• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen milieutechnologie

  Leerresultaten 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Milieutechnologie en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen.De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de chemische, fysische, (micro)biologische processen in natuurlijke en verontreinigde (eco)systemen, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-) lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in het kwalitatief en kwantitatief evalueren van de risico’s gebonden aan milieuverontreiniging in bodem, ondergrond, water en lucht, alsook in het ontwikkelen van duurzame oplossingen of het remediëren of voorkomen van milieuverontreinigingen. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van de theoretische en praktische kennis van chemische, fysische en biologische meettechnieken om verontreinigingen en de gevolgen ervan op te sporen, met het oog op de ontwikkeling en/of implementatie van innovatieve concepten. 4. Basiskennis en inzicht hebben in milieuwetgeving en - beleid 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipië ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de industriële wetenschappen milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten zijn in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1, 7 en 9 evenals de 5 bijkomend geformuleerde domeinspecifieke leerresultaten “Milieukunde” zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen - in het bijzonder (micro)biologie en chemie en fysica - met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen. 4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor's Degree in Environmental and Natural Resources Engineering. Department of Environmental and Natural Resources Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  The graduates of the Department shall have all the necessary science and technological knowledge, skills and application experiences, in order to work professionally as Engineers of the Technological Field of Higher Education from the Department of Environmental and Natural Resources Engineering of Crete T.E.I., by working on their own or in collaboration with other scientists, in order to study, design, develop, control, and support systems for managing Natural Resources and the Environment. Specifically, they work in the following fields: Environmental Technology, Renewable Energy Sources, and Water Resources and Geoenvironment. The graduates of the Department are equipped with modern knowledge of high calibre, with laboratory and practical experience resulting from the programme of studies and can excel in the work environment and successfully claim employment in the State (Local and Regional Government, Organisations and Entities of the wider Public Sector) or in the Private Sector, as well as in Academic and Research Institutions active in every field of the Department's cognitive subjects. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Geoenvironmental Resources and Risks". Department of Environmental and Natural Resources Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  The purpose of the Postgraduate Studies Programme is to educate and create graduates of high calibre with regard to the study of geoenvironmental natural resources and natural disasters, with a quality interdisciplinary background and specialization in the geoenvironmental sciences, while supplying students with the necessary knowledge and experience and allowing them to become active both academically and professionally in the international environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's Degree in Industrial Management and Technology. Department of Industrial Management and Technology. School of Maritime and Industrial Studies. University of Piraeus.

  The subject of the Postgraduate Studies Programme is the scientific training and specialisation of scientists on: a) Logistics Managementb) Energy and Environmental Managementc) Project Management & Product Development.The programme's objectives are the following: a) Promotion of scientific knowledge and research: - on Logistics, with the purpose of improving the various management operations of the supply chain, the management of the transport operation, the storage and control of raw materials, management of production, scheduling and forecasting, product distribution, customer service, by-product management; - on Energy and Environmental Management, contributing to the methodical and analytical formulation of energy and environmental problems, as well as to the effective management thereof; - on Project Management, which deals with the methodology, the tools and the techniques for scheduling, executing, and following a project, and on Product Development, which involves the use of modern principles, methods, practices, and advanced tools, for the creation and introduction of new, innovative, products to the market;b) the creation of specialised scientists who are capable of responsibly manning Agencies of the private and public sector, with the purpose of drafting studies or providing consultation and other services on the themes covered by the Postgraduate Studies Programme. ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Doctorate in Industrial Management and Technology. Department of Industrial Management and Technology. School of Maritime and Industrial Studies. University of Piraeus.

  KNOWLEDGE- They have increased specialized knowledge in a specific field of the cognitive field of Industrial Administration and Technology in relation to the previous level that includes sufficient data from cutting-edge scientific developments and serves as the basis for original thinking, and research and professional activities. - They present critical understanding of the principles, theories, methodologies, and practices of a specific sector of the cognitive field of Industrial Administration and Technology. - They have increased critical perception of the evolutionary dynamic and of the cutting-edge issues of the specific cognitive field that served as the subject of their doctorate.SKILLS- They apply with ease the theories and methodologies of the specialized subject of their doctorate in a critical and creative way on their own research, studies, and work. - They apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate on research, on analysis and on the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - They are capable of assessing, interpreting and promoting modern scientific research and studies related to the specialized field of their doctorate. - They provide inductively-reasoned solutions, with scientific documentation, to complex and new issues of the specialized field of their doctorate and formulate valid judgments after considering the various relevant social, economic, cultural, and moral aspects. - They document their posit ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor's Degree in Marine Sciences. Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Marine Sciences: - Understand the principles and concepts of the basic sciences comprising Oceanography and Marine Sciences in general. - Have an all-encompassing perception of the sea processes and of their interactions, as well as of the basic theories and knowledge with regard to the function of the Ocean. - Have a systemic approach towards ecosystems and understand the interactions between the marine environment, the land and the atmosphere, while taking into consideration the planet change. - Understand the processes taking place in the coastal zone. - Have knowledge on environmental economics and environmental law. - Have basic knowledge on the raising of marine organisms. - Understand the factors affecting the growth and the health of marine livestock. - Understand the scientific methodology and its application to marine sciences through the formulation of questions and the use of experiments, observations, and literature analysis for case studying.- Design and apply with safety field and laboratory techniques, using the respective scientific instruments and methods. - Know, understand and apply analytical laboratory methods that relate to the biological function of marine organisms, pathogen microorganism, and the diseases caused. - Analyse the outcomes using statistical and calculative tools. - Operate and programme computers in order to solve scientific problems. - Process and conduct analyses through telemetry and satellite data. - Conduct scientific literature s ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Ecological Engineering and Climatic Change". Department of Environment. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  KNOWLEDGE: The graduates of the PSP acquire specialised knowledge in the cognitive field of Ecological Engineering and Climate Change, with emphasis on the analysis and management of systems for the management of natural resources, solid and liquid wastes, gaseous emissions, as well as energy systems and the resulting climate change. The cognitive field covers the basic principles of ecology, of environmental engineering, of human behaviour and social dynamics concerning issues related to the function and interconnection with the ecosystems and the environment, and the graduates are capable of understanding and assimilating the basic principles and theories in an integrated context. SKILLS: The graduates acquire the necessary skills to apply the basic principles of theories and methodologies for the recoding and imprinting, the analysis, management, management, operation, design, and improvement of environmental systems in a dynamic interconnection with the operation of the ecosystems, the functions of society, and of the industrial activity. This effort is based both on the theoretical and on the experimental investigation of problems, on the effort to reduce environmental impacts, on treating them, and on the search for different, better, methodologies, and practices for management and design. The results must be deductively documented, offering solutions and formulating valid judgment in agreement with the social, financial, cultural and value dimensions. The undertaking of the Dissertation allows the ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages