• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 23 items
 1. Defence C3 Systems Manager

  A képzés célja védelmi vezetéstechnikai rendszertervező szakemberek képzése, akik alkalmasak a fegyveres erők, a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás, illetve a tágabb értelemben vett védelmi szféra - kiemelten a NATO rendszerekkel együttműködő - vezetéstechnikai (kommunikációs, informatikai, szenzor, navigációs, azonosító, elektronikai hadviselési, fegyverirányítási) rendszerei biztonságos működtetésének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A védelmi vezetéstechnikai rendszertervező a) tudása - Érti a védelmi vezetéstechnikai szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus műszaki, természet- és társadalomtudományi elméletet és gyakorlatot. - Érti az általános rendszertervezési és -szervezési elveket, szabályokat, összefüggéseket és eljárásokat. - Érti a védelmi vezetéstechnikai szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezekkel összefüggő terminológiát. - Ismeri a védelmi szektor (honvédelem, rendvédelem, katasztrófavédelem) sajátos jellegzetességeit, a szakterületek eljárásrendszereinek alapjait. - Ismeri a védelmi célú kommunikációs rendszerek és eszközök működési elveit, és biztosan alkalmazza e rendszerek tervezési és szervezési módszereit. - Ismeri a védelmi célú informatikai rendszerek ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Expert in Security and Defence Policy

  Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek Magyarország biztonság- és védelmi politikájának tervezéséhez, továbbá a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek működtetéséhez. A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén kommunikálni, ismerik és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés - a NATO-ban, illetve az Európai Unióban elvárt - hivatalos formáit. 8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: - biztonságelméletek, - biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése, - védelmi szervezetek működése, - biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete, - döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására, - az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására, - a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban, - kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi igazgatás központi, illetve regionális intézményeiben, - feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra, ismereteik folyamatos fejlesztésére. ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Kohtuarst, tase 7

  7. taseme kohtuarst teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise ja uuringuid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Kohtuarst, tase 7 töötab iseseisvalt ning vastutab antud eksperdiarvamuse eest ning kaitseb oma arvamust kohtus. Kohtuarst on meeskonna liige, kes juhendab abipersonali ja suhtleb kolleegide ning klientidega. Kohtuarsti kutsealal on järgmised spetsialiseerumised: Kohtuarst-ekspert, kes on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja teeb kohtuarstlikke isiku ja surnu ekspertiise ning uuringuid. Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse, laborimeditsiini, farmakoloogia või muu arstliku eriala residentuuri ja saanud väljaõppe toksikoloogia valdkonnas. Ta teeb arstlikke kohtutoksikoloogilisi ekspertiise ja uuringuid. Kohtuhistoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala või patoloogia eriala residentuuri ning saanud väljaõppe histoloogia valdkonnas. Ta teeb kohtuhistoloogilisi uuringuid. Meditsiinilise kriminalistika ekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja saanud väljaõppe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas. Ta teeb meditsiinilis-kriminalistilisi ekspertiise ja uuringuid. Kohtuarsti kutsealal on ka kohtuarst, tase 8 kutse, kes tegeleb lisaks ekspertiiside ja uuringute tegemisele ka valdkonna arendamise, juhendite ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja juhendamisega. ...

  Awarding bodyEesti Kohtuekspertiisi Instituut

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7

  Kohtukriminalistikaekspert on riiklikus ekspertiisiasutuses töötav kohtuekspert, kes teeb ekspertiise ja uuringuid vastavalt eriteadmistele. 7. taseme kohtukriminalistikaeksperdi töö eesmärk on anda igakülgne, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamus. Kohtukriminalistikaekspert töötab iseseisvalt, suhtleb menetleja ja teiste asjasse puutuvate isikutega ning vajaduse korral osaleb kohtuistungil eksperdina. Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on järgmised spetsialiseerumised: DNA-ekspert võrdleb sündmuskoha DNA-profiile isiku DNA-profiilidega ja viib läbi DNA analüüsil baseeruvaid sugulusuuringuid. Jäljeekspert uurib jalatsi-, rehvi-, murdmisriista- jm jälgi ning võrdleb neid esitatud võrdlusmaterjaliga. Tulirelvaekspert uurib tulirelvi, laskemoona, nende komponente ja laskmisel tekkivaid jälgi. Tulekahjuekspert teeb kindlaks tulekahjukolde asukoha, uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast ja tuvastab tulekahju tehnilise tekkepõhjuse. Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert uurib lõhkeseadeldisi, lõhkematerjale, pürotehnilisi tooteid ja nende osi ning plahvatusjärgseid fragmente jm. Liiklusekspert rekonstrueerib ja analüüsib liiklusõnnetusi, hindab sõidukite liiklusohutust tagavate süsteemide töövõimet ja rikke esinemisel tuvastab selle põhjuse, identifitseerib sõidukeid, analüüsib sõidukite vahelise kontakti toimumise võimalikkust. Sõrmejäljeekspert – esiletooja toob esemetelt ja pindadelt naha papillaarkurrustiku jäljed esile ning hindab esiletoodud naha papillaarkurrust ...

  Awarding bodyEesti Kohtuekspertiisi Instituut

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Master's degree in economics and logistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) apply modern scientific achievements in the field of general management in logistics systems, logistics in finance and banking and the logistics of modern business, supported by modern quantitative methods and information technologies, analyse and synthesise and generate a professional opinion in the field of integrating all relevant elements of a supply chain, apply acquired knowledge practically or operationally, manage, perform autonomous analysis and make decisions in their own field, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, continuously develop critical and self-critical assessment in a focused manner when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in an international and multicultural environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment. (subject-specific competences) analyse and synthesise and generate a professional opinion in the field of integrating all relevant elements of a supply chain, apply acquired knowledge practically or operationally, manage, perform autonomous analysis and make decisions in their own field, logistics in finance and banking and the logistics of modern business, supported by modern quantitative methods and information techn ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Master's degree in logistics (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, continuously develop critical and self-critical assessment in a focused manner when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in an international and multicultural environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment, effectively address specific problems in the field of logistics systems through the application of modern scientific methods and procedures, place new information and interpretations in the context of the fundamental discipline, demonstrate knowledge and understanding of the foundations and the history of development of the fundamental discipline, demonstrate understanding of the systemic approach and thus of the basic structure of the fundamental discipline and the links between its sub-disciplines, understand and apply critical analysis methods and development of theories, and apply them in solving specific work problems, use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific field of work and similar. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Master's degree in security studies (no legal status)

  Students will be able to: detect, analyse and solve security-related problems while respecting human rights and the principles of legality and the rule of law; demonstrate mastery of general and specific research methods in the study of various security phenomena and the ability to carry out basic and, above all, applied research of security phenomena both in local communities and organisations and in an international context; develop critical and self-critical assessment in the management of security phenomena; transfer theoretical knowledge into everyday practice and synthesise knowledge of security studies and other related disciplines; develop ethical standards for high-quality and professional autonomous work; develop communication skills for successful work in situations of interdependence in both local and international environments; participate at various levels of management of security issues in the local environment, in organisations, at the national level and in the international environment; carry out in-depth analysis of the basic powers of security and intelligence entities from the point of view of legality and constitutionality; demonstrate in-depth understanding of relevant relationships between law enforcement agencies and other elements of the security and intelligence system within national security; measure the scope and type of criminality and other types of deviance phenomena in society; study the implementation of criminal legislation and methods of ensuring security; study practices in ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Master’s Degree in Strategic Border Management (RA)

  Have a knowledge or understanding of a broad range of EU and international legislation, policies and procedures regarding cross border management and international cooperation; - a critical evaluation of organisational development potential in the context of Border Guard quality management principles; - a critical awareness of the European context of border security at a strategic level. Be able to apply professional and research skills, drawing from an extensive critical analysis of related information/data to make evidence based recommendations in order to enhance Border Guard management in a European Context; - ccommunicate effectively in multi-professional and multicultural contexts; - work effectively and independently, and in collaboration with members with responsibility for Border Guard management from other states; - employ appropriate tools and techniques to manage all resources, maximizing utilisation, whilst balancing Border Guard management organizational goals with national, European and international stakeholder expectations; - ensure an intelligence driven, strategic approach to European border control management; Promote European cooperation, harmonization and interoperability in Border Guarding activities; - integrate and promote respect for fundamental rights, professional and ethical standards across Border Guarding activities; - continuously engage in learning opportunities and promote professional development across the organisation. ...

  Awarding body- Rezekne Higher Education Institution

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Military Leader

  A Magyar Honvédség számára olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi, elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete birtokában képesek - békében és minősített időszakban egyaránt - a rájuk bízott katonai szervezetet (törzset) vezetni, katonai szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani. Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek nemzetközi törzsekben (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ stb.) törzstiszti és egyéb vezetői beosztásokban tevékenykedni. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a vonatkozó társadalomtudományi, valamint a hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismereteket; - az általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismereteket; - az államigazgatási, nemzetközi jogi és hadijogi szabályokat; - a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat; - az alapvető biztonságpolitikai ismereteket (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ, Afrikai Unió és egyéb nemzetközi szervezetek ismerete); - a szakterület információs és média ismereteit; - interkulturális ismeretek körében más kultúrkörök társadalmi, vallási, ideológiai felépítését, gondolkodásmódját; - a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat; - az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémái ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. MSc in Analysis and management of manmade and natural disasters. Fire Officers School of the Hellenic Fire Academy- Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  Following graduation, the students shall have specialized knowledge and understanding on the following subjects, which they may put to use in their operation and in practice: Management of Risks, Crises, and Disasters (Disasters and the Environment, Aspects of Disasters, Risk perception and assessment), Social and Financial Consequences of Disasters (Adjustment to Disasters, Disasters and Social – Financial Systems), Natural Processes, Risks and Disasters (Geological Disasters, Torrent – River Flooding, Coastal Disasters, Landslides, Earthquakes, Volcanic Activity, Climate Changes, Weather Disaster, Wildfires (Rural and Forest fires). Environmental Risks and Technological Disasters [Environmental Risks, Technological Disasters, Chemical – Biological – Radiological – Nuclear (CBRN) Threats]; Treatment of electrical – mechanical disasters, Treatment of the spread of oil spills and fires caused by the burning of hydrocarbons, Technical Interventions for the Mitigation of Risk (Identification of Conventional and Historical Monuments, Structure Analysis, Structure Assessment, Technical Structures in case of Earthquake, Works for Mitigating and Diverting Floods, Measures for Protection against Fires (Civil – Forest fires, Protection regulations and works, Medical Planning), Principles of Geoinformatics for Disaster Management (Earth Observation Space Systems, Global Positioning Systems, Geographic Information Systems), EU Civil Protection Mechanism. ...

  Awarding bodyFIRE SERVICE ACADEMY: a. School of Junior Fire Officers. b. School of Senior Fire Officers. c....

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages