• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4044 items
 1. Ensihoidon osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on ensihoitopalvelussa toimiminen ja lisäksi valinnainen joko päivystyspolikliininen hoitotyö tai perioperatiivinen hoitotyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Ensihoidon osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen kehittyminen ja vuorovaikutus ensihoidossa työkykyisyys ensihoidossa haastavat asiakastilanteet hälytysajo ensihoitojärjestelmä ja toimintaympäristö ensihoitopotilaan tilan arviointi perustason ensihoito lääkehoito ensihoidossa päivystyspolikliinisen hoidon eri vaiheet immobilisaatiohoidot esim. kipsaus ruotsin ja englannin ammattisanasto Työssäoppimispaikkoja voivat olla sairaankuljetusyksiköt sairaalan päivystyspoliklinikka terveyskeskuksen päivystysvastaanotto Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarinat: Lähihoitaja , Ensihoidon osaamisala  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kuntoutuksen osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on kuntoutus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Kuntoutuksen osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen kasvu ja toiminta kuntoutustyössä eri kommunikaatiomenetelmät asiakasturvallisuus ja terveyden edistäminen kuntoutustyössä uima- ja hengenpelastustaito lääkehoito työturvallisuus ja työhyvinvointi haastavan asiakkaan kohtaaminen kuntoutuspalvelut ja lainsäädäntö fyysinen toimintakyky ja sen arviointi kuntoutujan siirtymisen ja liikkumisen avustaminen rentouttavat menetelmät terveysliikunta, soveltava liikunta ja kuntoutujaryhmien ohjaaminen psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen ruotsin ja englannin ammattisanasto Työssäoppimispaikkoja voivat olla kotihoito, terveyskeskuksen vuodeosastot tai kuntoutusyksiköt, palvelukeskukset, kylpylät, toiminta-ja työkeskukset tai muut kuntoutumiseen liittyvät työpaikat Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Lasten ja nuorten hoidon  ja kasvatuksen osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen  kasvu ja vuorovaikutus terveys, turvallisuus ja toimintakyky lapsen perushoito varhaiskasvatus kouluikäisen ja nuoren kasvu ja kehitys sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö lääkehoito fyysinen kuntoutustyö erityiskasvatus mielenterveystyö  Työssäoppimispaikkoja voivat olla päiväkoti esikoulu erityisluokka perusopetusluokka perhekoti lapsiperheiden kotipalvelu Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maatalousteknologian osaamisala

  Maatalousteknologian osaamisalassa  syvennytään koneiden korjaukseen ja huoltoon. Käytännössä ja työssäoppimisjaksoilla opiskellaan ja harjoitellaan erilaisten koneurakointiketjujen käyttöä ja hallintaa, traktoreiden ja maatalouskoneiden huoltoa ja korjausta, metalli- ja hitsaustyötä, kone- ja huoltotöiden asiakaspalvelutehtäviä sekä isoja ja pieniä urakointitehtäviä. Koulutus valmentaa myös maatalouskaupan ja konekaupan mielenkiintoisiin tehtäviin. Maatilatalousteknologian osaamisala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia myös muista osaamisaloista kuten maatalous- ja metsäalalta. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä konehallilla, pelloilla, pelloilla ja konekaupan parissa. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjän on suoritettava osa maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista. Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä kuitenkin edistää hyvä psyykk ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maatilatalouden osaamisala

  Maatilatalouden osaamisala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia myös muista osaamisaloista, kuten kennel-, turkis- ja metsäalalta. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä pellolla, navetassa, konehallilla, metsässä tai rakennuksilla. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat maaseutuyrityksen yritystoiminnan suunnittelu peltokasvien viljelytöiden tekeminen ja viljelyn suunnittelu metsän uudistustöiden ja nuoren metsän hakkuutöiden tekeminen maatalouskoneiden käyttäminen ja huoltaminen maaseutuyrityksen rakennustyöt tuotantoeläinten hoitaminen ja eläintuotteiden tuottaminen Valinnaisissa opinnoissa voi erikoistua maatalouskoneiden korjaamiseen tai metsien hyödyntämiseen. Oppimisympäristöinä ovat opetusmaatila, yhteistyötilat (esim. automaattilypsytilat) sekä työssäoppimispaikat Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opet ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on  mielenterveys- ja päihdetyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä palvelujärjestelmä hoito- ja kuntoutusprosessit keskeiset työskentelymenetelmät erilaiset kriisit mielenterveyden häiriöt  ja riippuvuudet työturvallisuus ja yrittäjyys mielenterveys- ja päihdetyössä lääkehoito ruotsin ja englannin ammattisanastoa Työssäoppimispaikkoina ovat esimerkiksi: mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt esim. palveluasunnot, työ- ja toimintakeskukset, sairaalan osastot, nuorisotalot Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Vammaistyön osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Vammaistyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on vammaistyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Vammaistyön osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen kehittyminen vammaistyössä ammattietiikka vammaistyössä; erilaisuuden kohtaaminen vammaisten oikeudet ja lainsäädäntö vuorovaikutus; erilaiset kommunikaatiomenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vammaistyössä vammaisen henkilön kasvatus, kuntoutus, tukeminen ja  ohjaaminen erilaisissa elämäntilanteissa vammaisen hoitotyö ja lääkehoito vammaisen asiakkaan huolenpitotyö vammaisen henkilön ravitsemus Työssäoppimispaikkoja voivat olla Asumisyksiköt; Hoitokodit, Asuntolat ja palvelutalot Työ- ja toimintakeskukset Erityispäivähoidon yksiköt Erityisopetus Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Vanhustyön osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Vanhustyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on vanhustyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Vanhustyön osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat Ammatillinen kehittyminen vanhustyössä Ammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyö vanhustyössä                      Ammattietiikka vanhustyössä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vanhustyössä Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen vanhustyössä  Suunnitelmallinen vanhustyö Hoitotyö, lääkehito ja kuntoutus vanhustyössä Huolenpitotyö vanhustyössä Työssäoppimispaikkoinana ovat esimerkiksi: Kotihoito, päivätoiminta, palvelutalo tai –keskus, dementiayksikkö, vanhainkoti tai sairaala jne. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarinat: Lähihoitaja , Vanhustyön osaamisala ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ensihoidon osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on ensihoitopalvelussa toimiminen ja lisäksi valinnainen joko päivystyspolikliininen hoitotyö tai perioperatiivinen hoitotyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Ensihoidon osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen kehittyminen ja vuorovaikutus ensihoidossa työkykyisyys ensihoidossa haastavat asiakastilanteet hälytysajo ensihoitojärjestelmä ja toimintaympäristö ensihoitopotilaan tilan arviointi perustason ensihoito lääkehoito ensihoidossa päivystyspolikliinisen hoidon eri vaiheet immobilisaatiohoidot esim. kipsaus ruotsin ja englannin ammattisanasto Työssäoppimispaikkoja voivat olla sairaankuljetusyksiköt sairaalan päivystyspoliklinikka terveyskeskuksen päivystysvastaanotto Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarinat: Lähihoitaja , Ensihoidon osaamisala ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on sairaanhoito ja huolenpito. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat Asiakkaan sairaudet/sairaanhoitotyö ja lääkehoito Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen   Liikkumisessa avustaminen Ensiapu 2   Työturvallisuus ja yrittäjyys hoito- ja huolenpitotyössä   Ergonomia ja apuvälineiden hyödyntäminen  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut   Asiakaslähtöinen kirjallinen suunnitelma; hoito- ja palvelusuunnitelma Ravitsemushoito    Huolenpitotyö ja sosiaaliset ongelmat   Mielenterveys- ja päihdeongelmat  ruotsi ja englanti Työssäoppimispaikkoina ovat esimerkiksi:  Erikoissairaanhoidon sisätauti-kirurgiset yksiköt,  terveyskeskuksen vuodeosastot, vastaanotto. Kotihoito. Erilaiset vanhusten asumisyksiköt (palvelu- ja vanhainkodit), Fyysisesti vammaisten asumisyksikkö Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan esim. työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages