• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Archaeologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak, illetve azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két korszak, illetve szakterület problémáival tisztában vannak. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A régész a) tudása Átfogó ismeretekkel rendelkezik legalább két régészeti korszakról, vagy szakterületről. Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően. Tisztában van az új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal. Átfogó ismeretekkel rendelkezik szakterületének hagy ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Historian

  A mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Képesek önálló kutatásra és kutatási eredményeik, következtetéseik megvédésére, tudományos publikációk létrehozására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A történész a) tudása Ismeri a történelem teljességét, és az egy általa részleteiben is tanulmányozott történeti korszak elméleti problémáit, ezek folyamatszerű összefüggéseit. Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik az Európán kívüli kultúrákról, érti és képes azok történeti összefüggéseit átlátni. Érti és átlátja történeti, filozófiai, politikai szövegek, és a filmen és egyéb médiák útján megjelenő kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a történelem, valamint a segéd- és rokontudományaira jellemző hagyományos és elektronikus forrásokról, adatbázisokról és keresőprogramokról, katalógusokról és bibliográfiákról. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a történettudomány és igen kiterjedt határtudományainak kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően. Al ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Historical Museologist

  A történeti muzeológia mesterszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek országos, megyei vagy kisebb szak- és más múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek tudományos munkatársi vagy vezetői feladatainak ellátására, továbbá szakáguk elméletének és módszertanának saját kutatásaik segítségével történő továbbfejlesztésére alkalmasak. Megszerzett történeti, valamint általános és szakmuzeológiai ismereteik birtokában képesek a gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, megőrzés, a tudományos feldolgozás, illetve a bemutatás és a közművelődési hasznosítás teljes körű és önálló végzésére, valamint e tevékenységek összehangolására, irányítására. Képesek önálló kutatásra és kutatási eredményeik, következtetéseik megvédésére, tudományos publikációk létrehozására. Alkalmazhatók a média, a kulturális igazgatás területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A történeti muzeológus a) tudása A történelem alapképzési szak áttekintő szintjén ismeri a történelem teljességét, továbbá a történeti muzeológia elméleti problémáit, ezek folyamatszerű összefüggéseit. Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik az Európán kívüli kultúrákról, érti és képes azok történeti összefüggéseit átlátni. Érti és átlátja történeti, filozófiai, politikai szövegek, és a filmen és egyéb médiák útján megjelenő kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait. Átfo ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Master of Arts Degree in History with Specialization in History of Culture and Theory (DU)

  The programme is; - aimed at providing students with an opportunity of acquiring higher academic education in history/culture, in-depth studies of methodology and historiography issues and improving their research skills. Within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed; - theoretical knowledge in history/history and theory of culture; - major problems and characteristic features of history/culture philosophy at various historical periods, traditions of history studies in Latvia, methodology of history research; - skills of source studies, ability to compare and critically evaluate various trends of historiography, justify the selected research methodology and present its results; - production of one’s own research work in history/history and theory of culture. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Master of Arts in History with Specialization in History (DU)

  The programme is; - aimed at providing students with an opportunity of acquiring higher academic education in history/culture, in-depth studies of methodology and historiography issues and improving their research skills. Within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed; - theoretical knowledge in history/history and theory of culture; - major problems and characteristic features of history/culture philosophy at various historical periods, traditions of history studies in Latvia, methodology of history research; - skills of source studies, ability to compare and critically evaluate various trends of historiography, justify the selected research methodology and present its results; - production of one’s own research work in history/history and theory of culture. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Master of Humanities in History (LU)

  - to acquire theoretical courses of history providing insight into processes of formation of the historic thought and awareness from ancient till contemporary period; – to acquire basic courses of historiography providing knowledge on the development of the science of history, research in modern historiography and the main problems of studies; – to acquire methods and techniques of historic research; - to acquire the ability of linking theoretical knowledge with the potential area of professional activity; - to work out the research – Master’s thesis (20 credit points). - to acquire theoretical courses of history providing insight into processes of formation of the historic thought and awareness from ancient till contemporary period; – to acquire basic courses of historiography providing knowledge on the development of the science of history, research in modern historiography and the main problems of studies; – to acquire methods and techniques of historic research; - to acquire the ability of linking theoretical knowledge with the potential area of professional activity; to work out the research – Master’s thesis (20 credit points). ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Master's Degree in "Black Sea Studies". School of Humanities. International Hellenic University.

  Knowledge:• Acquisition of the required historical knowledge about engaging with the history and culture of the Black Sea and its role in the wider cultural environment (e.g. the Mediterranean, Europe, Asia). • Acquisition of specialised archaeological and historical knowledge about the region of the Black Sea. • Specialisation of knowledge on issues of ancient, medieval, and modern art in the region of the Black Sea. • Specialisation of knowledge with regard to the political and diplomatic history, and the international relations of the Black Sea countries. • Specialisation of the knowledge about the modern financial and political situation of the Black Sea. • Spherical examination of historical, cultural, and modern condition of a region with continuously increasing importance for the modern world and culture. Skills:• Search for, analyse, and synthesise archaeological and historical data and information. • Search for, analyse, and synthesise political and financial data and information. • Contribution to archaeological and museology projects with regard to the Black Sea. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situations. • Autonomous work. • Group work. • Work within an international environment. • Respect to diversity and multiculturalism. • Respect to the natural environment • Presentation of social, professional, and moral responsibility with regard to ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in "Classical Archaeology and Ancient History of Macedonia". School of Humanities. International Hellenic University.

  Knowledge - Learning outcomes: The graduate acquires specialised and comprehensive knowledge about the region of Macedonia in antiquity, with regard to the following: • The appearance and the historical course of the kingdom of Macedonia, until the Roman period, based on the data of history, archaeology, mythology, art, monumental topography, and historical geography. • The examination of the various relations between the Macedonians and the neighbouring peoples in the region of the South Balkans. • The artistic activity, oriented to subjects of representative and non-representative art and architecture, within a comparative context, including the cartographic representation of ancient Macedonia in modern times. • The results of the archaeological research in all important regions of Macedonia. • The language, the dialects, the philology, and generally the cultured that was developed in Macedonia in antiquity. • The public and private life of the ancient Macedonians, including the political institutions, the religious life, etc. • The impact of Macedonia to the Hellenistic world.• Excavations at a site located in Macedonia. Special Competences - Skills: The graduate, upon completing the programme, shall also have the following competences: • Effortless production of oral and written speech in English, using the suitable scientific terminology. • Identification and dating of archaeological material, identification and commentary on works of art and architecture, and inclusion thereof in their historical ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in "Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe". Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies. School of Economic and Regional Studies. University of Macedonia.

  The programme aims to the following: (a) the preparation of future executives for the public or private sector, for NGOs and international organisations active in the East and Southeastern Europe, (b) the continuous education and specialisation of already working executives, and (c) the proper preparation of students interested in furthering their studies to acquire a doctorate diploma. In the last two decades there have been dramatic changes in both the political systems and economies of Southeastern Europe (SEE). These economic and political developments are intimately interrelated. The initial political changes of the early ’90s had important economic consequences; the economic progress and prospects of the region are constrained by its political institutions and governance. At the same time, several countries of the region have become full members of the European Union, some also of the Eurozone, and others are still in the process of accession. The MA in the Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe aims at offering a comprehensive analysis of both political and economic development in the region, emphasizing the interrelation between the two, and setting the institutional and social context on firm analytical grounds. ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's degree in archaeology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) appropriately select research methods, procedures and processes and assess them critically, autonomously process primary sources and critically assess the dilemmas and perspectives of the academic discipline, participate in joint research that enables them to be more competitive in the labour market, demonstrate a commitment to professional ethics, communicate orally and in writing, (subject-specific competences) demonstrate in-depth professional insight into the development of concepts in archaeology and history of art and cultural heritage protection concepts, demonstrate familiarity with the basic practical scientific methods of archaeological, conservation and art history work, with essential ancillary disciplines, place knowledge conceptually into the broader context of the study, protection and promotion of cultural heritage, resolve concrete problems in the monument protection profession and use results for theoretical scientific work, demonstrate knowledge of the work process from basic research to the preparation of scholarly publications. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages