• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 88 items
 1. Statistics B

  Statistics B ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Statistics B: Track 1

  Statistics B: Track 1 ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Statistics C

  Statistics C ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Statistics A

  Kurspaket:Grundläggande statistik A4, 15 hp:Statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. Kursen är inriktad på samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar. Tillämpad statistik A5, 15 hp:Undersökningsmetodik, speciellt enkätundersökningar. Regressionsanalys, tidsserieanalys och prognosmetodik. Fördelningsinferens och variansanalys. Tillämpningar inom enkätundersökningar och ekonometri. Muntliga och skriftliga presentationer utgör en viktig del av kursen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Engineering Mathematics

  Teknisk matematik är matematikens eget program. Styrkan med utbildningen är att du får en gedigen träning i problemlösning och lär dig använda kraftfulla matematiska verktyg. Förutom mycket matematik och matematisk statistik kan du skaffa dig en bred bas inom teknik, naturvetenskap, datalogi och ekonomi. Detta innebär att du kan arbeta med problem inom vitt skilda områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Dessutom arbetar många med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits

  Nya läkemedel, hållbar energiproduktion eller material till nästa generation mobiltelefoner - exemplen på vad du kan arbeta med som civilingenjör i teknisk kemi är många. Här får du en bred kunskap inom kemiområdet och utbildningen har utvecklats tillsammans med industrin för att du ska få arbeta med högaktuella problem och samhällsfrågor. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja inriktning och läsa de sista två åren hos oss eller på KTH. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master of Science in Engineering- Industrial Design Engineering, 300 credits

  Från hushållsapparater till bilar - inom alla tekniska områden har designen blivit allt viktigare i takt med att konkurrensen hårdnat. Det växande behovet av snygga och smarta produkter har ökat efterfrågan på civilingenjörer kunniga inom såväl design som konstruktion och beräkning. Mittuniversitetets utbildning med fokus på produktutveckling ger dig de verktyg du behöver. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja inriktning och läsa de sista två åren hos oss eller på KTH. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Key to nature & Environment-Natural Science Foundation term

  Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.Basterminen syftar till att ge särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen som krävs för NJ-fakultetens utbildningsprogram samt för kandidatprogrammet i husdjursvetenskap. Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete. ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Logic, Master's Programme

  Logic is traditionally defined as the study of formal aspects of valid reasoning, but today many logicians see logic as a more general study of formal systems and their applications. The conceptual frameworks and tools developed by pure research in modern logic have found many applications in diverse disciplines studying formal languages and systems, e.g., software engineering and computational linguistics. As an academic subject logic is genuinely interdisciplinary and located on the border between Philosophy, Mathematics, Computer Science, and Linguistics. The exchange is active and mutually beneficial. Logic was once looked upon as a more or less completed sub-discipline of philosophy, but the subject went through a major transformation in the 20th century, thanks to the massive infusion of mathematical methodology and computational techniques. Logic is nowadays an active international area of study and research also in mathematics, computer science, and linguistics. Contents The first year of the two year programme consists mostly of compulsory courses in the theoretical fundamentals of logic such as set theory, modal logic, model theory, and proof theory. The second year consists of a 30 hp essay and elective courses, where you, as a student, work toward a specialized profile within the general field of logic and its applications. These courses are chosen from a wide range of subjects, some in applied logic (such as Artificial Intelligence, and Logic for web technologies) and some in theoretical logic (suc ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Mathematics

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Mathematics Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2DID&focusid=DMAT Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Mathematics ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages