• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 65 items
 1. Pharmacy

  In addition to sustainable acquisition of expert knowledge and skills decision-making skills are an essential aspect of the guiding principle of the education at the Paracelsus Medical Private University. Important fields of competence are developed systematically during three academic years in specific interdisciplinary courses: - Academic skills - Social and communicative skills - Practice orientation ...

  Provider NameParacelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 2. Chemical and Pharmaceutical Engineering (E)

  The master’s programme in “Chemical and Pharmaceutical Engineering” links the scientific disciplines of Chemistry and Pharmacy with the engineering discipline of Chemical and Process Engineering. The required qualification profile of the complementary science for the education in the master’s programme in Chemical and Pharmaceutical Engineering is taught in compulsory modules. The qualification profile of this master’s programme enables graduates to prepare and work on assignments in the relevant discipline in research, development, planning and production processes in an integrative way and to analyse and specify special subject-related tasks for enhanced scientific processing in order to allow resources-optimised detailed processing by the specialists. ...

  Provider NameUniveristät Graz gemeinsam mit der Technischen Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 3. Pharmacy

  Die Studierenden verfügen über umfassende Kenntnisse •über Entwicklung, Herstellung, Qualitätssicherung, Zusammensetzung und Lagerung, der biologischen Wirkung und Wechselwirkung von Arzneistoffen/Arnzeimitteln sowie deren sichere Anwendungen. •zur Information, Aufklärung und Beratung von PatientInnen und ÄrtInnen in allen relevanten Aspekten der Pharmazie. Es sind folgende Module zu absolvieren: - Pflichtmodul M1 (Bio)pharmazeutika mit Wirkung auf Metabolische Störungen und eingeschränkte Organ- und System-Funktionen - Pflichtmodul M2 Antiinfektiva, Antineoplastika, und (Bio)pharmazeutika mit Wirkung auf das Immunsystem - Pflichtmodul M3 Magistrale Arzneimittelherstellung - Pflichtmodul M4 (Bio)pharmazeutika mit Wirkung auf das Herz-Kreislauf System - Pflichtmodul M5 (Bio)pharmazeutika mit Wirkung auf das Nervensystem - Pflichtmodul M6 Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie für Masterstudierende - Pflichtmodul M7 Ausgewählte Kapitel der Pharmazeutischen Technologie und Biopharmazie - Pflichtmodul M8 Prüfung der pharmazeutischen Qualität von pflanzlichen Arzneimitteln - Pflichtmodul M9 Medikationsmanagement und Public Health - Pflichtmodul M10 Evidenzbasierte Pharmazie - Pflichtmodul M11 Klinische Pharmazie und Pharmakoepidemiologie - Pflichtmodul M12 Gesetzeskunde für PharmazeutInnen - Pflichtmodul M13 Ausgewählte Kapitel aus der Pharmazeutischen Forschung - Pflichtmodul M14 Zusatzqualifikationen und wissenschaftliche Vertiefung - Masterarbeit - Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Medical and Pharmaceutical Biotechnology (E)

  This degree programme first and foremost imparts advanced methodological skills and problem resolution skills in the field of medical and pharmaceutical biotechnology. The master’s programme consists of subjects such as “Business start-up and administration”, “Business law”, “Drug law”, “Drug regulatory affairs”, “Medical devices and their regulation”, “Patent law and licensing”, “Pharmaceutical marketing”, “Biomedical technology: industry and markets”, “Biostatistics and trend analysis”, “IT Databases Programming”, “Quality management systems”, “Risk assessment”, “Project and portfolio management”, “Upstream processing and fermentation”, “Bioseparation and scale up techniques”, “Current issues in biotechnology”, “Recombinant protein production and modification”, “Fermentation technology”, “Equipment and production design”, “Standardization”, “Process control and process online monitoring”, “Sampling and quality control”, “Contamination control in production plants”, “Equipment test and process validation”, “Systems Biology”, “Development biology and new therapeutic strategies”, “Molecular therapeutic strategies”, “Pharmacokinetics and pharmacodynamics”, “Bioinformatics”, “Drug discovery systems”, “Analytic methods in biomedicine”, “Immunology”, “Human Pathophysiology”, “Cancer / Aging”, “Tissue engineering”, “Artificial organs”, “Nanobiotechnology”, “Current issues in regenerative medicine”, “Bioethics“, and “Personality training – working in interdisciplinary and multicultural teams“. Moreover, students must ...

  Provider NameIMC Fachhochschule Krems GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 5. Chemical and Pharmaceutical Engineering (E)

  The master’s programme in “Chemical and Pharmaceutical Engineering” links the scientific disciplines of Chemistry and Pharmacy with the engineering discipline of Chemical and Process Engineering. The required qualification profile of the complementary science for the education in the master’s programme in Chemical and Pharmaceutical Engineering is taught in compulsory modules. The qualification profile of this master’s programme enables graduates to prepare and work on assignments in the relevant discipline in research, development, planning and production processes in an integrative way and to analyse and specify special subject-related tasks for enhanced scientific processing in order to allow resources-optimised detailed processing by the specialists. ...

  Provider NameTechnische Universität Graz gemeinsam mit der Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria
 6. Programme in Pharmacy

  Programme in Pharmacy ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland

  Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Clinical Pharmacy

  Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På Magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen och för att driva professionen framåt. I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus. Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta landsting och inom olika typer av patientnära verksamhet. Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis fördjupade läkemedelsgenomgångar och evidensutredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplad till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt. Du kan exempelvis arbeta inom landsting eller privata aktörer med direkt patientnära arbete eller mer övergripande frågor som rör patientsäker läkemedelsanvändning inom vården. Utbildningen ges delvis på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) görs på flera olik ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Clinical Pharmacy

  Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På Magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen och för att driva professionen framåt. I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus. Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta landsting och inom olika typer av patientnära verksamhet. Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis fördjupade läkemedelsgenomgångar och evidensutredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplad till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt. Du kan exempelvis arbeta inom landsting eller privata aktörer med direkt patientnära arbete eller mer övergripande frågor som rör patientsäker läkemedelsanvändning inom vården. Utbildningen ges delvis på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) görs på flera olik ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Chemical Engineering

  På civilingenjörsprogrammet i kemiteknik får du möjlighet att kombinera breda kunskaper i grundläggande kemi med djupa kunskaper inom läkemedel eller material. Civilingenjörer i kemiteknik är en eftertraktad yrkesgrupp eftersom behovet av kemiteknisk kompetens är stort inom många områden i industrin. Inriktning läkemedel: Efter grundläggande kurser i hur läkemedel fungerar i våra kroppar och hur de utvecklas kan du specialisera dig inom olika delar i läkemedelsutvecklingen som design, produktion, formulering och analys av läkemedel. Du kan till exempel lära dig om design av nya molekyler eller utveckling nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera process- och formuleringsteknik eller inrikta dig mot biologiska läkemedel. Inriktning material: Materialutvecklingen sker i dag rasande snabbt och påverkar starkt vårt samhälle. Material med nya, unika eller optimerade egenskaper står för en stor del av svensk konkurrenskraft internationellt. Materialinriktningen innehåller därför, förutom nödvändiga kurser i materialens struktur och egenskaper, också inslag av projektkurser i samarbete med svenska världsledande företag. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Civilingenjörer från läkemedelsinriktningen får jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen och civilingenjörer med materialinriktning får jobb inom bio- och medicinteknik men främst inom elektronik-, pappers- och verkstadsindustrin vilka står för en stor del av svensk export. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages