• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5 items
 1. Gradbeništvo

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v gradbeništvu, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gradbeništva, pridobiti sposobnost za uporabo praktičnih metod pri reševanju strokovnih problemov, usposobiti se za samostojno spremljanje razvoja stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja, zavedati se pomena celovitega organiziranja delovnega procesa z upoštevanjem varstva pri delu in varstva okolja, zavedati se koriščenja obnovljivih virov energije. ...

  Provider NameACADEMIA d.o.o., OE Višja strokovna šola ACADEMIA

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Gradbeništvo

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v gradbeništvu, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gradbeništva, pridobiti sposobnost za uporabo praktičnih metod pri reševanju strokovnih problemov, usposobiti se za samostojno spremljanje razvoja stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja, zavedati se pomena celovitega organiziranja delovnega procesa z upoštevanjem varstva pri delu in varstva okolja, zavedati se koriščenja obnovljivih virov energije. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Gradbeništvo

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v gradbeništvu, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gradbeništva, pridobiti sposobnost za uporabo praktičnih metod pri reševanju strokovnih problemov, usposobiti se za samostojno spremljanje razvoja stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja, zavedati se pomena celovitega organiziranja delovnega procesa z upoštevanjem varstva pri delu in varstva okolja, zavedati se koriščenja obnovljivih virov energije. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gradbeništvo

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v gradbeništvu, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gradbeništva, pridobiti sposobnost za uporabo praktičnih metod pri reševanju strokovnih problemov, usposobiti se za samostojno spremljanje razvoja stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja, zavedati se pomena celovitega organiziranja delovnega procesa z upoštevanjem varstva pri delu in varstva okolja, zavedati se koriščenja obnovljivih virov energije. ...

  Provider NameCenter za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Gradbeništvo

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v gradbeništvu, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gradbeništva, pridobiti sposobnost za uporabo praktičnih metod pri reševanju strokovnih problemov, usposobiti se za samostojno spremljanje razvoja stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja, zavedati se pomena celovitega organiziranja delovnega procesa z upoštevanjem varstva pri delu in varstva okolja, zavedati se koriščenja obnovljivih virov energije. ...

  Provider NameEDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia