• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 972 items
 1. 3D designer and animator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise own work ensure the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with standards keep abreast of development of the profession make rational use of energy, material and time protect health and the environment develop enterprise characteristics, skills and behaviour communicate with co-workers use modern ICT, computer hardware and software carry out 3D modelling texture and shade 3D models create rigging animate a 3D object/character carry out compositing ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. 3D designer and animator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise their own work,   ensure the quality and efficiency of their own work in the working  environment in accordance with standards,   keep abreast of developments in the field, - make rational use of energy, material and  time,   protect health and the environment, - develop entrepreneurial characteristics, skills  and behaviour,   communicate with co-workers,   use modern information and communication technologies,  computer equipment and software,   carry out 3D modelling,    texture and shade 3D models,    create rigging,    animate a 3D object/character,    carry out compositing.    ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Abivahendi spetsialist, tase 5

  Abivahendi spetsialisti töö eesmärk on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendi valimise ja kohandamise või valmistamise teel. Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust ja efektiivsust, valib abivahendi ning kohandab ja/või valmistab abivahendi (abivahendite loetelu vt lisast 1). 5. taseme abivahendi spetsialist töötab plaanipäraselt ja tulemuslikult. Väga olulisel kohal on koostöö teiste spetsialistidega. Abivahendi spetsialist järgib oma töös kutse-eetikat, elukestva õppe printsiipe, täiendab ennast pidevalt erialaselt ning on kursis erialaste uuendustega. Kasutab töös tõenduspõhiseid hindamismeetodeid. Abivahendi spetsialist võib töötada abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses. ...

  Awarding bodyEesti Tegevusterapeutide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Accountant (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in the accounting field, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, perform budgeting, perform accounting analysis, perform accounting oversight. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Accountant (no legal status)

  Students are able to: STUDY PROGRAMME OBJECTIVES AND COMPETENCES Main objectives of the study programme:   to educate accountants in professional theoretical, practical and applicable knowledge for planning, organising, implementing and managing work processes in accounting,  to obtain general and specific competences in accounting,  to create confidence, creativity and excellence in business decisions and in addressing professional problems;  to train students for keeping up with the profession and using professional literature and life-long learning,  to develop professional knowledge, skills and professionalism,  to use energy, material and time rationally and protect the health and the environment, Students in the programme acquire general and specific vocational competences. General competences: Within the study programme students develop and acquire general competences so that they are able to:  plan, organise, manage and control work processes in accounting;  make business decisions in accounting,  assist in the development of the expertise and take initiative in introducing innovation;  ensure work quality in the working environment and understand professional and ethical responsibility,  follow and comply with relevant laws and regulations, in particular with accounting standards and tax laws,  use modern ICT and computer software,  be responsible for self-learning by recognising their own strengths and weaknesses and to pass the knowledge forward,  ensure the moral and ethical sense of integrity, a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Accountant for small companies, sole traders and institutes (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in accounting, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop enterprise characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, compose various accounting pro-forma invoices and accounts for settlement, examine accounts and write reports, perform accounting work in the non-commercial sector, perform accounting work in accounting service providers, organise and implement accounting supervision. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Administration

  Administration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Advanced Certificate in Accounting

  Advanced Certificate in Accounting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Agricultural and landscape engineer (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) develop a moral and ethical sense for honesty, accuracy and conscientiousness at work,  independently decide on the selection and use of raw materials and materials in production, manage, plan, organise and supervise technological and production units, use a foreign language to keep abreast of technical developments abroad and to communicate with professional terminology, develop aesthetic appearances, communicate for successful work with people in Slovenia and elsewhere, (specific vocational competences) understand the co-dependence of natural, ecological, technological, economic, social and cultural factors in the countryside and their importance for sustainable development, assure the quality of agricultural crops, products and services and take account of modern requirements and the needs of consumers, use environment-friendly farming technology and alternative energy sources in various ways, effectively organise, implement and monitor agricultural production, processing and the further processing of agricultural products and other activities in the countryside, design an integrated marketing strategy, brand and promotion as methods of marketing in agriculture and in other rural activities, manage the sale of agricultural crops and services and products from supplementary activities. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages