• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 255 items
 1. Circus Artist, FQ

  Sirkusartistikoulutuksen opiskelija perehdytetään monipuolisten opintojen aikana moniin sirkusalan keskeisimpiin osa-alueisiin kuten - sirkustekninen perusosaaminen ilma-akrobatiassa, jongleerauksessa, akrobatiassa ja tasapainoilussa - sirkusilmaisu - tanssillinen ilmaisu - lavatekniikan perusteet (sirkuskiinnitykset, äänet, valot) - akrobatian laajempi osaaminen - kehonhuolto - produktiotyöskentely - valitun erikoistumislajin harjoittaminen korkealle tasolle - sirkustietous (sirkushistoria, teosanalyysi) Opinnot luovat opiskelijalle vankan kokonaiskuvan alalla toimimisesta. Ensimmäisenä lukuvuotena keskitytään sirkusteknisen, ilmaisullisen ja taiteellisen peruspohjan luomiseen, sekä aloitetaan erikoistumislajiopinnot. Ryhmätyöskentely ja orientoituminen alalla työskentelyyn ovat tärkeä osa ensimmäistä lukuvuotta. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana rakennamme yhteisproduktiota ryhmälähtöisesti, kun taas kolmannen vuoden työskentely keskittyy suurelta osin henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soolomateriaalin kehittämiseen. Opiskelijoiden rakentamat erikoistumislajisoolot esitetään ja arvioidaan kolmannen vuoden talvella. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat toteuttavat yksin tai ryhmässä projektin. Projekti toimii tarvittaessa siltana työelämään siirryttäessä. Sirkusartistille hyödyllisiä ominaisuuksia ovat mm. - pitkäjänteisyys ja ahkeruus - avoimuus, nöyryys ja anteliaisuus - fyysinen ja taiteellinen lahjakkuus - harrastetausta pohjaiset taidot (mm. sirkus, tanssi, teatteri, urheilu, musiikki) - hyvä keskitt ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Circus Artist, FQ

  Sirkusartistikoulutuksen opiskelija perehdytetään monipuolisten opintojen aikana moniin sirkusalan keskeisimpiin osa-alueisiin kuten - sirkustekninen perusosaaminen ilma-akrobatiassa, jongleerauksessa, akrobatiassa ja tasapainoilussa - sirkusilmaisu - tanssillinen ilmaisu - lavatekniikan perusteet (sirkuskiinnitykset, äänet, valot) - akrobatian laajempi osaaminen - kehonhuolto - produktiotyöskentely - valitun erikoistumislajin harjoittaminen korkealle tasolle - sirkustietous (sirkushistoria, teosanalyysi) Opinnot luovat opiskelijalle vankan kokonaiskuvan alalla toimimisesta. Ensimmäisenä lukuvuotena keskitytään sirkusteknisen, ilmaisullisen ja taiteellisen peruspohjan luomiseen, sekä aloitetaan erikoistumislajiopinnot. Ryhmätyöskentely ja orientoituminen alalla työskentelyyn ovat tärkeä osa ensimmäistä lukuvuotta. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana rakennamme yhteisproduktiota ryhmälähtöisesti, kun taas kolmannen vuoden työskentely keskittyy suurelta osin henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soolomateriaalin kehittämiseen. Opiskelijoiden rakentamat erikoistumislajisoolot esitetään ja arvioidaan kolmannen vuoden talvella. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat toteuttavat yksin tai ryhmässä projektin. Projekti toimii tarvittaessa siltana työelämään siirryttäessä. Sirkusartistille hyödyllisiä ominaisuuksia ovat mm. - pitkäjänteisyys ja ahkeruus - avoimuus, nöyryys ja anteliaisuus - fyysinen ja taiteellinen lahjakkuus - harrastetausta pohjaiset taidot (mm. sirkus, tanssi, teatteri, urheilu, musiikki) - hyvä keskitt ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Dance, VQ

  Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen tanssijan ammattitaito, jota hän ylläpitää ja kehittää itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen, joustava, luotettava ja oma-aloitteinen. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hän tuo esiin omat näkemyksensä ja sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa työstettävänä olevan teoksen maailmaan ja koreografin tai harjoittajan näkemykseen. Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on yhden tanssitekniikan ammattitaidon lisäksi perusvalmiudet myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan. Hän soveltaa osaamistaan myös itselleen ennestään vieraisiin tanssin lajeihin ja tyyleihin. Tanssija valmistelee tanssiteoksia yhteistyössä muiden kanssa, harjoittelee itsenäisesti ja tanssii esityksissä. Hän toimii luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tilanteissa. Hän on omatoiminen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja joustava. ...

  Provider NameLapin urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Dance, VQ

  Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen tanssijan ammattitaito, jota hän ylläpitää ja kehittää itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen, joustava, luotettava ja oma-aloitteinen. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hän tuo esiin omat näkemyksensä ja sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa työstettävänä olevan teoksen maailmaan ja koreografin tai harjoittajan näkemykseen. Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on yhden tanssitekniikan ammattitaidon lisäksi perusvalmiudet myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan. Hän soveltaa osaamistaan myös itselleen ennestään vieraisiin tanssin lajeihin ja tyyleihin. Tanssija valmistelee tanssiteoksia yhteistyössä muiden kanssa, harjoittelee itsenäisesti ja tanssii esityksissä. Hän toimii luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tilanteissa. Hän on omatoiminen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja joustava. ...

  Provider NameLapin urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Dance, VQ

  Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen tanssijan ammattitaito, jota hän ylläpitää ja kehittää itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen, joustava, luotettava ja oma-aloitteinen. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hän tuo esiin omat näkemyksensä ja sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa työstettävänä olevan teoksen maailmaan ja koreografin tai harjoittajan näkemykseen. Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on yhden tanssitekniikan ammattitaidon lisäksi perusvalmiudet myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan. Hän soveltaa osaamistaan myös itselleen ennestään vieraisiin tanssin lajeihin ja tyyleihin. Tanssija valmistelee tanssiteoksia yhteistyössä muiden kanssa, harjoittelee itsenäisesti ja tanssii esityksissä. Hän toimii luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tilanteissa. Hän on omatoiminen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja joustava. ...

  Provider NameSuomen Kansallisoopperan balettioppilaitos

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Dance, VQ

  Hakukohteessa on mahdollisuus suorittaa lukio ammatillisen perustutkinnon ohella. ...

  Provider NameSuomen Kansallisoopperan balettioppilaitos

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Dance, VQ

  Tanssija Tanssijat työskentelevät monenlaisissa ympäristöissä ja teh-tävissä. Usein työ on freelancerpohjaista ja projektikohtaista. Työskentely tanssijana edellyttää pitkäjänteisyyttä ylläpitää ja kehittää omaa tanssiteknistä osaamista, luovuutta, motivaatiota ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä kehittää ideoista valmiita esitysproduktioita.  Opinnot sisältävät nykytanssin eri tekniikoita painottaen somaattisia lähestymistapoja, improvisaatiotekniikoita sekä release-pohjaisia tekniikoita, sekä kompositiota, balettia, tanssi-videotyöskentelyä ja kehonhuoltoa. Lisäksi opiskellaan tuotantotaitoja ja painotetaan henkilökohtaista tulokulmaa tanssin tekijänä. Tanssijan koulutus painottaa yhteistyön merkitystä teatterityöskentelyssä, ja monet kurssit, produktiot ja esitysillat tehdään yhdessä teatteri- ja esitystekniikan sekä äänisuunnittelun opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Taiteelliset prosessit muodostavat keskeisen osan työskentelystä aina studiodemonstraatioista näyttämöteoksiin ja yhteisötanssiprojekteihin. Koulutuksessa painottuu tutkimuksellisuus tanssijoiden opiskeluprosessissa. Tanssin koulutuksessa opettavat sekä suomalaiset että kansainväliset tanssin huippunimet. Laaja vierailijapohja sekä yhteistyö niin paikallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa mahdollistaa korkealaatuisen koulutuksen ja vahvan pohjan tanssijan ammattiin. Opintoihin sisältyy tekninen harjoittelu taiteellinen työskentely ilmaisuvalmiudet produktiotyöskentely yhteisötanssi tuotantotaidot kotimaiset ja kansainväliset yhteisty ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Dance, VQ

  Tanssija Tanssijat työskentelevät monenlaisissa ympäristöissä ja teh-tävissä. Usein työ on freelancerpohjaista ja projektikohtaista. Työskentely tanssijana edellyttää pitkäjänteisyyttä ylläpitää ja kehittää omaa tanssiteknistä osaamista, luovuutta, motivaatiota ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä kehittää ideoista valmiita esitysproduktioita. Opinnot sisältävät nykytanssin eri tekniikoita painottaen somaattisia lähestymistapoja, improvisaatiotekniikoita sekä release-pohjaisia tekniikoita, sekä kompositiota, balettia, tanssi-videotyöskentelyä ja kehonhuoltoa. Lisäksi opiskellaan tuotantotaitoja ja painotetaan henkilökohtaista tulokulmaa tanssin tekijänä. Tanssijan koulutus painottaa yhteistyön merkitystä teatterityöskentelyssä, ja monet kurssit, produktiot ja esitysillat tehdään yhdessä teatteri- ja esitystekniikan sekä äänisuunnittelun opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Taiteelliset prosessit muodostavat keskeisen osan työskentelystä aina studiodemonstraatioista näyttämöteoksiin ja yhteisötanssiprojekteihin. Koulutuksessa painottuu tutkimuksellisuus tanssijoiden opiskeluprosessissa. Tanssin koulutuksessa opettavat sekä suomalaiset että kansainväliset tanssin huippunimet. Laaja vierailijapohja sekä yhteistyö niin paikallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa mahdollistaa korkealaatuisen koulutuksen ja vahvan pohjan tanssijan ammattiin. Opintoihin sisältyy tekninen harjoittelu taiteellinen työskentely ilmaisuvalmiudet produktiotyöskentely yhteisötanssi tuotantotaidot kotimaiset ja kansainväliset yhteisty ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Dance, VQ

  Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen tanssijan ammattitaito, jota hän ylläpitää ja kehittää itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen, joustava, luotettava ja oma-aloitteinen. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hän tuo esiin omat näkemyksensä ja sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa työstettävänä olevan teoksen maailmaan ja koreografin tai harjoittajan näkemykseen. Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on yhden tanssitekniikan ammattitaidon lisäksi perusvalmiudet myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan. Hän soveltaa osaamistaan myös itselleen ennestään vieraisiin tanssin lajeihin ja tyyleihin. Tanssija valmistelee tanssiteoksia yhteistyössä muiden kanssa, harjoittelee itsenäisesti ja tanssii esityksissä. Hän toimii luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tilanteissa. Hän on omatoiminen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja joustava. ...

  Provider NameTampereen konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Dance, VQ

  Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen tanssijan ammattitaito, jota hän ylläpitää ja kehittää itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen, joustava, luotettava ja oma-aloitteinen. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hän tuo esiin omat näkemyksensä ja sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa työstettävänä olevan teoksen maailmaan ja koreografin tai harjoittajan näkemykseen. Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on yhden tanssitekniikan ammattitaidon lisäksi perusvalmiudet myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan. Hän soveltaa osaamistaan myös itselleen ennestään vieraisiin tanssin lajeihin ja tyyleihin. Tanssija valmistelee tanssiteoksia yhteistyössä muiden kanssa, harjoittelee itsenäisesti ja tanssii esityksissä. Hän toimii luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tilanteissa. Hän on omatoiminen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja joustava. ...

  Provider NameTampereen konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages