• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 149 items
 1. Sosionomi (AMK)

  Päivämuotoinen opiskelu on päätoimista opiskelua itsenäisesti ja yhteistoiminnallista opiskelua erilaisissa ryhmissä ja oppimisympäristöissä. Tällainen opintojen toteutustapa soveltuu erityisesti opiskelijalle, jolla on tutkinnon alalta vähän tai ei lainkaan työkokemusta tai ammatillista osaamista. Monimuoto-opiskelu soveltuu sellaiselle opiskelijalle, joka voi sitoutua opiskelemaan täysipäiväisesti lähiopetusviikoilla, tekemään itsenäisesti ja ryhmässä oppimistehtäviä ja osallistumaan verkko-opintoihin muuna aikana. Opiskelijalla tulee olla valmiuksia opiskella itseohjautuvasti, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Opiskelu on sekä itsenäisestä työskentelyä että yhteistoiminnallista opiskelua erilaisissa ryhmissä ja oppimisympäristöissä. Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin kysymyksiin. Osaamista laajennetaan asiakastyön prosessien ohjaamisessa, sosiaalialan hallinnossa ja palvelujen kehittämisessä. Osaamista syvennetään sosiaalialan ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla ja tutkimus-, kehittämis-, yrittäjyys- ja johtamisopinnoilla. Ammatillista kasvua tukevat teoriaopinnot ja niiden soveltaminen ohjatuissa harjoitteluissa. Teoriaopinnot ja harjoittelut muodostuvat opinnoissa kiinteäksi kokonaisuudeksi. Opintoihin sisältyy projektiharjoittelu ja kolme pitkää ammattiharjoittelua, yhteensä 30 viikkoa. Sellaista harjoittelua varten, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten lasten kanssa, opiskelija hankkii rikostaustaotteen. Ammattiopintoj ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Substance Abuse Welfare, FQ

  Tutkinnon suorittaneen työssä korostuu vahva tietoperustan hallinta päihde- ja mielenterveystyön palvelujärjestelmästä, toimintaympäristöistä, hoito- ja kuntoutusprosesseista ja - menetelmistä. Tutkinnon suorittanut hyödyntää tietoperustaansa työskennellessään moniammatillisessa työryhmässä muuttuvissatoimintaympäristöissä ja ratkaistessaan luovasti päihde- ja mielenterveystyössä esiin tulevia ongelmia. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee osana moniammatillista työyhteisöä eri-ikäisten, eri elämäntilanteissa olevien ja eri liitännäissairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta sekä toteuttaa sitä turvallisesti osana moniammatillista työyhteisöä. Tutkinnon suorittanut osaa valita sopivat työmenetelmät, ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyyden sekä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät tavoitteet. Hän arvioi päihdetyön prosesseja, työmenetelmiä, työn laatua, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tutkinnon suorittanutottaa työssään huomioon sekä omaan että asiakkaan turvallisuuteen liittyvät tekijät. Hän edistää asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla heitä omahoitoon. Verkostomaisella toiminnallaan asiakkaiden moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa hän edistää asiakkaiden kokonaishoitoa jakuntoutumista. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut edistää toiminnallaan omaa ja työyhteisön työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Työn laadun kehittäminen edellyttää häneltä kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Hattulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Job Coaching, SQ

  Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössäasiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät keskittyvät sellaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi. Tutkinnon suorittaneen henkilön työssä painottuvat yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisten työelämävaihtoehtojen etsiminen ja edistäminen. Työhön kuuluu toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä. Työhön sisältyy myös työvalmennuksen koordinoivia tehtäviä, kuten työnantaja- javerkostoyhteistyötä sekä ohjaavia tehtäviä asiakastyön osalta. Eri hallinnonaloilla työskenteleviä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaneita toimijoita yhdistää työvalmennuksen käyttäminen kuntoutumisen ja työssä pysymisen, työelämään palaamisen tai sinne pääsemisen tukemiseksi. Työn tekemistä käytetään myös yksilön työkyvyn ja ammatillisten mahdollisuuksien arvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen välineenä. Työ edellyttää sekä ihmisen kohtaamisen ja ohjaamisen että työelämäosaamiseen ja työnantajayhteistyöhön liittyviä tietoja ja taitoja. Työtä tehdään monialaisissa verkostoissa, ja työntekijät kohtaavat päivittäisessä arkityössään haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Alan työntekijöitä työskentelee mm. erilaisissa sosiaali- ja kuntoutusalan yksiköissä, työhönkuntoutussäätiöissä, työ- ja toimintakeskuksissa, ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Tampereen toimipaikka, Yliopistonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Substance Abuse Welfare, FQ

  Tutkinnon suorittaneen työssä korostuu vahva tietoperustan hallinta päihde- ja mielenterveystyön palvelujärjestelmästä, toimintaympäristöistä, hoito- ja kuntoutusprosesseista ja - menetelmistä. Tutkinnon suorittanut hyödyntää tietoperustaansa työskennellessään moniammatillisessa työryhmässä muuttuvissatoimintaympäristöissä ja ratkaistessaan luovasti päihde- ja mielenterveystyössä esiin tulevia ongelmia. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee osana moniammatillista työyhteisöä eri-ikäisten, eri elämäntilanteissa olevien ja eri liitännäissairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta sekä toteuttaa sitä turvallisesti osana moniammatillista työyhteisöä. Tutkinnon suorittanut osaa valita sopivat työmenetelmät, ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyyden sekä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät tavoitteet. Hän arvioi päihdetyön prosesseja, työmenetelmiä, työn laatua, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tutkinnon suorittanutottaa työssään huomioon sekä omaan että asiakkaan turvallisuuteen liittyvät tekijät. Hän edistää asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla heitä omahoitoon. Verkostomaisella toiminnallaan asiakkaiden moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa hän edistää asiakkaiden kokonaishoitoa jakuntoutumista. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut edistää toiminnallaan omaa ja työyhteisön työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Työn laadun kehittäminen edellyttää häneltä kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Pedersöre

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Substance Abuse Welfare, FQ

  Tutkinnon suorittaneen työssä korostuu vahva tietoperustan hallinta päihde- ja mielenterveystyön palvelujärjestelmästä, toimintaympäristöistä, hoito- ja kuntoutusprosesseista ja - menetelmistä. Tutkinnon suorittanut hyödyntää tietoperustaansa työskennellessään moniammatillisessa työryhmässä muuttuvissatoimintaympäristöissä ja ratkaistessaan luovasti päihde- ja mielenterveystyössä esiin tulevia ongelmia. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee osana moniammatillista työyhteisöä eri-ikäisten, eri elämäntilanteissa olevien ja eri liitännäissairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta sekä toteuttaa sitä turvallisesti osana moniammatillista työyhteisöä. Tutkinnon suorittanut osaa valita sopivat työmenetelmät, ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyyden sekä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät tavoitteet. Hän arvioi päihdetyön prosesseja, työmenetelmiä, työn laatua, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tutkinnon suorittanutottaa työssään huomioon sekä omaan että asiakkaan turvallisuuteen liittyvät tekijät. Hän edistää asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla heitä omahoitoon. Verkostomaisella toiminnallaan asiakkaiden moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa hän edistää asiakkaiden kokonaishoitoa jakuntoutumista. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut edistää toiminnallaan omaa ja työyhteisön työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Työn laadun kehittäminen edellyttää häneltä kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Substance Abuse Welfare, FQ

  Tutkinnon suorittaneen työssä korostuu vahva tietoperustan hallinta päihde- ja mielenterveystyön palvelujärjestelmästä, toimintaympäristöistä, hoito- ja kuntoutusprosesseista ja - menetelmistä. Tutkinnon suorittanut hyödyntää tietoperustaansa työskennellessään moniammatillisessa työryhmässä muuttuvissatoimintaympäristöissä ja ratkaistessaan luovasti päihde- ja mielenterveystyössä esiin tulevia ongelmia. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee osana moniammatillista työyhteisöä eri-ikäisten, eri elämäntilanteissa olevien ja eri liitännäissairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta sekä toteuttaa sitä turvallisesti osana moniammatillista työyhteisöä. Tutkinnon suorittanut osaa valita sopivat työmenetelmät, ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyyden sekä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät tavoitteet. Hän arvioi päihdetyön prosesseja, työmenetelmiä, työn laatua, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tutkinnon suorittanutottaa työssään huomioon sekä omaan että asiakkaan turvallisuuteen liittyvät tekijät. Hän edistää asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla heitä omahoitoon. Verkostomaisella toiminnallaan asiakkaiden moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa hän edistää asiakkaiden kokonaishoitoa jakuntoutumista. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut edistää toiminnallaan omaa ja työyhteisön työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Työn laadun kehittäminen edellyttää häneltä kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  Opinnot etenevät vaiheittain:• Orientaatio sosiaalialaan ja kasvun tukeminen• Sosiaalialan asiakastyö ja yhteisöllisyys• Hallinnollinen työ ja ammatillisen osaamisen syventäminen• Sosiaalialan työn kehittäminenOpinnot järjestetään moduuleina, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Aloitat opinnot perusopinnoilla, joissa kehität oppimisen ja tiedonhankinnan taitojasi, kielitaitoasi sekä ammatillista perusosaamistasi.Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät kiinteästi teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä.Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat valinnaisia ammattiopintoja, niihin liittyvää harjoittelua sekä teet opinnäytetyön. Sosionomin valinnaisissa ammattiopinnoissa syvennyt ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväkokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Henkilökohtaiset oppimistarpeesi ja –toiveesi kartoitetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).Tutkinto sisältää myös vapaasti valittavia opintoja.Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun määrittelemän innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäise ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  Opinnot etenevät vaiheittain: Orientaatio sosiaalialaan ja kasvun tukeminen Sosiaalialan asiakastyö ja yhteisöllisyys Hallinnollinen työ ja ammatillisen osaamisen syventäminen Sosiaalialan työn kehittäminen Opinnot järjestetään moduuleina, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Aloitat opinnot perusopinnoilla, joissa kehität oppimisen ja tiedonhankinnan taitojasi, kielitaitoasi sekä ammatillista perusosaamistasi. Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät kiinteästi teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä. Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat valinnaisia ammattiopintoja, niihin liittyvää harjoittelua sekä teet opinnäytetyön. Sosionomin valinnaisissa ammattiopinnoissa syvennyt ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväkokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Henkilökohtaiset oppimistarpeesi ja –toiveesi kartoitetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutkinto sisältää myös vapaasti valittavia opintoja. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun määrittelemän innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäis ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sosionomi (AMK), päivätoteutus

  Opinnot etenevät vaiheittain:• Orientaatio sosiaalialaan ja kasvun tukeminen• Sosiaalialan asiakastyö ja yhteisöllisyys• Hallinnollinen työ ja ammatillisen osaamisen syventäminen• Sosiaalialan työn kehittäminenOpinnot järjestetään moduuleina, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Aloitat opinnot perusopinnoilla, joissa kehität oppimisen ja tiedonhankinnan taitojasi, kielitaitoasi sekä ammatillista perusosaamistasi.Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät kiinteästi teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä.Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat valinnaisia ammattiopintoja, niihin liittyvää harjoittelua sekä teet opinnäytetyön. Sosionomin valinnaisissa ammattiopinnoissa syvennyt ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväkokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Henkilökohtaiset oppimistarpeesi ja –toiveesi kartoitetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).Tutkinto sisältää myös vapaasti valittavia opintoja.Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun määrittelemän innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäise ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosionomi (AMK), päivätoteutus

  Opinnot etenevät vaiheittain: Orientaatio sosiaalialaan ja kasvun tukeminen Sosiaalialan asiakastyö ja yhteisöllisyys Hallinnollinen työ ja ammatillisen osaamisen syventäminen Sosiaalialan työn kehittäminen Opinnot järjestetään moduuleina, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Aloitat opinnot perusopinnoilla, joissa kehität oppimisen ja tiedonhankinnan taitojasi, kielitaitoasi sekä ammatillista perusosaamistasi. Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät kiinteästi teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä. Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat valinnaisia ammattiopintoja, niihin liittyvää harjoittelua sekä teet opinnäytetyön. Sosionomin valinnaisissa ammattiopinnoissa syvennyt ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväkokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Henkilökohtaiset oppimistarpeesi ja –toiveesi kartoitetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutkinto sisältää myös vapaasti valittavia opintoja. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun määrittelemän innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäis ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages