• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 457 items
 1. Admission to International Master's Degree, Arctic Art and Design, Master of Arts (Art and Design)

  Students can specialize in Applied Visual Arts or Service Design. The Arctic Art and Design master’s programme focuses on the intersection of art and design, using the strengths of both disciplines. The degree is characterized by a human-centred approach to problem solving. Students are required to investigate and apply methods including user-centred techniques of co-design to the participatory approach used in socially-engaged visual arts. The programme includes live, active projects that address issues related to the Arctic and the circumpolar north. The project studies create a challenging environment for students in which to develop creative and innovative solutions. In essence, the overarching idea in Arctic Art and Design is to develop students’ professional identity by building expertise and a professional portfolio throughout the studies. In addition, a sense for entrepreneurship is fostered by learning to identify possibilities from small-scale creative solutions to larger service design-based company consultations or socially-engaged art projects. Research skills are developed through seminars and methodological courses.  Students are required to complete a master’s thesis, offering the possibility of continuation to doctoral studies. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Art History, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Artenomi (AMK), muotoilu

  Vaatetuksessa opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja. Jalkineessa opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet. Lasissa ja keramiikassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtonisia sovelluksia. Osaamistasi syvennät oppimispolkusi ohella myös ammatillisen kasvun ja urasuunnitelmasi mukaan. Voit myös valita moduuleja toisilta HAMKin koulutusvastuualueilta. Muu osaamisesi voi olla digitaalista suunnittelua sekä pinnan suunnittelun osaamista yrittäjyysosaamista liiketoiminnan osaamista Global Fashion Business osaamista Voit hankkia osaamista myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamistasi opinnoista.   Koulutuksen toteutus  Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Artenomi-tutkinnon voit suorittaa päivätoteutuksessa, jolloin opiskelet päivittäin ja opintojen suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Tapa edellyttää päätoimista opiskelua ja sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn. Opinnot edistyvät ohjatusti opiskeluryhmän ja ohjaajien tuella jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Tällöin osaamisesi tarkastellaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.   ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Artenomi (AMK), muotoilu

  Vaatetuksessa opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja. Jalkineessa opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet. Lasissa ja keramiikassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtonisia sovelluksia. Osaamistasi syvennät oppimispolkusi ohella myös ammatillisen kasvun ja urasuunnitelmasi mukaan. Voit myös valita moduuleja toisilta HAMKin koulutusvastuualueilta. Muu osaamisesi voi olla digitaalista suunnittelua sekä pinnan suunnittelun osaamista yrittäjyysosaamista liiketoiminnan osaamista Global Fashion Business osaamista Voit hankkia osaamista myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamistasi opinnoista.   Koulutuksen toteutus  Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Artenomi-tutkinnon voit suorittaa päivätoteutuksessa, jolloin opiskelet päivittäin ja opintojen suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Tapa edellyttää päätoimista opiskelua ja sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn. Opinnot edistyvät ohjatusti opiskeluryhmän ja ohjaajien tuella jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Tällöin osaamisesi tarkastellaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.   ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Arts Management, Master of Music (2.5 yr)

  The Sibelius Academy Master's Degree Programme in Arts Management offers a wide variety of skills necessary for the growing culture industry. Mastering economy, communication, research, and analytical thinking gives students the tools necessary for working in demanding expert and leadership positions and as an entrepreneur. Visiting lecturers, who form an active link and mirror to the world of work, contribute to the learning experience. The programme aims to prepare you to understand the structure of the art field, those who operate in it and the changing circumstances that it involves. The studies include arts marketing, leadership, audience engagement and participation, legislation, funding and culture politics. The optional courses can include, for instance, arts entrepreneurship, intercultural communications, music business, festival management or social arts projects. You can also earn ECTS credits by participating in professional projects and in work placements. Arts management students usually have a previous degree in the arts, economics, or technology. The programme is intended to complement and incorporate previous knowledge, leadership development and networking acumen. Sibelius Academy organizes arts management tuition in Helsinki (Arts Management, in English). The focus is on the management of arts organizations. The teaching contents reflect a balanced mix of arts fields, including dance, music, and theatre as well as, for example, museums. The students also represent several art forms and discip ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Audiovisuaalinen mediakulttuurin koulutus, taiteen maisteri (2 v), maisterihaku

  Maisteriopinnoissa opiskelija voi syventää valitsemansa audiovisuaalisen alan erityisosaamistaan, kuten liikkuvaa kuvaa, animaatiota, valokuvaa, pelillisyyttä ja niihin liittyvää tutkimusosaamista. Useita kursseja voidaan räätälöidä opiskelijakohtaisesti (taiteelliset ja tieteelliset syventävät produktiot, kirjallisuus). Koulutusohjelmasta valmistuttuaan opiskelijoilla on tietty yhteinen osaaminen muotoilualasta sekä syventynyt osaaminen valitsemastaan erityisalasta. Maisteritason opintokokonaisuuksille on tyypillistä tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan integroituminen toisiinsa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tutkimuksessa esiin nousseiden kysymysten tai teemojen soveltamista taiteellisiin produktioihin tai taiteellisessa toiminnassa nousseiden kysymysten tutkimuksellistamista. Linkki opiskelijatöihin: https://vimeo.com/groups/ulapland ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman pääaine on mediatiede. Pääainetta tukevia sivuaineita ovat multimedia ja liikkuva kuva. Koulutusohjelman opinnot sisältävät median ilmenemismuotojen tarkastelua historiallisesti, kulttuurisesti, ilmaisullisesti ja tuotannollisesti. Opinnoissa tutkimus limittyy taiteelliseen ja tuotannolliseen toimintaan sekä muotoilualaan. Opiskelija voi valita itselleen audiovisuaalisen erityisosaamisalueen, kuten liikkuva kuva, animaatio, valokuvaus, pelillisyys ja niihin liittyvä tutkimusosaaminen, ja syventää sen osaamista opintojensa aikana. Linkki opiskelijatöihin: https://vimeo.com/groups/ulapland Mediatieteen opinnot antavat valmiudet tunnistaa keskeiset mediakulttuurin ilmenemismuodot ja niiden historialliset taustat sekä kyvyn soveltaa hankittua tietoa tieteelliseen, taiteelliseen ja tuotannolliseen työhön. Opinnoissa käydään läpi mm. mediatieteen, mediataiteen, elävän kuvan historian, dramaturgian sekä populaarikulttuurin keskeiset teoriat ja ilmenemismuodot. Multimedian opinnoissa keskitytään multimediaaliseen sisällöntuottamiseen erilaisia ympäristöjä varten. Opinnot antavat perustaidot mm. multimediatuotantojen suunnitteluun, sisällön tuottamiseen web-ympäristöön, multimediailmaisuun ja animaatiotekniikoihin. Kokonaisuuteen liittyy sekä suunnittelua, ilmaisua että tuottamista tukevia taitoja. Liikkuvan kuvan opinnot edistävät valmiuksia liikkuvan kuvan teosten ja tuotantojen toteuttamiseen. Opinnot antavat perustaidot kuvaukseen, valaisuun, ääniteknologiaan ja jälk ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Avoimen väylä, Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus, Tornio

  Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataitelijan osaamiskärki muodostuu neljästä osa-alueesta • kuvallinen osaaminen • digitaalisen kuvan osaaminen • plastisuuden ja tilan osaaminen • ajan ja interaktiivisuuden hallinta Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä hallitset kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuksessa opiskellaan mm. digitaalista maalaustaidetta, grafiikkaa, 3D-mallinnusta ja -tulostusta, valokuvausta, kuvankäsittelyä, animaatiota, multimediaa, media- ja verkkotaidetta. Digitaaliteknologia lävistää kuvataidetuotannot jossain työprosessin vaiheessa. Se toimii apuvälineenä, toteutuskeinona tai julkaisuväylänä ja näyttely-ympäristönä. Digitaaliset maalauksesi ja piirroksesi, valokuvasi ja 3D- teoksesi tehdään tarvittaessa myös analogisiksi, jotta niiden kaupallinen hyödyntäminen olisi monipuolisempaa ja laajempaa. Videot ja animaatiot jaetaan vain digitaalisessa maailmassa. Osaat toimia monialaisissa yhteisöissä alueellisella ja globaalilla tasolla. Kuvataiteilijana osaat toimia digitaalisessa maailmassa turvallisesti ja yrittäjämäisesti sekä löydät yleisösi, kanavasi ja elantosi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Culture, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages