• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 11 items
 1. Biomedical laboratory assistant (no legal status)

  The candidate: plans and organises own work, ensures the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with regulations and standards, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, communicates with co-workers, uses modern information and communication technologies, carries out cleaning and sterilisation, assembles and sorts materials, carries out preventive maintenance of apparatus, equipment and utensils. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Certificate of professional qualification: Dentist's Assistant

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Certificate of professional qualification: Nursing Assistant

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Certificate of professional qualification: Nursing Assistant

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dental technician assistant

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01203) - Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s) - Werkt efficiënt samen met collega’s - Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n) - Rapporteert aan de leidinggevende - Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op - Stelt zich flexibel op (verandering van collega’s, …) - Werkt opdrachten zorgvuldig af ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01204) - Werkt ergonomisch - Werkt economisch - Werkt ecologisch - Werkt conform standaardprocedures - Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende - Leert nieuwe technieken en past ze toe ● Bereidt de realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel voor (J141001 Id7728-c) - Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting - Vervaardigt studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit een stuk of met afneembare werkstompen en gebruikt hiervoor de correcte materialen volgens de richtlijnen van de fabrikanten - Giet het modelmateriaal uit in de afdruk - Vervaardigt individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel - Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel - Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Egészségfejlesztési segítő

  A képesítéssel rendelkező képes: Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani. Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű probléma-térképet készíteni. Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében. Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában. Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével. Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat. Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja. Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során. Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel. Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is. Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Műtőssegéd-gipszmester

  A képesítéssel rendelkező képes: a műtőben használatos berendezéseket használni, működési alapelvüket ismeri a műtőben használatos berendezések biztonságtechnikai előírásait figyelembe venni a műtőben használatos berendezéseket tisztítani, karbantartani az aszepszis-antiszepszis szabályait betartani gipszelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Operator in pharmaceutical ingredients manufacture (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, performs and controls own work, makes rational use of energy, material and time in accordance with technological standards, procedures and norms, protects health and the environment, communicates with co-workers, prepares raw materials for batching, carries out the biosynthetic fermentation process under the supervision of a supervisor, carries out the isolation and/or drying process under the supervision of a supervisor, manages and controls an automated line in chemical synthesis under the supervision of a supervisor, packages products and stores them between phases. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Operator in pharmaceutical logistics (no legal status)

  The candidate: plans own work and prepares the workplace taking into account the programme of work, performs work in such a way as not to present a threat to people and the environment. communicates with co-workers, accepts and palletises starting materials and semi-finished products, stores materials, semi-finished products, finished products, and returns, prepares and delivers raw materials, packaging and semi-finished products to the production plant and delivers finished products, labels material under the supervision of a technician, ensures the quality of work in accordance with instructions, maintains the cleanliness of working premises. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Operator in the pharmaceutical industry (no legal status)

  The candidate: makes rational use of energy, material and time in accordance with technological standards, procedures and norms, plans, prepares, performs and controls own work, protects health and the environment, communicates with co-workers, fills sterile pharmaceutical dosage forms under supervision, prepares granules, mixtures, suspensions for coating, and makes tablets, capsules and coatings under supervision, carries out optical control of injections/infusions and inspects coated tablets and capsules, prepares semi-solid pharmaceutical dosage forms, suppositories and pessaries under supervision, prepares liquid non-sterile pharmaceutical dosage forms under supervision, packages products, cleans production premises.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages