• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Bachelor of Science in de nautische wetenschappen

  De Bachelors NW hebben op het einde van de opleiding de volgende leerresultaten bereikt: 1. handelen in overeenstemming met de basisvereisten (normen) van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) en de ermee verbonden Code, zoals aangepast d.m.v. de Manila Amendments in juni 2010, voor dekofficieren op zeeschepen ; en hiermee voldoen aan de STCW normen op operationeel niveau; 2. grondige kennis en inzicht hebben met betrekking tot de algemene en specifieke technische aspecten van koopvaardijschepen, o.m. structurele elementen, touwen/trossen/kabels, energievoorziening en propulsiesystemen, nautische instrumenten, redding- en communicatiemiddelen, onderhoudswerkzaamheden aan boord, richtlijnen van classificatiemaatschappijen, stabiliteit van het schip; 3. de tools beheersen voor positiebepaling en navigatie, o.m. klassieke en elektronische kaarten, methodologie van kaartpassen en zeevaartrekenen, navigatiereglementering, getijdenleer, meteorologie, radarbeelden; 4. de vereiste kennis en vaardigheden hebben voor de overige operationele taken, o.m. wachtlopen, los- en laadoperaties, manoeuvres, scheepsadministratie en exploitatie van het schip in overeenstemming met het zeerecht, radiocommunicatie; 5. borg staan voor de veiligheid aan boord en de integriteit van het maritieme milieu, o.m. door het handhaven van veiligheid van de bemanning en eventuele passagiers van het schip (SOLAS), het adequaat inzetten van middelen voor redding, brandbestrijding ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Raudtee liikluskorraldaja, tase 6

  Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 tööks on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklus-alase töö korraldamine rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, rongiliikluse informatsiooni vahetamine teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega ning liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine. 6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab iseseisvalt keerulistest ja ettearvamatutes olukordades ja vastutab töörühmade töö eest. Ta on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, juhendama praktikante ja teisi töötajaid. 6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab meeskonnas, suhtleb pidevalt kolleegide ja klientidega. Ta peab järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Oma töökohustuste täitmisel tugineb ta ettevõtte väärtustele, käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt ning hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Ta juhindub raudtee liikluskorraldaja kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest ning raudteeveo-ettevõtjatega, raudteeinfrastruktuuri valdajatega ja raudtee-administratsioonidega sõlmitud lepingutest. Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele liinile rongiliikluse korraldamisel: rongiliikluse korraldamisele automaatblokeeringuga liinil, poolautomaatblokeeringuga liinil, kombineeritud teeblokeeringuga liinil, elektrisausüsteemiga liinil, telefonsidega liinil, ühe sauaga liinil, ühe veduriga liinil või dispetšeri käskudega liinil. Raudte ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 4. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Tourismusfachwirt (Geprüfter)/Tourismusfachwirtin (Geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of certified senior clerk are an example of the second level of advanced professional training.  They each relate to a specific branch of trade and industry. Certified senior clerks take on specific, organisational and administrative tasks at middle management level in companies of various sizes. They fulfil an interface function between business management and technical divisions of the company by bringing communicative competences to bear and adapt themselves flexibly to changing methods and systems in production, to changing labour organisation structures and to new methods of organisa ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Fachwirt (Geprüfter) für Güterverkehr und Logistik/Fachwirtin (Geprüfte) für Güterverkehr und Logistik

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of certified senior clerk are an example of the second level of advanced professional training.  They each relate to a specific branch of trade and industry. Certified senior clerks take on specific, organisational and administrative tasks at middle management level in companies of various sizes. They fulfil an interface function between business management and technical divisions of the company by bringing communicative competences to bear and adapt themselves flexibly to changing methods and systems in production, to changing labour organisation structures and to new methods of organisa ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Fachwirt (Geprüfter) für Personenverkehr und Mobilität/Fachwirtin (Geprüfte) für Personenverkehr und Mobilität

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of certified senior clerk are an example of the second level of advanced professional training.  They each relate to a specific branch of trade and industry. Certified senior clerks take on specific, organisational and administrative tasks at middle management level in companies of various sizes. They fulfil an interface function between business management and technical divisions of the company by bringing communicative competences to bear and adapt themselves flexibly to changing methods and systems in production, to changing labour organisation structures and to new methods of organisa ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Meister für Kraftverkehr (Geprüfter)/Meisterin für Kraftverkehr (Geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Professional Pilot

  A képzés célja olyan hivatásos repülőgép-vezetők képzése, akik ismerik a légiközlekedést, alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgép-vezetői tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó minőségbiztosítási teendők végzésére. Elsajátították az (Airline Transport Pilot, Aircraft) ATP(A) integrált képzés követelményeit. Felkészültek a tanulmányok mesterképzésben való folytatására. A hivatásos repülőgép-vezető a) tudása - Ismeri és készség szinten használja a repülőgép-vezető képzés feltételeiről szóló 1178/2011(2011.11.03.) EU rendelet szerinti speciális angol nyelvet. - Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert. - Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. - Ismeri a légi járművekkel és vonatkozó tevékenységekkel kapcsolatos tűz- és baleseti veszélyeket és azok megelőzésének, elhárításának lehetőségeit. - Ismeri a repülés nemzetközi és hazai szervezeteit, az általuk kiadott előírásokat (ICAO Annex-ek, az Európai Unió rendeletei, EASA előírások, nemzeti előírások). - Ismeri a repülésbiztonságot befolyásoló tényezőket, a Repülésbiztonsági Rendszer (Safety Management System, SMS) alapjait. - Ismeri a számítástechnika alapjait (szövegszerkesztést, táblázatkezelést, adatbázis-kezelést) felhasználói szinten. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages