• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4044 items
 1. Agricultural Mechanic, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa osaamisalansa mukaan asentaa, huoltaa ja korjata traktoreita, muita maatalouskoneita tai karjatalouskoneita sekä hakea, hankkia ja myydä niiden varaosia ja tarvikkeita- pystyy vastaamaan teknisesti ja taloudellisesti koneiden huoltopalveluista- hallitsee laatujärjestelmän käytön- tuntee sähköisen tiedonsiirron periaatteet ja hallitsee kehittyneen teknologian käytön- hallitsee koneissa käytettävän sähkötekniikan, hydrauliikan, mekaniikan ja pneumatiikan- osaa huoltaa koneita ja opastaa asiakkaita huoltoon ja koneiden käyttöön liittyvissä asioissa- osaa testata ja korjata rikkoutuneet koneet sekä arvioida toimenpiteiden kustannukset- osaa yritystoiminnan perusprosessit- hallitsee asiakaslähtöisen palvelutoiminnan periaatteet- osaa toimia yhteistyössä saman alan ammattilaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa- osaa käyttää tietotekniikkaa ja tietoverkkoja- ottaa työturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassaan Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa mukaisesti merkkikohtaisena huoltosopimuksen tehneenä traktorin huoltokorjaajana, maatalouskoneiden huoltokorjaajana tai karjatalouskoneiden huoltokorjaajana tai varaosamyyjänä maantieteellisesti määritetyllä alueella joko yrittäjänä tai työsopimussuhteessa toisen palveluksessa. ...

  Provider NameKeuda, Mäntsälä, Saaren kartano

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Aircraft Technology, FQ

  Pakollinen tutkinnon osa: Lentokoneteknisessä toimintaympäristössä työskentely. Valinnaiset tutkinnonosat: Lentokonehuollossa työskentely tai lentokonerakenteiden korjaaminen. ...

  Provider NameSASKY Aikuiskoulutusosasto, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kehittämis- ja aikuiskoulutusyksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameTurun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Uudenmaantien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameTurun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Uudenmaantien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kontinkankaan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Vilppulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Vilppulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Arboriculture, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa Suomen käytetyimmät puuvartiset puu- ja pensaslajit- osaa valita käyttökohteeseen sopivan puun, suunnitella ja toteuttaa puuvartisten kasvien istutuksen jälkitöineen - osaa laatia ja toteuttaa hoito-ohjelmia ja korjata juuristoalueen ongelmia- hyödyntää ja soveltaa puiden hoitotöissä tietämystään puuvartisten kasvien biologisista ominaisuuksista- tunnistaa vahingollisimmat tuhonaiheuttajat ja antaa toimenpidesuosituksia- osaa arvioida hoitotarpeet, suunnitella ja toteuttaa hoitoleikkauksia ja laatia hoitotoimista kustannusarvion- osaa arvioida puun kunnon ja määritellä kasvavan puun arvon- kykene käyttämään erikoistekniikoita puiden poistojen suunnittelussa ja toteutuksessa- osaa suunnitella ja toteuttaa maisemanhoitokohteen ympäristön käyttöön ja monimuotoisuuteen sopivalla tavalla- hallitsee yritystoiminnan periaatteet sekä asiakaspalvelun Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi kaupunkien ja kuntien puistoalueiden hoidosta vastaavissa yksiköissä sekä muissa organisaatioissa, joiden tehtäviin kuuluu taajamametsien hoito. ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Hyvinkää, Uudenmaankatu 249

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Arboriculture, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa Suomen käytetyimmät puuvartiset puu- ja pensaslajit- osaa valita käyttökohteeseen sopivan puun, suunnitella ja toteuttaa puuvartisten kasvien istutuksen jälkitöineen - osaa laatia ja toteuttaa hoito-ohjelmia ja korjata juuristoalueen ongelmia- hyödyntää ja soveltaa puiden hoitotöissä tietämystään puuvartisten kasvien biologisista ominaisuuksista- tunnistaa vahingollisimmat tuhonaiheuttajat ja antaa toimenpidesuosituksia- osaa arvioida hoitotarpeet, suunnitella ja toteuttaa hoitoleikkauksia ja laatia hoitotoimista kustannusarvion- osaa arvioida puun kunnon ja määritellä kasvavan puun arvon- kykene käyttämään erikoistekniikoita puiden poistojen suunnittelussa ja toteutuksessa- osaa suunnitella ja toteuttaa maisemanhoitokohteen ympäristön käyttöön ja monimuotoisuuteen sopivalla tavalla- hallitsee yritystoiminnan periaatteet sekä asiakaspalvelun Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi kaupunkien ja kuntien puistoalueiden hoidosta vastaavissa yksiköissä sekä muissa organisaatioissa, joiden tehtäviin kuuluu taajamametsien hoito. ...

  Provider NameAmmattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages