• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2962 items
 1. Varstvo okolja (Environmental Protection)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom. Program je interdisciplinaren in namenjen razvijanju znanj s področij biotehnike, tehnike, naravoslovja, medicine ter družboslovja in humanistike. Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Veterinarska fakulteta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Ekoremediacije (Ecoremediations)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Z ekoremediacijami varujemo okolje in ga obnavljamo na način, kot deluje narava, se tem pa krepimo notranje samoobrambne sposobnosti narave in okolja. Študenti bodo postali strokovnjaki na področju naravovarstva, ekosistemov ter njihovih struktur in sestav, z okoljem povezane zakonodaje in tehnologij. V skladu z našo misijo podpiramo razvoj profesionalnih standardov, evropskih vrednost, trajnostnega razvoja in varstva okolja, sonaravnih tehnologij in aplikativnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je ponuditi diplomantom poglobljena znanja o okoljskih in naravovarstvenih vsebinah s tehničnega, naravoslovnega in sociološkega vidika. Celostna (trajnostna) obravnava naravnih in družbenih pokrajinskih virov omogoča razumevanje soodvisnosti prepleta gospodarske, družbene in okoljske ravni družbenega razvoja. Študijske vsebine navajajo k odgovorni pripravi rešitev problematike obremenjevanja različnih okoljskih virov, kot so onesnaženje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, racionalno ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje in družbo, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, ukrepi in tehnologije za varovanje in sanacijo okolja ter njihovi učinki. Program vsebuje še naslednje teme: okoljske tehnologije, trajnostno (ekonomsko, socialno in okoljsko) projektno delo in vrednotenje pokrajine, ocenjevanje in uvajanje posegov ter okoljskih rešitev vanjo oz. njene posamezne vire, okoljsko ekonomiko in pravo, torej dolgoročno sprejemljivo upravljanje z okoljem in njegovimi viri. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za varstvo okolja (Environmental Protection College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Varstvo okolja (Environmental protection)

  Diplomanti varstva okolja bodo pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod (B&B College of Sustainable...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti bodo pridobili znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru, spoznali bodo zakonitosti obremenjevanja različnih okoljskih virov (npr. onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi), ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, komuniciranje z javnostjo, nove ukrepe in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja, poleg tega pa tudi vrednotenje okolja in okoljsko sociologijo, pravo ter upravljanje z okoljem in njegovimi viri. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za varstvo okolja (Environmental Protection College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Recycling

  Die Recyclingtechnik umfasst den gesamten Produktlebenszyklus, sodass die Fähigkeit zum ganzheitlichen Denken und die Freude an technischen Prozessen jedenfalls von Vorteil sind. Im Studium erlernst du, Recyclingprozesse mit unterschiedlichen Disziplinen zu vernetzen, zu planen, zu begleiten und zu steuern. Dies setzt neben der technischen sowie wirtschaftlich-rechtlichen Kompetenz auch Systemdenken und Kommunikationsfähigkeit voraus. Gestern noch Müll und heute wertvoller Rohstoff – eine Disziplin mit enormem Entwicklungspotenzial. Es sit eine Pflichtpraxis im Ausmaß von 12 Wochen vorgeschrieben, frühstens nach dem 2. Semester. Nach der Studieneingangsphase (Einführung in die Monatistischen Wissenschaften, Mathematik, Chemie, Physik, Computeranwendung und Programmierung), sind Pflichtlehrveranstaltugnen aus: Mathematik und Statistik, Chemie, Physik, Grundlagen der Recyclingtechnik, Grundlagen des Maschinenbaus, Kunststofftechnik, , Aufbereitung und Rohstoffrecycling, Metallrecycling, Betriebswirtschaft und Nachhaltigkeitsmanagement, Metallkunde und Kunststofftechnik, Verfahrens- und Abfalltechnik, Bachelorarbeit zu absolvieren. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 7. Recycling

  Es ist eine facheinschlägige Praxis in der Dauer von 12 Wochen verpflichtend, mit der frühestens nach dem 1. Semester begonnen werden darf. Folgende Lehrveranstaltungsprüfungen sind verpflichtend: aus Aufbereitung und Rohstoffrecycling, Metallrecycling, Metallkunde und Kunststofftechnik, Recht, Betriebswirtschaft, Maschinenbau, Verfahrens- und Abfalltechnik. Dazu kommen solche aus den Wahlfachgruppen: Landfill und Urban Mining, Aufbereitungstechnik von sekundären Rohstoffen, Metallrecycling, Recyclinggerechte Werkstoffe und Konstruktion. Masterarbeit. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 8. Industrial Environmental Protection and Process Engineering

  Das Studium Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling ist fokussiert auf das Erlernen umweltgerechter Techniken und Kompetenz in allen Umweltfragen. Das Studium dauert 7 Semester. Es sind 16 Wochen Praktikum nachzuweisen. Freie Wahlfächer können aus dem Angebot aller anerkannten in- und ausländischen Universitäten ausgewählt werden. Das Studium wird mit zwei Bachelorarbeiten abgeschlossen. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 9. Industrial Environmental Protection and Process Engineering

  Das Studium Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling ist fokussiert auf das Erlernen umweltgerechter Techniken und Kompetenz in allen Umweltfragen. Das Studium dauert drei Semester. Es sind acht Wochen Praktikum nachzuweisen. Freie Wahlfächer können aus dem Angebot aller anerkannten in- und ausländischen Universitäten ausgewählt werden. Das Studium wird mit einer Masterarbeit und einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 10. WIFI- Ausbildung zum/zur Giftbeauftragten- Sachkundenachweis im Umgang mit Giften

  Zielgruppe: Giftbeauftragte in Betrieben, Landwirte sowie Personen, die für die betriebliche Umsetzung der REACH-Verordnung zuständig sind ...

  Provider NameWIFI Tirol

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol

Pages