courses (e.g. Management, Marketing, Business in the European Union, International Economic Relations). Career opportunities and further studies Advanced competence in two modern languages, a working knowledge of a third modern language and a thorough grounding in business prove attractive to domestic and international employers. Graduates will be able to work as senior specialists, project managers and assistants to directors or to heads of units. They will be able to c ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages