• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 240 items
 1. Master by Research in Biology, 120 Credits

  Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bioinformatics- Master's Programme

  Bioinformatics - Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bioinformatics- Master's Programme

  Bioinformatics - Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Biology Programme; Specialization in Biodiversity, Communication and Society

  Programmet riktar sig till dig som är intresserad av vår fantastiska natur med dess mångfald av växter och djur, som vill hjälpa till att förvalta detta arv och som vill arbeta som en länk mellan naturen och samhället.Samhället behöver biologer som kan förstå och beskriva naturen, göra denna kunskap begriplig för andra och använda den i hållbar utveckling.Programmet består av kurser i biologi, kemi och geovetenskap. Biologikurserna har profil mot ekologi, artkunskap och inventeringar. Du får verktyg att läsa och förklara naturen, dvs tolka, värdera, beskriva och kommunicera både biologisk mångfald och de processer som styr ekosystemens funktion.Eftersom Högskolan ligger mitt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, som är ett av Sveriges artrikaste områden, ger detta dig goda förutsättningar för dina studier. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bioengineering

  Bioteknik är ett forsknings­intensivt område som berör människors vardag till exempel genom medicinsk forskning och läkemedelsframställning, utveckling av nyttiga livsmedel, och produktion av miljömässigt hållbara bränslen och kemikalier. Det handlar om både innovativa produkter och effektiva, miljövänliga tillverkningsprocesser. Utbildningen innehåller mycket teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser. Bioteknikutbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter framförallt inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Cell and Molecular Biologist

  Cellbiologi är ett område med spännande framtidsutsikter där man använder sig av den senaste DNA-tekniken för att förstå biologiska processer. Programmet riktar sig till dig som vill ha en fördjupad utbildning inom ämnena cellbiologi, molekylärbiologi och kemi. Det är en lämplig utbildning om du vill arbeta med miljöfrågor,analysverksamhet eller forskning inom näringslivet och offentlig sektor. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Cell and Molecular Biologist

  Cellbiologi är ett område med spännande framtidsutsikter där man använder sig av den senaste DNA-tekniken för att förstå biologiska processer. Programmet riktar sig till dig som vill ha en fördjupad utbildning inom ämnena cellbiologi, molekylärbiologi och kemi. Det är en lämplig utbildning om du vill arbeta med miljöfrågor,analysverksamhet eller forskning inom näringslivet och offentlig sektor. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor´s Programme in Experimental and Industrial Biomedicine (National admissions round)

  Bachelor´s Programme in Experimental and Industrial Biomedicine (National admissions round) ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Cellbiology, Animal and Plant Physiology

  The separate courses includes lectures, seminars, and practical laboratory work. The Cellbiology course comprises comprehensive theoretical knowledge of the most central parts of modern Molecular Cell Biology. The course also covers the concept of malignant cell growth and provides examples of molecular mechanisms behind tumor progression.The Animal and Plant Physiology course focus on multicellular animals and vascular plants. Different organism levels, from molecular to physiological, are integrated. Structure and function of animal organ and organ systems are considered in the following context; circulation, respiration, nervous systems, endocrine systems, excretion, nutrition, and developmental biology. Concerning plants there is special emphasis on photosynthesis, cell walls, anatomy, growth and flowering. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor of Science Programme in Pharmacy

  Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden? Som receptarie jobbar du med informationsverksamhet och rådgivning kring läkemedel och deras användning. Du har kunskap inom kemi, biovetenskap, farmaci och förstår hur läkemedel påverkar människokroppen. Det är du som förklarar för patienten varför vissa läkemedel ger bättre effekt. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och olika samhällsfrågor, som till exempel den ökade användningen av antibiotika. Inom farmaceutisk kemi lär du dig grunderna för uppfinning av nya läkemedel samt den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar dig på ett visst sätt och vad som händer i kroppen. Inom farmaceutisk biovetenskap studerar du läkemedels verkningsmekanismer, effekter och toxiska (giftiga) effekter. Du lär dig om olika organs funktioner och även om säkerhetsvärdering i läkemedelsanvändningen. Farmaci är läran om läkemedlens beredning, egenskaper och användning och är ett av huvudområdena för farmaceuter (receptarier och apotekare). Receptarieprogrammet leder till en receptarieexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som receptarie inom apoteksväsendet. Som legitimerad receptarie är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Karriär: Receptarieexamen förbereder dig för information och rådgivning kring läkemedel samt arbetsledande verksamhet inom apoteksväsendet. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages