• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. Bachelor of Arts in de beeldende kunsten

  1. Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren. 2. Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium. 3.Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis. 4.Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie. 5. In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding. 6. Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren ten aanzien van een kritisch publiek. 7. Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen. 2. Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project. 3. De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan een kritisch publiek 4. In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren. 5. Vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid een eigen artistieke beeldtaal ontwikkelen. 6. Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties. 2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met aandacht voor praktijk en theorievorming. 3. Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. 4. Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de eindverantwoordelijkheid dragen. 5. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 7. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in relatie tot de samenleving. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community