• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen milieutechnologie

  Leerresultaten 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Milieutechnologie en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen.De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de chemische, fysische, (micro)biologische processen in natuurlijke en verontreinigde (eco)systemen, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-) lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in het kwalitatief en kwantitatief evalueren van de risico’s gebonden aan milieuverontreiniging in bodem, ondergrond, water en lucht, alsook in het ontwikkelen van duurzame oplossingen of het remediëren of voorkomen van milieuverontreinigingen. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van de theoretische en praktische kennis van chemische, fysische en biologische meettechnieken om verontreinigingen en de gevolgen ervan op te sporen, met het oog op de ontwikkeling en/of implementatie van innovatieve concepten. 4. Basiskennis en inzicht hebben in milieuwetgeving en - beleid 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipië ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de milieuwetenschap

  Leerresultaten 1 tot en met 8 zijn in consensus uitgeschreven door de Master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen), de Master in de milieusanering en het milieubeheer (manama, Universiteit Gent), de Master in Environmental Sanitation (Universiteit Gent). In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de academische milieuopleidingen: dit kader is geïnspireerd door het Nederlands-Vlaams referentiekader voor academische milieuopleidingen. Leerresultaat 9 is van toepassing op de Master in de milieuwetenschap en vormt dus een opleidingspecifieke aanvulling op de gemeenschappelijke stam. De afgestudeerde. 1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren. 2. Kan milieuvraagstukken in een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling. 3. Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek. 4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren die relevant i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de industriële wetenschappen milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master's Degree in "Environmental Management & Sustainability". Streams: a) Environmental Management, b) Sustainable Tourism Management. School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge: • Acquisition of knowledge and development of skills for the formulation and application of integrated solutions on issues related to sustainable development within a strongly globalised environment, both with regard to the financial activity and the environmental issues. • Development of special technological and administrative products in two separate specialisation directions: a) Environmental Management, and b) Sustainable Management of Tourism Units. These directions allow the graduates of the postgraduate programme of receiving specialised interdisciplinary training on specific and popular fields of employment with a key character, within the context of the so-called "green" development. • Opportunity to acquire the knowledge required for the formulation of business and organisation strategy with regard to compliance with environmental law and generally the minimisation of the impacts of their operation on the environment, by exceeding the statutory limits through volunteer actions. • Support of self-awareness and confidence, through knowledge and practice on the cognitive subjects related to Sustainable Development. Skills:• Search for, analyse, and synthesise data and information, using the necessary technologies. • Plan and manage projects. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situat ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Geoenvironmental Resources and Risks". Department of Environmental and Natural Resources Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  The purpose of the Postgraduate Studies Programme is to educate and create graduates of high calibre with regard to the study of geoenvironmental natural resources and natural disasters, with a quality interdisciplinary background and specialization in the geoenvironmental sciences, while supplying students with the necessary knowledge and experience and allowing them to become active both academically and professionally in the international environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's Degree in Industrial Management and Technology. Department of Industrial Management and Technology. School of Maritime and Industrial Studies. University of Piraeus.

  The subject of the Postgraduate Studies Programme is the scientific training and specialisation of scientists on: a) Logistics Managementb) Energy and Environmental Managementc) Project Management & Product Development.The programme's objectives are the following: a) Promotion of scientific knowledge and research: - on Logistics, with the purpose of improving the various management operations of the supply chain, the management of the transport operation, the storage and control of raw materials, management of production, scheduling and forecasting, product distribution, customer service, by-product management; - on Energy and Environmental Management, contributing to the methodical and analytical formulation of energy and environmental problems, as well as to the effective management thereof; - on Project Management, which deals with the methodology, the tools and the techniques for scheduling, executing, and following a project, and on Product Development, which involves the use of modern principles, methods, practices, and advanced tools, for the creation and introduction of new, innovative, products to the market;b) the creation of specialised scientists who are capable of responsibly manning Agencies of the private and public sector, with the purpose of drafting studies or providing consultation and other services on the themes covered by the Postgraduate Studies Programme. ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in "Geography and Applied Geo-Informatics". Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Upon acquiring the Master's Degree, the holder acquires the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills on Geography and Applied Geoinformatics. Specifically, in direction A: "Applied Geoinformatics in Anthropogeography and Spatial Design", postgraduate students acquire the following competences: - think of space and under anthropogeographical terms, and develop deep knowledge and understanding regarding basic and advanced anthropogeographic concepts and design concepts for space;- apply methods of geoinformatics to investigate anthropogeographic subjects / phenomena and procedures; - register anthropogeographic phenomena in maps, analyse them and draw conclusions; - communicate the results of their research using combinations of the methods (e.g. written, orally, through graphics and maps), depending on the anthropogeographic subject, the purpose and the audience addressed; - correlate and combine concepts and theories with the empirical act, by putting emphasis on geoinformatics applications; - acquire experience by using methods and procedures of geoinformatics, useful in the labour market and for future employment; - become capable, critical, and creative users of the anthropogeographical research methods, in order to become informed, responsible, and active citizens, and contribute to the development of an environmentally and financially sustainable socially just world. In direction B: "Applied Geoinformatics in the Management of the Natural Environment and Risks", postgradua ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in "Conservation Biology and Environmental Policy". Department of Environment. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  Theoretical and practical knowledge of the structure, dynamics, and operation of the Socio-Ecologic Systems. Focus on the fundamental biospheric processes of the earth environment (Earth - System) in the paired dimension of Human - Natural interactions. Emphasis on the study of basic and applied aspects of the Ecology and Political science, of the natural and anthropogenic parameters of the natural (land and marine) environment, of the financial, social, and administrative knowhow for the management of living and natural resources and the promotion of modern methods for the administration and management of bodies related to the economy and natural space in terms of sustainability. The purpose is to acquire skills for the analysis of complicated systems, such as human ecosystems, including their familiarization with tools that allow the analysis of a situation and the taking of decisions using multiple systems, such as Decision Support Systems, simulation models, multicriteria methods, etc. In addition, the competence of understanding and dealing with complex environmental problems and impacts of the planet change, both with regard to its natural dimensions - climate change, change of land uses, loss of biodiversity, - and with regard to the social ones - globalisation of the economy, markets, international and European relations, environmental governance - as well as of the potential, opportunities and obstacles coming from the planet change for the natural environment and human activities. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Ecological Engineering and Climatic Change". Department of Environment. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  KNOWLEDGE: The graduates of the PSP acquire specialised knowledge in the cognitive field of Ecological Engineering and Climate Change, with emphasis on the analysis and management of systems for the management of natural resources, solid and liquid wastes, gaseous emissions, as well as energy systems and the resulting climate change. The cognitive field covers the basic principles of ecology, of environmental engineering, of human behaviour and social dynamics concerning issues related to the function and interconnection with the ecosystems and the environment, and the graduates are capable of understanding and assimilating the basic principles and theories in an integrated context. SKILLS: The graduates acquire the necessary skills to apply the basic principles of theories and methodologies for the recoding and imprinting, the analysis, management, management, operation, design, and improvement of environmental systems in a dynamic interconnection with the operation of the ecosystems, the functions of society, and of the industrial activity. This effort is based both on the theoretical and on the experimental investigation of problems, on the effort to reduce environmental impacts, on treating them, and on the search for different, better, methodologies, and practices for management and design. The results must be deductively documented, offering solutions and formulating valid judgment in agreement with the social, financial, cultural and value dimensions. The undertaking of the Dissertation allows the ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages