• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. Agricultural and landscape engineer (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) develop a moral and ethical sense for honesty, accuracy and conscientiousness at work,  independently decide on the selection and use of raw materials and materials in production, manage, plan, organise and supervise technological and production units, use a foreign language to keep abreast of technical developments abroad and to communicate with professional terminology, develop aesthetic appearances, communicate for successful work with people in Slovenia and elsewhere, (specific vocational competences) understand the co-dependence of natural, ecological, technological, economic, social and cultural factors in the countryside and their importance for sustainable development, assure the quality of agricultural crops, products and services and take account of modern requirements and the needs of consumers, use environment-friendly farming technology and alternative energy sources in various ways, effectively organise, implement and monitor agricultural production, processing and the further processing of agricultural products and other activities in the countryside, design an integrated marketing strategy, brand and promotion as methods of marketing in agriculture and in other rural activities, manage the sale of agricultural crops and services and products from supplementary activities. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Agricultural Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. A mezőgazdasági mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.- Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.- Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.- Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.- Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.b) képességei- Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazás ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Agriculture

  Agriculture ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Agriculture

  Agriculture ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Animal Science

  Animal Science ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Crop Nutrition Management

  Crop Nutrition Management ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Farm Administration

  Farm Administration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Farm Expansion Planning

  Farm Expansion Planning ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Farming

  Farming ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Golf and Sports Turf Management

  Golf and Sports Turf Management ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages