• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Cargo Handling, SQ

    Tutkinnon suorittanut- ymmärtää satamatyön kokonaisuuden- osaa suunnitella, organisoida ja johtaa lastinkäsittelyä satamassa- on riittävän kielitaitoinen keskustellessaan laivan henkilöstön kanssa- osaa raportoida lastinkäsittelyä ja arvioida toimintaa- hallitsee alan lainsäädännön ja sopimukset- osaa toimia esimiehenä ja kehittää työyhteisöä- osaa arvioida omaa työtään- huolinta-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa tuonti- ja vientikaupan periaatteet, huolitsijan tehtävät sekä vastuut ja dokumentoinnin. Hän hallitsee kansainvälisten toimitusten kustannusten muodostumisperiaatteet eri kuljetusmuodoilla.- laivanselvitys-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa laivanselvityksen perusteet. Hän osaa tehdä vaaditut dokumentit ja työskennellä eri toimijoiden kanssa.-varastotoiminnot-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa seurata varastoprosessien toimivuutta sekä ohjata ja kehittää va-rastotoimintaa-yrittäjyys-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa arvioida omia valmiuksiaan yrittäjyyteen. Hän osaa tarkastella yrityksen aloittamisen ja yrittäjänä toiminnan mahdollisuuksia, riskejä ja vaatimuksia. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä lastinkäsittelyalan työnjohdossa satamissa. ...

    Provider NameWinNova, Rauma

    Category: Learning Opportunities Location: Finland