• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 6 items
 1. Fogászati asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat pszichés támogatást nyújtani a páciensnek sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Fogtechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kombinált fogpótlásokat készíteni rögzített fogpótlásokat készíteni kombinált munkákat készíteni orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani implantátum felépítményeket készíteni helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek) fogpótlás és fogmű javításokat végezni A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Fogtechnikus gyakornok

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni fémlemezzel kombinált fogpótlást készíteni rögzített fogpótlások vázrészét készíteni rögzített fogpótlások leplezését készíteni a fogpótlások javítását elkészíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. master of oral implantology

  Dentális implantológia mestere képzése. A végzett tudása: -         modern fogmegtartó kezelések, sebészeti eljárások ismerete; -         mikroszkópos sebészeti technika elméleti ismerete; -         bölcsességfog-eltávolítás technikáinak ismerete; -         a coronectomia jelentőségének ismerete; -         komplikációk felismerése és kezelése; -         alapvető sebészeti technikák ismerete; -         varróanyagok típusainak és alkalmazási területüknek ismerete; -         az implantátumtervezés modern alapelveinek ismerete; -         a legmodernebb műtéti tervezési eljárások ismerete; -         a protetikai megoldások formáinak, lehetőségeinek ismerete; -         preprotetikai sebészeti eljárások ismerete; -         lebenyképzési technikák, csonttranszplantációs eljárások ismerete; -         arcüregemelés-technikák elméleti és gyakorlati ismerete; -         az alveolus prezerváció módozatainak ismerete; -         a periimplantáris lágyrész management ismerete; -         a parodontális betegek speciális implantológiai aspektusainak ismerete; -         az azonnali implantáció és az azonnali terhelés ismerete; -         a teljes fogatlanság terápiájának ismerete; -         a periimplantitis kezelésének ismerete. A végzettek képesek: -         a fogmegtartó sebészi kezelések indikációinak differenciáldiagnosztikájára, mikrosebészeti eljárások tervezésére, kivitelezésére; -         bölcsességfog-eltávolítás lehetőségeinek kritikus értékelésére, megfelelő legmodernebb technikák kiválasztására és alkalmazására; -     ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Klinikai fogászati higiénikus

  A képesítéssel rendelkező képes: összefüggésében látni az ember egészségi állapotát és a szájüreg egészségét információs, kommunikációs feladatokat ellátni biztonságos munkakörülményeket kialakítani fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni hatékony egészségnevelői tevékenységet végezni fogászati betegek ápolását és gondozását végezni a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni alkalmazni és megtanítani a szájhigiénés eljárások formáit elvégezni a szájüreg vizsgálatát, alkalmazni a prevenciós (megelőzési) eljárásokat a higiéniai-, az etikai-, a munkaés balesetvédelmi előírásokat és szabályokat betartani önállóan elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Dentist (D.M.D.- doctor medicinae dentariae)

  A képzés célja fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek. Fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát és jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek. Megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítésével választott szakterületük tevékenységi körében önálló fogorvosi munkát is végeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A fogorvos a) tudása - Ismeri azokat az alapvető biológiai, orvosi, technikai és klinikai tudományos adatokat és elveket, amelyek alapján felismeri az egészséges és a beteg állapot közötti különbséget a fogorvosi klinikai gyakorlatban. - Ismeri a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait, - Ismeri az egészség fogalmát és annak kritériumait. - Ismeri a fontos és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, azok várható információit, e vizsgálatok indikációit és kontraindikációit, kockázati tényezőit és az eredmények diagnosztikus értékét, szintetizálni tudja a kórtörténetből és a diagnosztikai eljárásokból kapott információkat. - Ismeri a fog- és szájbetegségek, a gyakoribb általános betegségek szájban megnyilvánuló tüneteit. - Ismeri a fog- és szájbetegségek, sérülések, valamint szájtünetekkel is jár ...

  Category: Qualifications Location: Hungary